Dr. Ersin Arslan cinayeti medya da “DEDESİ AMELİYATTA ÖLEN GENÇ DOKTORU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ” şeklinde yer aldı. Haberin öznesi katil olan “genç” olarak verilmiş. Ölen genç meslektaşımız ise habere nesne olmuş ve “doktor” olarak haberde yer almış. Genç katil 17 yaşında…

Genç uzman meslektaşımız ise 30…

Bir doktor eşi,

Bir doğmamış çocuğu,

Bir de geride bıraktığı milyonlarca gözyaşı…

Dr. Ersin Arslan’ın suçu ne?

Hekim olmak.

Dr. Ersin Arslan nerede öldü?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi doktor dinlenme odasında…

Dr. Ersin Arslan’ı korumakla yükümlü olan işveren kimdir?

T.C. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ

Dr. Ersin Arslan neden öldü?

Hasta memnuniyetini artırmak ve sağlığın popülist politik yaklaşımlar uğruna kullanılması sonucu içine sürüldüğü cenderede iyi hekimlik yapmaya çalıştığı için?

Dr. Ersin Arslan’ı 17 yaşındaki M.G mi öldürdü?

Bu sorunun matematiksel yanıtı evet. Ama sosyolojik olarak baktığımızda bu yanıt geçersiz kalır. Meslektaşımızı Sağlıkta Dönüşüm Programı(SDP) öldürdü.

SDP bir doktoru nasıl öldürür?

SDP, sağlığı piyasalaştırır, hastayı müşteri yapar, hastayı değil müşteri memnuniyetini ön plana çıkarırsa bangır paragöz doktor, hastaya bakmayan doktorun alnını karışlarım derse, hekimlik değerlerini ayaklar altına alıp paspas yaparsa, hekimliğin saygınlığını yok ederse, statüsünü ortadan kaldırırsa hekime şiddete “zero tolerans” demezse, hekimleri ancak öldüklerinde aklına getirirse bugün bir hekimi öldürür yarın bin hekimi tüketir öbür gün onbin hekimi işsiz bırakır gün gelir yüzbin hekim “HEKİMLİK” yapamaz olur.

Peki katili gördünüz mü?

Ben gördüm. Katil kim diye soruyorsanız bunun yanıtını Bugün yani Perşembe günü tüm Türkiye verecek. Bugün yurt çapında hekimler, sağlık çalışanları Türk Tabipler Birliği’nin yayınladığı genelge gereği yas tutuyor. Bugün sağlık çalışanları, diş hekimleri, eczacılar ve veterinerler genç yaşta öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı anacağız. Katili görmeyen gözlere göstereceğiz. Bugün yastayız…

—-

Uzm. Dr. Ali Özyurt
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Bir Cevap Yazın