Sağlık çalışanları için ruh sağlığı daha fazla dikkati hakediyor…

Her yıl, kabaca 400 hekim intihar eder: tıp fakültesi sınıfında mezun olan iki sınıftan daha fazla sayıda hekim. Açıkça söyleyelim, hekim intiharı ve sağlık çalışanlarının ruh sağlığı farkındalığı gözardı edilen bir konudur.

Hekim olmayan gruba göre hekimler iki kat fazla intihar etme eğilimindedir.

Kadın hekimler hekim olmayan akranlarına göre 3 katına kadar intihar etme riskine sahipler.

AAMCnin 2009 çalışmasına göre genel populasyona göre tıp öğrencileri depresyon oranları %15-30 daha fazla olmaktadır. (1)

4. Yıl tıp öğrencilerinin ve birinci yıl asistanlarının %9,4’ünde, son 2 haftalarında intihar düşünceleri olmuştur.Çeşitli çalışmalara göre mezuniyete kadar tıp öğrencilerinin %50’si tükenmişlik yaşamaktadırlar. (2)

Dr. Erol Yayla
Şuradan Özet


1. Deborah G, Diane T, Junji T, Cheryl BPhD, Philip B, Kimberly E et al. Depressive Symptoms in Medical Students and Residents: A Multischool Study. Academic Medicine. 2009
2. Rubin R. Recent Suicides Highlight Need to Address Depression in Medical Students and Residents. JAMA. 2014

Bir Cevap Yazın