Çalışma Hayatındaki Şiddetin Dörtte Biri Sağlıkta
Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan, “Çalışma hayatında meydana gelen şiddetin dörtte biri sağlık alanında yaşanmaktadır” dedi.

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürü, Dr. Fatih Mehmet Aslan “28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü” dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. 


Dr. Aslan yaptığı açıklamada; şiddetin sadece sağlıkta veya Türkiye’de gözlenen bir olgu olmadığını, yaşamın her alanında görülen, küresel bir olgu olduğunu belirtti. Sağlıkta yaşanan şiddetin, toplumdaki şiddetin bir parçası olduğunu da vurgulayan Dr. Aslan “Çalışma hayatında meydana gelen şiddetin dörtte biri sağlık alanında yaşanmaktadır. Sağlıkta şiddetin bu denli yoğun yaşanması birçok nedenle ilişkilidir. Öncelikle sağlık çalışanlarının muhatap olduğu kişiler hasta ve hasta yakınlarıdır. Hastanın amacı sağlığına kavuşmak, sağlık çalışanın amacı hastayı sağlığına kavuşturmaktır. Bu ortak amaca şiddetle, baskıyla, zor kullanarak değil, karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde ulaşılması gereklidir. Bu ortak amacı vurgulamak için 28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü olarak ilan edilmiştir” dedi.


Sağlık çalışanına şiddetin yasal boyutuna da değinen Dr. Aslan “Çalışanına uygulanan şiddet, tehdit ve hakarete karşı hukuksal hak arama yöntemleri uygulamaya konmuştur. Bundan sonra şiddete maruz kalan sağlık çalışanları için savcılık, suçu öğrenmesiyle beraber herhangi bir şikâyete gerek kalmaksızın soruşturma işlemlerini başlatacaktır. Sağlık Bakanlığı, 6631 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 54. maddesinde sağlık çalışanlarına hukuki yardım konusunu düzenlemiş bulunmaktadır. Buna göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca hukukî yardım yapılacaktır” ifadelerini kullandı.


Empati, saygı ve hoşgörüye dayalı iletişimle, daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti gerçekleşeceğine işaret eden Dr. Aslan, sağlık çalışanlarına karşı yapılan fiili veya sözlü davranışın, Türk Ceza Kanununa göre en ağır biçimde cezalandırılacağını, şiddet gören kişinin bizzat devlet tarafından atanacak avukatlar tarafından hukuki işlemleri takip edileceğini ve şiddet gören sağlık çalışanının hiçbir şekilde mali bir külfet altına girmeyeceğini de dile getiren Aslan şöyle devam etti: 

“Çalışanlarımız şiddet olaylarını bildirmek için 24 saat hizmet verecek 113 numaralı telefonu ve web sitemizdeki bildirim formunu kullanabileceklerdir. Sağlık çalışanına yönelik herhangi bir şiddet olayı gerçekleştiğinde kurum yöneticileri tarafından derhal 113 numaralı telefonla Beyaz Kod Birimine bildirim yapılması gerekmektedir. Eş zamanlı olarak olayın; ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi, müteakiben de Bakanlık web sitesinde “Beyaz Kod Bildirim Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması büyük önem arz etmektedir. Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından 113 numaralı telefona doğrudan da bildirim yapılabilecektir. Sağlıkta şiddet aslında ilk nefeste son nefeste ve her zaman yanınızda olan sağlık çalışanlarına şiddet aslında hastanın kendi sağlığına karşı uyguladığı bir şiddettir. Bir toplumsal sorun olan sağlık çalışanına yönelik şiddet, ancak vatandaş ve sağlık çalışanı el ele vererek sona erdirilebilir. Sağlık çalışanı olmak, sadece bilimsel bilgilerin edinilmesi işi değil, aynı zamanda halkla doğru ve etkin iletişim kurabilme yeteneğini de gerekli kılar. İnsana karşı saygı, hoşgörü, dayanışma, paylaşma gibi değerlerin güvenli bir yaşamın temel taşları olduğunu unutmayalım. Yaşamın temelini korumak için her türlü olumsuz çalışma koşullarına rağmen, gece gündüz demeden özveriyle hizmet vermeye çalışan hekimlerinize, hemşirelerinize, sağlık çalışanlarınıza sahip çıkalım” 

  

Kaynak: haberler.com

Bir Cevap Yazın