Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ölüm İstatistikleri verilerine göre, Türkiye’de ölüm sayısı 2014 yılında, yüzde 4.7 artışla 390 bin 121 düzeyine yükseldi. Ölenlerin yüzde 54.7’sini erkekler, yüzde 45.3’ünü kadınlar oluşturdu.

Ölüm sayısındaki artışa bağlı olarak, Türkiye’de kaba ölüm hızı da, 2013 yılında binde 4.9 düzeyindeyken, 2014 yılında binde 5.1’e yükseldi. Diğer bir ifade ile 2013 yılında bin kişi başına 4.9 ölüm düşerken, 2014 yılında bu oran bin kişi başına 5.1 kişiye yükseldi. Kaba ölüm hızı 2012 yılında ise binde 5.0 düzeyindeydi.

Kaba ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2014 yılında kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 9.9 ile Kastamonu oldu. Kastamonu ilini binde 9.4 ile Sinop, binde 8.5 ile Çankırı ve binde 8.3 ile Çanakkale izledi.

Kaba ölüm hızının en düşük olduğu iller ise binde 2.8 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri binde 3.0 ile Batman ve binde 3.2 ile Van ve Şanlıurfa izledi.

Ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, en yüksek ölüm oranının 75 ve daha yukarı yaşta olduğu görüldü. 75 ve daha yukarı yaşta ölenlerin oranı yüzde 47.1 iken 2014 yılında yüzde 48.6’ya yükseldi.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 11.1’E YÜKSELDİ
Bebek ölüm sayısı 2013 yılındaki 13 bin 993 bebekten 2014 yılında 14 bin 821’e yükseldi. Böylece, bin canlı doğum başına düşen bebek ölümü sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2013 yılında binde 10.8 düzeyindeyken 2014 yılında binde 11.1’e yükseldi. Diğer bir ifade ile 2014 yılında bin canlı doğum başına 11.1 bebek ölümü düştü.

Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 25.7 ile Kilis oldu

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2014 yılında 2013 yılında olduğu gibi bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 25.7 ile Kilis oldu. Kilis’i binde 17.9 ile Şanlıurfa, binde 17.7 ile Gaziantep ve binde 17.5 ile Şırnak izledi.

Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5.3 ile Karabük oldu. Karabük ilini binde 6.5 ile Kırklareli, binde 6.8 ile Kırşehir ve Bolu izledi.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, revize edilen 2013 yılı verisine göre binde 13.4 iken 2014 yılında binde 13.3 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, “2015 Yılı Performans Programı” verilerine göre, 2013’te çehre binde 16 olarak gerçekleşen ana ölüm oranı, 2014’te çehre binde 19 olarak rakamlara yansıdı. 2015 için çehre binde 17 hedefi konuldu. Bakanlık, doğumda ana ölüm hızını düşürmek için “Anne Dostu Hastane” projesini yaşama geçirecek. Bu sene içerisinde 3 ana dostu hastane kurulacak. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ana ölümlerinin yüksek olmasının nedenini 2014 seneyi rakamlarının olmamış veriler olmasına bağladı ve “Yıl sonu tüm dosyalar kapanıyor. O vakit asıl rakam ortaya çıkıyor. Ham verilere bakıldığında yüksek görünüyor. Oranlar değişebilir” dedi. Anne ölüm oranı rakamlarına, Türkiye’de doğum yapan Suriyeli sığınmacı kadınların iç olmadığı bildirildi.  

Kaynak:  Hürriyet ve Aktif Medya

Bir Cevap Yazın