Son altı yılda tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji puanları yükselirken, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi ve çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarının taban puanlarında belirgin düşüşler oldu. 2009 yılı sonrasında cerrahi branşlara göre dâhili branşlarda daha az olmakla birlikte, yataklı hizmeti olan branşların puanlarında tedrici bir düşüş gözlenirken, yataklı hizmeti olmayan branşların puanlarında yıllar içerisinde bir artış olduğu dikkati çekti.

Yıllar içerisinde Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’nda branş tercihindeki eğilimler değişiyor. Gelecekte sağlık hizmeti sunumunda, branş hekimlerinin sayıları arasında oluşabilecek dengesizlikten kaynaklanacak aksaklıklar olabileceğinden, TUS kontenjanlarının ve tercihlerinin belirlenmesinde bu eğilimin doğru analiz edilmesi önem taşıyor.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi, Tam Gün Yasası ve hatalı tıbbi uygulama davalarının ve cezaların artması gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle hekimlerin TUS tercihleri değişmeye başladı. Tam Gün Yasası öncesi muayenehaneden ek gelir kazanabilen hekimlerin, Yasa yürürlüğe girdikten sonra bu imkânları azaldı. Ayrıca, hatalı tıbbi uygulama davalarının artması sonucu, özellikle bazı cerrahi branşların TUS sınavında tercih edilebilirlik oranlarında da azalma olduğu gözleniyor.


Yapılan bir araştırmada, 2007-2013 yılları arasında hekimlerin branş tercihlerindeki değişimler, 13 adet TUS kadro ve puanları incelenerek yıllara ve alanlara göre analiz edildi.

Araştırmada temel, dâhili ve cerrahi tıp bilimlerinin hepsini kapsamak üzere daha çok son yıllarda puanlarında değişiklik gözlenen tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, aile hekimliği, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, radyoloji, dermatoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, kardiyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, göz hastalıkları ve kulak burun boğaz bölümleri ile ilgili veriler toplandı.

Doksan farklı kuruma (40’ı üniversite, 50’si Sağlık Bakanlığı) ait verilerin incelendiği araştırmada, TUS kontenjanlarının yıllar içerisinde 1.953 (2008 Nisan Dönemi) ile 4.250 (2008 Eylül Dönemi) arasında değiştiği, incelenen yedi yıllık dönemde toplamda 37.937 kadronun ilan edildiği görüldü. Çoğu branşın kontenjan yüzdeleri yıllar içerisinde sabit seyrederken, aile hekimliği ile çocuk sağlığı ve hastalıklarında yıllar içerisinde bir artış olduğu, genel cerrahi kontenjanlarının ise düştüğü izlendi.

Branş taban puanlarında ise bazı branşlarda belirgin değişimlerin olduğu dikkat çekti. Tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji puanlarında yükselme görülürken, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi ve çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarının taban puanlarında belirgin düşüşler oldu.
2009 yılı sonrasında cerrahi branşlara göre dâhili branşlarda daha az olmakla birlikte, yataklı hizmeti olan branşların puanlarında tedrici bir düşüş gözlenirken, yataklı hizmeti olmayan branşların puanlarında yıllar içerisinde bir artış olduğu dikkati çekti.


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalından Dr. Abdülkadir Kaya ve arkadaşları tarafından yapılan araştırma, Ankara Medical Journal”da yayımlandı.

DR.İBRAHİM ERSOY, MEDİMAGAZİN

Bir Cevap Yazın