Aile Hekiminin cumartesi nöbetine gitmemesi üzerine verilen cezayı Valilik sendikal faaliyet kapsamında değerlendirerek iptal etti.
Aile hekimliğinde çalışanların izin ve dinlenme hakkını kısıtlayan ve angarya olan Cumartesi nöbetlerini tutmayanlara ceza verilmesi ile ilgili önemli bir iptal kararı çıktı.
Çorum’da cumartesi nöbetini tutmayan üyemiz doktora Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ceza ihtar puanı verildi.
Söz konusu cezanın iptali için Çorum Valiliğine yapılan itiraz sonucunda Valilik verdiği kararda Danıştay’ın iş bırakmaları sendikal faaliyet kapsamında değerlendiren kararlarına atıfta bulunarak “ ilgilinin üyesi bulunduğu sendika tarafından alınan karar doğrultusunda göreve gelmemesinin sendikal faaliyet kapsamında kabul edildiği dikkate alınarak verilen ihtar puanında hukuka uyarlılık bulunmadığı değerlendirilmektedir’ denildi.
Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün verdiği ihtar puanı cezasının kaldırıldığı belirtildi.

cezapuankaldirma.jpg (1496×1002)

Kaynak

Bir Cevap Yazın