Kocaeli’de aile hekimliği yapan Dr. Adil GÜNDOĞAN insan kalbinin elektriksel işleyişini gösteren bir maket yaptı.

Bilindiği üzere kalbimiz kendi elektriksel aktivitesi olan ve buna göre çalışan kaslardan oluşmuş bir pompadır. Kendine has ritmi ile kasılıp gevşerek vücutta kan akışının devamlılığını sağlamakta. Kalbin bu elektriksel aktivitesi tıpta EKG (Elektro Kardiyo Grafi) ile gözlemlenip kalp ritim bozukluklarının tanısı konmakta. Ayrıca bir an önce müdahele edilmesi gereken ve  hayati önem taşıyan kalp krizi tanısının konmasında da önemli bir yere sahip. EKG değerlendirmekle ilgili bir çok kitap vardır. Güncel bilgilerin paylaşıldığı eğitim ve seminerler de düzenlenmekte.

Kocaelinin Başiskele ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Adil GÜNDOĞAN 15 yıldır değişik resim ve şekillerle EKG eğitimleri vermekte ve bu eğitimin görsel alanını bir adım daha öteye taşımış görünüyor. Kalbin elektriksel aktivitesini LED lambalarla görülebilir bir maket üretmiş. İçinde bir çok kablo ve devre bununan kalp maketi strafor/ahşap karışımından oluşmakta.

2 yıl proje üzerinde düşünen Adil bey son 1 yıldır pratik olarak maket üzerinde çalışmalarda bulunmuş. Maketin eğitimlerde kullanılmaya hazır bir hale gelebilmesi için üzerinde günde 10 saatten fazla emek harcamış, yıllık izinlerini ve tatillerini de bu projeye feda etmiş.

Tamamen anatomik yapıya uygun olarak inşa edilen maket normal kalp ritmi dışında hemen hemen her ritim bozukluğunu gösterecek şekilde programlanmış. Geriye kalan bir kaç ritim bozukluğu ise manuel  olarak gösterilebiliyor.

Başta TÜBİTAK ve KOSGEP olmak üzere bir çok resmi kurumdan projeye destek talebinde bulunan Adil bey aradığı desteği görememiş. Projeden haberdar bir kaç küçük esnafın desteği (kesim, boya ve bir kaç küçük parça ) dışında tüm maliyet kendisine ait. Kendi imkanlarıyla 1 yılda bitirdiği projenin atölyesi ise çalıştığı aile sağlığı merkezinin boş bir odası.

Proje aşamasında iken çekilmiş ve atrial taşikardiyi gösteren video:

Bizim bir benzerini henüz görmediğimiz proje için Adil beyi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Fotoğraf galerisi ile maketi inceleyebilirsiniz. Galerinin altına merak edenler için teknik detayları Adil beyin paylaştığı şekilde ekledik.

 


ELEKTROMEKANİK KALP MAKETİ’nin teknik özellikleri

*7 kilo ağırlık ve 60x50x50 cm ebatlarında kalp maketi strafor/ahşap karışımından yapılmıştır.
*100×90 cm ebatlarında göğüs kafesi maketi:Göğüs anatomisine uygun ebat-oranlarında ahşap-strafor karışımından yapılmıştır.30 kilo ağırlığındadır.
*45×40 cm ebatlarında aritmi devreleri.Ana kart fleksiden yapılmıştır.10 kilo ağırlığındadır.Aritmi oluşturma ve kontrol devrelerini içerir.
*Göğüs-Kalp maketi ile devreler arasında iletişimi sağlayan 30 adet ADSL kablosu
*Kalp maketi göğüs boşluğunda anatomik yapıya uygun olarak sağdan sola meyilli pozisyonda konumlandırılmıştır.
*Anatomik yapıya uygun olarak sol ventrikülün duvar kalınlığı sağ ventriküle nazaran 3 kat kalınlıkta yapılmıştır.
*Maket üzerinde horizontal kesitte inceleme yapma olanağı verilmiştir. Başka bir değişle horizontal planda Atrium-Ventrikül birbirinden ayrılabilir ve magnetik-elektromagnetik güçle tekrar birleştirilebilmektedir.Böylece kalbin duvar yapıları ve İnfarktüste ST segment değişikliğinin ve patolojik Q dalgası oluşumunu maket üzerinde canlı olarak görülmesi sağlanmıştır.
*Maket üzerinde frontal kesitte inceleme olanağı verilmiştir.Başka bir değişle ventriküller frontal kesitle birbirinden ayrılabilmekte ve magnetik-elektormagnetik güçle tekrar biraraya getirilebilmektedir.Böylece Ventrikülün iç yapısı ve depolarizasyon vektörlerinin yönü,sağ-sol dallar ve kalbin bileşke vektörünün oluşumu, mekanizması gösterilmiştir.
*Let lamba, kablo ve silikon kullanılarak anatomik yapıya uygun olarak Sinüs düğümü, internodal üç adet dal, AV düğümü, intraventriküler dallar (sağ ve sol dallar) (=his purkinje ağı) yapılmıştır.
*Sağ ve Sol dal blok oluşumunu temsil eden; elle oluşturulabilen dal kesileri
*Mitral ve triküspit kapak,aort ve pulmoner ven çıkışları yapılmıştır.
*Anatomik yerleşime uygun olarak renkli kırmızı silikonla yapılmış sağ ve sol ana koroner arterler,circumfleks arter ve uzantıları ve besledikleri bölgeler gösterilmiştir.
*Sağ-sol atrium ve sağ-sol ventrikül boşlukları anatomik yapıya uygun olarak oyulmuştur.
*Kalp maketi hem çalışır halde iken ve hem de kapalı iken göğüs kafesi içinde yerleştirilmiş ray sistemi üzerinde ön-arka doğrultuda hareket edebilmekte ve göğüs kafesi dışına tamamen çıkması sağlanmıştır. Miyokard infarktüslerinde patolojik Q dalgası ve ST elevasyonlarını gösteren 2.kalp maketi yerleşimine olanak verilmiştir.
*Kalp kesitlerinin ve parçalarının tamamı elektomagnetik-magnetik güç kullanılarak birbirine yapışması,bir bütün oluşturması sağlanmıştır.
*Kalbin göğüs boşluğunda kısa eksen etrafında rotasyonuna imkan verilmiştir. Ve eğitimin değişik aşamalarında görsel maksatlı kafes içinde değişik yönlerde hareket imkanı sağlanmıştır.
*Göğüs duvarı üzerinde normal EKG çekimi ve elektrod yerleşimi gösterilmiştir.
*Kalp vektörünün oluşumu
*EKG dalgalarının oluşumu
*V1 den V6 ya doğru R progresyon ve S regresyon sebebi
*Koroner arter oklüzyonları ve Akut koroner sendromlarda tıkanan arterler ve oluşabilen patolojiler (AMI-Unstable AP-non Q MI)
*Akut miyokard infarktüsünde oluşan ST segment kaymalarının sebebi
*Akut miyokard infarktüsünde oluşan patolojik Q dalgasının sebebi
*Resiprokal ST depresyonun sebebi
*Geliştirilen 8 devreli motor düzeneği sayesinde peşpeşe aksama ve duraksama olmadan mesleğimizde karşılaşabileceğimiz birçok kompleks aritminin aynı anda oluşturulması sağlanmıştır.(örneğin paroksismal atrial fibrilasyon + sinüsal bradikardi +sol dal bloku + ventriküler ekstrasistol)

MAKETE YÜKLENEN RİTİMLER-ARİTMİLER

-Normal sinüs ritmi (otomatik)
-Sinüzal taşikardi (otomatik)
-Sinüzal bradikardi (otomatik)
-Sinüs arresti (otomatik)
-Sinüs çıkış bloku (yarı otomatik)
-Hasta sinüs sendromu (yarı otomatik)
-Atrial ekstrasistol (yarı otomatik)
-Atrial taşikardi (otomatik)
-Atrial fibrilasyon (otomatik)
-Multifokal atrial taşikardi (otomatik)
-Atrial eskape ritim (otomatik)
-1.derece AV ileti blok (otomatik)
-2.derece AV ileti bloku Mobitz tip I (yüklenemedi)
-2.derece AV ileti bloku Mobitz tip II (otomatik)
-3.derece AV ileti bloku sadece P dalgalı (otomatik)
-3.derece AV ileti bloku ve AV kavşak kaçış ritmi (otomatik)
-3.derece AV ileti bloku ve ventriküler kaçış ritmi (otomatik)
-3.derece AV ileti bloku ve akselere idioventriküler ritim (otomatik)
-3.derece AV ileti bloku ve akselere AV kavşak kaçış ritmi (otomatik)
-Atrial ekstasistol (otomatik)
-Atrial taşikardi (otomatik)
-Atrial flutter (otomatik)
-Atrial fibrilasyon (taşiaritmik) (otomatik)
-Atrial fibrilasyon (bradiaritmik) (otomatik)
-Taşikardik paroksismal atrial fibrilasyon (manuel)
-AV kavşak eskape ritim (izole) (otomatik)
-AV ektrasistol (otomatik)
-AV kavşak taşikardisi (otomatik)
-AV kavşak bigemine ritim (otomatik)
-Komplet sol dal bloku (LBBB) (otomatik)
-Komplet sağ dalbloku (RBBB) (otomatik)
-Ventriküler ekstrasistol ünifokal (yarı otomatik)
-Ventriküler ekstrasistol multifokal (yarı otomatik)
-Monomorfik Ventriküler taşikardi (otomatik)
-bidireksiyonal ventriküler taşikardi (yarı otomatik)
-Ventriküler fibrilasyon (otomatik)
-Venrtiküler bigemine (yarı otomatik)
-Ventriküler trigemine(yarı otomatik)
-ventriküler kuadremine (yarı otomatik)
-Ventriküler kuplet (yarı otomatik)
-Ventiriküler triplet (yarı otomatik)
– WPW sendromu (manuel)
-Atrial pacemaker (manuel)
-Ventriküler pacemaker (manuel)
-Ve tüm bu aritmilerin aynı anda görülebileceği kompleks aritmiler
-Maket üzerinde horizontal planda Atrium-Ventrikül birbirinden ayrılabilir ve magnetik-elektromagnetik güçle tekrar birleştirilmektedir.Böylece kalbin duvar yapıları ve İnfarktüste ST segment elevasyonu ve karşıt duvarda resiprokal ST segment depresyonu; patolojik Q dalgası ve karşıt derivasyonlarda dominan R dalgası görselliği sağlanmıştır.
-Ventriküller frontal kesitle birbirinden ayrılabilmekte ve magnetik-elektormagnetik güçle tekrar biraraya getirilebilmektedir. Böylece Ventrikülün iç yapısı ve depolarizasyon vektörlerinin yönü,sağ-sol dallar ve kalbin bileşke vektörünün oluşumu, mekanizması gösterilmiştir.
-Hemodinamik karşılığı olan her ritim-atım için –isteğe bağlı olarak- sistol ses efekti eklenmiştir.
-Kırık ve yanık haricindeki herhangi bir arıza durumunda 5 dakika gibi kısa bir sürede tüm parçalar birbirinden sökülebilmekte ve sistemin,devrelerin en derin,en gizli noktasına ulaşılabilmekte ve yine 5 dakika gibi kısa sürede onarılıp tekrar seminere hazır hale getirilebilmektedir.

Bir Cevap Yazın