SİZİ DAVET EDİYORUZ!

 Bilgi çağında yaşıyoruz. İnsanlığın çağlar boyunca edindiği bilgi birikiminin ivme kazandığı bir dönemdeyiz. Tıp da buna paralel olarak her geçen gün aşama kaydediyor. Fakat her akım maalesef kendi cehaletini doğuruyor. Bilgi çağının problemi bilgi kirliliği.

 Bilginin bu kadar hızlı ve kolay paylaşılabildiği sanal ortamda içerikler ne yazık ki çoğu zaman hastaların ulaşmak istediği doğru ve şeffaf bilgiler olmuyor. Finansal motivasyon ya da kişisel çıkarlarla oluşturulan bilgi kaynakları bilimsel sonuçlarla örtüşmekten uzak.

 Gelin batının iyi yanlarını el birliğiyle alalım. Kaynağını tıbbi akademik topluluklardan alan bilimsel sonuçlarla tutarlılık gösteren, doğru, şeffaf ve güncel bilgiyi önce dilimize sonra ülkemize taşıyalım.

 Biz, bir grup doktor olarak sağlık profesyonelleri tarafından toplum için kaleme alınmış güncel makalelerden oluşan bir internet sitesi üzerinde çalışıyoruz. Bu amaçla gerek ulusal gerekse uluslararası birçok akademik tıbbi toplulukla iletişime geçtik. Hala devam eden bu veri toplama sürecinde yayımlamak üzere izin aldığımız materyalleri ileriki aşamada kurulacak site için arşivliyoruz. Bu tamamen profesyonel mesleki tatmin için girişilen bir projedir. Projedeki kimsenin başka herhangi bir çıkarı söz konusu değildir.

 Davetimizle ilgileniyorsanız yabancı dilde mevcut kaynakların Türkçe’ye çevrilmesi ve internet sitesi kurularak yayımlanmasından oluşan proje hakkında detaylı bilgiye proje blogundan ulaşabilirsiniz.

Blog Tıp Okulu

Bir Cevap Yazın