DSN (@doktorlarsitesi) ÖZEL HABER – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan asistan hekim tarafından açılan davada idari mahkeme asistan hekimi haklı buldu ve “acil yeşil alan nöbeti”ni iptal etti!

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun, tıpta uzmanlık eğitimi öğrencilerinin acil servis (triaj) nöbetinde görevlendilirmesinde herhangi bir yasal engel olmadığı, acil servis hizmetlerinde personel açığı bulunduğu, triaj uygyulamasının tabip veya acil tıp teknisyeni, hemşire, sağlık memuru ve benzeri sağlık personeli tarafından yürütülebileceği bu kapsamda pratisyen hekim olan asistanların da triaj uygulamasında görevlendirilebileceklerini savunma olarak sunduğu mahkeme Türkiye Kamu Hastanelerinin bu gerekçelerini kabul etmedi.

Yönetmelik gereği uzmanlık eğitimi görenlerin, genel uzmanlık eğitim görenler nöbeti, servis nöbeti ve branş nöbeti olmak üzere üç tür nöbet ile yükümlü oldukları bunların dışında bir nöbete dahil edilmelerinin yönetmeliği aykırı olduğu mahkeme tarafından hatırlatıldı. Bir asistan hekimin bu üç nöbet dışında başka bir nöbet ile görevlendirilmesinin hukuken imkansız olduğu dolayısıyla bir göz hastalıkları asistan hekiminin de acil servis yeşil alanda nöbetinin hukuksuzluk olduğu ortaya kondu.

Asistan Hekimler için ciddi anlamda sıkıntılı olan bu durum İstanbul İdari Mahkeme tarafından karara bağlanmış olup, bu şekilde hukuksuzca nöbet tutturulan asistan hekimler için de emsal teşkil edecektir.

ASİSTAN HEKİM ACİL NÖBETLERİ asistan hekim acil nöbeti asistan hekim triaj nöbeti

Bir Cevap Yazın