Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaşanan rezalet ve skandala hasta yakını tehditleri de eklendi. İlgili haberde yaşanan şiddet olayının ardından 03.08.2015 Pazartesi günü saat 12:30’da İstanbul Tabip odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ve Türk Tabipler Birliği 2. başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel yaşanan şiddet olayını kınayan 10 dakikalık bir konuşma yaptı. Olay bir kadın doğum kliniğinde gerçekleşmiş olmasına rağmen bu tepkiye katılmayan Türkiye Jinekolojik ve Obstetrik Derneği, kendi branşından olan doktorları öncelikle sahiplenmesi gereken bir kurumun hekimleri sahiplenmediği algısı oluşturdu.

Şiddet olayının perde arkası kadar şiddet uygulayan hasta yakınlarının klinikte çalışan öğretim üyesi  tarafından halen kliniğe sokulmasına neden olacak durumun yaratılması; doktorların can güvenliğinin olmadığını, buna sebebiyet verenlerin başında ise bir Hocanın bir eğitimcinin olması kabul edilebilir gibi değildi.

Klinikteki öğretim üyesi F.Ö. anlaşmalı olduğu özel hastanede hastasına yer ayırıncaya dek Tıp Fakültesi kliniğini kullanmış ve tüm çalışanların hayatını da tehlikeye atmıştır. Yaşanan önceki şiddet olayındaki tehditler ve saldırılar bunun en açık göstergesi olarak gösterildi.

Şiddet uygulayan zanlı Abdulkadir D.’nin babası, hekimlerin odasına dalıp hekimleri alenen tehdit edip şu sözlerle aşağılamış, tehdit etmiş, kanun ve hukuk tanımaz bir şekilde eşkiyalık taslamıştır: ” Bak, o şikayetten bir şey çıkacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdiye kadar bu tip olaylardan bir şey çıkmadı. Bak mesela dün birini demirle dövüp öldürmüşler, adamı serbest bıraktılar. Burada canı yanacak olan sensin. Biz Anarşist bir aileyiz, bize şimdiye kadar bir şey olmadı. Canının yanmasını istemiyorsan bu olaydan vazgeç!!”

Daha utanmadan halen ” Siz devletin malısınız, kendinizi bir şey sanmayın. ” diye bağıran zanlının babası neyse ki her hangi bir hekime saldırmadan olay yerinden ayrılmıştır.

Kendilerini anarşist olarak tanıtan, sağlık çalışanları alenen tehdit eden, hukuk ve kanun bilmez bu insanların yaptıklarının sonucu ve tüm bunlara izin veren bir öğretim üyesi karşısında hekimler şu sorulara yanıt arıyor:

1 ) Sağlıkta şiddet için yeterli bir yasa olsa ve bu yasa ciddi bir şekilde uygulansa, caydırıcı cezalar verilse bu şahıs böyle konuşabilir miydi?

2) Kendi kliniğinde eğitimlerinden sorumlu olduğu hekimleri göz göre göre hayatlarını tehlikeye atan bir öğretim görevlisinin bu yaptıkları hangi meslek ahlakı ve etiğiyle bağdaşır?

3) Basın açıklamasında Türkiye Jinekolojik ve Obstetrik derneği neden temsilci göndermedi? Bir kadın doğum hekiminin, ”özel” bir hasta tarafından darp edilmesi derneğin gündeminde yer alamayacak kadar önemsiz midir? Yoksa ilgili öğretim üyesini korumak amaçlı mı iştirak edilmemiştir?

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaşanan bu skandal hadisenin asla unutulmayacağı hatırlatıldı.

şiddet-vert

Bir Cevap Yazın