Sağlık personeli ülkemizde mevcut kapasitesi ile en ağır şartlarda çalışan personel grupları arasındadır.


Kamu sektöründe çalışan sağlık personellerinden kullandıkları yıllık izinleri için ücret kesintisi yapıldığını biliyor muydunuz?
Kanunen verilen bir hak olmasına rağmen , yılın tüm yükünü taşıyan bu çalışanları yıllık izinlerini kullanmak istediklerinde döner sermaye dediğimiz ücretlendirme tablosundan kullandığı izin gün sayısı ölçüsünde kesintiye uğratılmaktadır.
Sağlık çalışanlarına bir ödül sistemi getirilmesi gerekirken , tüm sağlık çalışanlarının yıllık izinlerini kullanması zorunluluğu getirilmesi gerekirken maalesef ayrıca ceza gibi yapılan bu uygulama ile mağdur olmaktadırlar.
Bu iş yükü altında yıllık izinlerin gelir düşme endişesi ile kullanılamamasının adalete hakkaniyete uygun bir yaklaşım olmadığını düşünmekteyim. Yetkililere yıllık izin sorulduğunda sıkıntı yok kanuni hakkı kullanıla bilir cevabı alabilirsiniz!! Gelin birde çalışana sorun kim gönül rahatlığı ile izne çıktığında gelirinin azalacağını tırpanlanacağını bile bile izin kullanabilir. Sözüm ona sendikalar da maaş zammı için uğraşmakta gelin önce hakkedilen geliri tırpanlatırmayın.

Acilen döner sermaye düzenlemesinin yapılarak kanuni hakkımız olan yıllık izinlerin kullanımı özendirilmelidir.

Dr. Seda

SAĞLIKÇILAR DÖNER SERMAYE KESİNTİSİNE KARŞI EYLEM YAPTI

Bir Cevap Yazın