Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recep Keşli’nin başkanlığındaki bir araştırma ekibi, yürüttüğü ve halen nedeni tam olarak bilinemeyen otizm hastalığının nedeninin anlaşılması adına önemli bir çalışmaya imza attı.

Keşli’nin çalışması Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından her ay elektronik ortamda yayımlanan Anaerob Haber Bülteni’nin Temmuz-2015 sayısında ve “Journal of Immonuassay and Immunochemistry” isimli uluslararası tıp dergisinde yer aldı. Keşli’nin “çocukluk çağı otizm etiyolojisi ile gastrointestinal kanalda bulunan clostridium cinsi anaerop bakterilerin ilişkilerinin araştırılması” başlıklı makalesi aynı zamanda ülke genelindeki bütün mikrobiyoloji camiası ile paylaşıldı. Keşli yayınlanan makale ile ilgili olarak otizmin, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla karakterize nöropsikiyatrik bir bozukluk olduğunu belirtti. Keşli sebebi tam olarak bilinmeyen otizmle ilgili olarak “Otizmin sebebi yani etiyolojisi henüz tam olarak bilinmemekle birlikte çeşitli genetik, doğum öncesi ve doğum sonrası erken döneme ait mikrobiyolojik ve biyokimyasal olaylar otizmin nedenleri arasında olarak araştırılmış, ancak tam olarak nedeni aydınlatılamamıştır” dedi.

Otizmin nedeni Clostridiumspp bakterisi

Keşli’nin başkanlığındaki araştırma ekibi, oksijensiz ortamda yaşayabilen ve çoğalabilen (anaerop) bir cins bakterinin (Clostridiumspp) bazı metabolik ürünlerinin otizm hastalığının etkeni olabildiğine ve bu maddelerin beyin seviyelerindeki değişikliklerin hastalığın ağır seyretmesi ile de ilişkili olduğunu gösteren ve ispat eden bir araştırma gerçekleştirmeyi başardı. Keşli çalışmanın sonucunda nöropiskiyatrik bir hastalığın nedeninin bir bakteri ile ilişkilendirmesinin hem otizme hem de hastalığın tedavisine yeni bakış bir bakış açısı ve farklı bir boyut kazandırması noktasında bir yenilik olarak değerlendirilebilmesi açışından önem taşıdığını ifade etti.

Doç. Dr. Recep Keşli

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Keşli 1994 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıpta uzmanlığını 2001 yılında Atatürk Üniversitesi’nde tamamlayan Keşli, sırasıyla Afyonkarahisar SSK Hastanesi, Konya SSK Bölge Hastanesi, Konya Meram Hastanesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. 2012 yılında doçent unvanı alan Keşli, 2013 yılında AKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görev yapmaya başladı. Keşli halen AKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

4agustos1501.jpg (1415×2047)

Prof. Dr. İnan’a önemli ödül

Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Übeyt İnan 11-15 Temmuz 2015 tarihinde Avusturya Viyana’da yapılan 33. ASRS (TheAmericanSociety of RetinalSpecialists) Kongresinde, ASRS Onursal Ödülü’nü alma başarısını elde etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Übeyt İnan’ın uzmanlık alanı Medikal Retina ve Vitreoretinal Cerrahisi üzerinedir.

İnan, yüksek lisansını 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapmıştır. Doktorasını 1999 yılında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapmıştır. Doçentliğini 2004, profesörlük unvanını ise 2009 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında almıştır. 2009 yılından itibaren AKÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Yurt içinde ve yurt dışında pek çok makalesi yayımlanmış olan İnan’ın aynı zamanda 2 tane sonuçlandırılmış araştırma projesi (DiabetikRetinopatili hastalarda Serum UEGF, Leptin, NO, Endotelin düzeyleri ve DiabetikMakula Ödeminde İntravitrealTriamcinolon ve Bevacizumab Enjeksiyonu ile Grid Lazer Fotokoagülasyon Tedavilerinin mp-1 ile karşılaştırılması) vardır.

Gazi Vakfı Bilimsel Teşvik ödülünü alan İnan 11-15 Temmuz 2015 tarihinde ise Avusturya Viyana da yapılan 33. ASRS (TheAmericanSociety of RetinalSpecialists) Kongresinde, ASRS onursal Ödülü’nü almıştır.

4agustos1503.jpg (1890×1417)

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Bir Cevap Yazın