IspartaKeçiborlu’da aile hekimi olarak çalışan Remzi Uysalgenç, 100’ü aşan ceza puanı gerekçe gösterilerek, sözleşme feshi yoluyla işinden uzaklaştırılan ilk aile hekimi oldu.Aile hekimleri federasyonu AHEF, TTB, tabip odaları,sağlık sendikaları ve diğer sivil toplum örgütleri, angarya niteliğindeki nöbet hastane nöbetleri, nöbetten sonra izin verilmemesi, nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle hukuksuz fesih diye nitelendirdikleri bu uygulamayı protesto ve Dr. Uysalgenç’e destek amacıyla Isparta’da bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.TTB Aile Hekimleri Kol Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, Isparta Valiliği’nin bu haksız ve hukuksuz uygulamasının kaldırılıp, Dr. Remzi Uysalgenç görevine iade edilinceye kadar mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.

fesh2

facebook.com/drSRDR

Bir Cevap Yazın