DEĞERLİ TIBBİYELİLER ;

Hepimiz binlerce yıllık pratiğe ve güçlü etik ilkelere dayalı, insanlara yardım etmek, acılarını azaltmak ve sağlıklarını korumak amacıyla bugünlere ulaşan hekimlik mesleğinin üyeleri olabilmek umuduyla Tıp Eğitimini tercih ettik. Bu tercihin bedelinin zorlu bir eğitim süreci ve meslek pratiği olduğunu ve hayatımızın da bu mesleğin ekseninde şekillenmesi gerektiğinin farkındayız. Ancak ülkemizde tıp eğitiminde belki de tüm zamanların en sancılı sürecini hep birlikte yaşamaktayız. Bir yanda Sağlıkta Dönüşüm Programı; diğer yanda sürekli olarak arttırılan kontenjanlar ve yetersiz eğitim koşulları; bir yanda yeni açılan tıp fakülteleri ve eğitimde nitelik sorunları; diğer yanda ezbere dayalı ağır bir teorik ders yükü ve yetersiz pratik eğitim; bir yanda hedefi ve amacı hastanelerin personel açığını kapatmak olarak değerlendirilen intörnlük dönemi; diğer yanda hekimlik pratiğine hiçbir katkı sunmayan TUS… Yukarıda saymaya çalıştığımız olgular, ülkemizde tıp eğitimini olması gerekenden çok daha fazla zorlaştıran ve öğrenciliğimizden, meslek pratiğimizden ve de hayatımızdan keyif almamızı engelleyen sorunlarımızdır. Sorunlarımıza kalıcı çözümler üretilebilmesi, bizlerin de kafa yormasını ve söyleyecek sözü olmasını zorunlu kılmaktadır.
Çanakkale Tabip Odası Öğrenci Kolu, Çanakkale Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin desteği ile 10-11 Ekim 2015 tarihlerinde Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması Çanakkale’de sizlerin de katkılarıyla gerçekleştirilecektir.
Buluşmamızın ana teması Sağlıklı Yarınlar İçin Nitelikli Tıp Eğitimi olacaktır. Kongremizde TUS’un eğitimde yarattığı problemler ve intörnlük başta olmak üzere eğitim sürecinde yaşadığımız temel problemlere çözüm önerileri sunmak ve eğitimin iyileştirilmesi için çalışmalar yürütmek istiyoruz.

Buluşmamıza tüm tıp öğrencileri davetlidir.

Tıp eğitimi ile ilgilenen, sorunlarımız olduğunu düşünen ve çözüme katkı sunmak isteyen tüm arkadaşlarımızla Ulusal Tıp Eğitimi Buluşması’nda Çanakkale’de bir araya gelmekten büyük bir onur ve mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla.

Kongre Eş Başkanları:
Hülya Çamlıbel Görgün (Çanakkale Tabip Odası Başkanı)
Alev Çiftt (ÇATÖK – Dönem V Öğrencisi)

Kongre Sekreteri: Hazal Pişkin

Düzenleme Kurulu:
Tuğçe Yıldız
Gizem Karaaslan
Ulaş Pınarbaşı
Elif Eren Aksoy
Deniz Özlem Şanlıtürk
Mesut Yurtkulu
Ayla Fasıl
Vedat Kip
Özgür Çıtlak
Onur Erden

NOT: Buluşma programı ve başvuru formu ektedir.

İletişim: [email protected]

https://www.facebook.com/events/165493797117015/

11866208_10206866779895248_1963074999230177443_n

Bir Cevap Yazın