Sayıştay’ın 2014 denetim raporunda, Sağlık Bakanlığı’nın döner sermaye işletmelerine transfer etmesi gereken “emanet” hesaptan yetkisi olmadan 830 milyon 285 bin lira harcadığı belirlendi. Raporda; Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki kişilere verilen acil sağlık hizmetleri ile ilgili faturalarda, vaka ile hizmet arasında tutarsızlık olduğu ortaya çıktı. İnceleme sonucunda ayrıca, hatalı veri girişi, mükerrer giriş veya program hatasından kaynaklı yaklaşık “15 milyon lira” fazla faturalandırma yapıldığı da tespit edildi.
Rapora göre, emanetlerde toplanan döner sermaye kaynakları, döner sermaye işletmelerine transfer edilmedi. Bakanlık harcama birimlerince bu hesaptan yıllara yaygın yüklenmelerle ambulans uçak ve helikopter temin edildi, 112 acil çağrı, hastane randevu sistemi, halk sağlığı bilgi sistemi gibi çağrı hizmet alımları, yazılımlar ve data hizmet alımları yapıldı ve bunlar “gider” olarak raporlanmadı. Emanetten “830 milyon 285 bin lira” yetkisiz biçimde harcandı.
Raporda, bazı özel ve vakıf üniversitesi hastanelerinin ruhsat almadığı, bu hastanelerden ruhsatlandırma gelirinin tahsil edilmediği ve bunlara cezai işlem uygulanmadığı tespit edildi. Bakanlık yanıtında ise söz konusu hastanelerin 1 Ocak 2016 tarihine kadar geçerli geçici ruhsatlarla faaliyet gösterdiği belirtildi.

Kaynak/ Cumhuriyet

Bir Cevap Yazın