Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Basın Mensupları;

Bugün burada bu aile sağlığı merkezinde görev yapan Dr. Muharrem Armağan Onur Kızıldağ ve Çayırova ilçesi aile hekimleri hakkında düzenli olarak kanuna ve yasalara aykırı işlemler ve düzenlemeler yaparak eziyet, yıldırma, psikolojik baskı kuran idarecilere uyarıda bulunmak üzere toplanmış bulunmaktayız.

Sair mevzuata göre defin nöbetleri belediye hekimleri ve hükümet tabiplerinin, adli nöbetler ise adli tıp kurumunun görev ve sorumlulukları arasındadır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kurumlar hakkında herhangi bir tedbir alınmaz iken bu angarya işler aile hekimlerinin üzerine yıkılmaya çalışılmaktadır.

Dr. Muharrem Armağan Onur Kızıldağ’a tebliğ edilmeyen bir adli nöbet gününün gecesinde telefon ile bildirim yapılmış ancak tamamen insani nedenler ile kendisine ulaşılamamıştır, evine giderek bildirmeye dahi lüzum görülmeksizin hakkında cezai işlem gerçekleştirilmiş bulunmaktadır, söz konusu soruşturma süreçlerinde usulsüzlükler yapılmış bulunmaktadır. Benzer şekilde geçtiğimiz aylarda mesai saatleri içerisinde adli muayene görevini yerine getirmeyen toplum sağlığı merkezi hekimi Dr. Gülsün Ertürk hakkında kovuşturma başlatılmasına yol açmış bulunmaktadır. Mevzuata göre görevimiz dahi olmayan bir konuda arkadaşlarımız üzerinde baskı ve sindirme yolu ile baskı kurulmaya çalışılmaktadır.

Çayırova ilçesindeki usulsüzlükler bundan ibaret değildir. Basiretsiz idare açtığı ancak hekim bulamadığı aile hekimliği birimine muhtarların teşviki ve yönlendirmesi ile hasta kaydı yapmaktadır. Mevzuata ve usullere aykırı olarak cebren ve hile ile hastaların kayıtları boş aile hekimliği birimine yapılmakta fakat bu hastalara aşı-izlemler dahil olmak üzere hizmet sunulmamakta; eski aile hekimlerine yönlendirilmektedir. Toplanan aile hekimi değişiklik dilekçeleri zamanında işleme konulmamakta ve bekletilmektedir. Söz konusu hastalar ve bağlı bulundukları aile hekimleri mağdur edilmektedir. Bu sürecin takipçisi olacağız; sorumlular hakkında gereken tedbirlerin alınmasını sağlayacağız.

Bilindiği üzere biz aile hekimleri özel mevzuata tabi olarak ve vali ile imzaladığımız sözleşme şartlarından dolayı sadece valiliğe karşı sorumluğu bulunan hizmet sunucularıyız, kamu çalışanı değiliz. Bu yönü ile kaymakamlıklar veya ilçe sağlık idareleri ile izinleri, görevlendirmeleri dahil olmak üzere amir-memur ilişkimiz asla bulunmamaktadır.

Çayırova Kaymakamlığı sair mevzuat ile vali yardımcısına verilmiş yetkileri kendince kullanmaya kalkmaktadır. Mevzuata aykırı olarak başlattığı soruşturma, araştırma-incelemeler hukuken yok hükmündedir, yetkisini aşmakta suç işlemektedir. Çayırova ilçemizde hukuka aykırı iş ve işlemler tesis edilerek mobbing ve psikolojik baskı uygulanmaktadır. Çayırova ilçesinin kaymakamı mevzuattan ve aile hekimlerinin statüsünden nasıl bihaber olabilir?

Aile hekimleri hakkında düzenli olarak kanuna ve yasalara aykırı işlemler ve düzenlemeler yaparak eziyet, yıldırma, psikolojik baskı kuran Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve bu uygulamalara göz yuman Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü tutumlarını değiştirmezler ise gereken her türlü tedbiri alacağımızı ve haklarında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağımızı deklare ediyoruz.

KOCAELİ AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU/20.10.2015

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Bir Cevap Yazın