AHEF 4. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

Değerli aile hekimleri 24-25 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 4. olağan genel kurulumuzda delegelerimizden gelen talepler sonucu bir genel kurul deklarasyonunun yayınlaması kararı verilmiş ve alınan ortak karar çerçevesinde hareket planı belirlenmiştir.

1-Aile hekimlerinin üzerine angarya olarak verilen ASM, acil, adli defin nöbetleri asla kabul edilemez, bu konuda ceza almış sözleşme feshine yaklaşmış her üyemizin hukuken yanında olacağımızı her türlü eylemsellikle destek vereceğimizi ,nöbetler konusundaki tüm inceleme ve soruşturmaların acilen sonlandırılarak, verilen ceza puanlarının iptal edilmesi gerektiği,
2- Aile hekimliği uygulamasında yaşanan sıkıntıların (negatif performans, ATS, illerde ki farklı uygulamalar vs. ) bir an önce bitirilmesi adına bakanlığımızın aile hekimlerinin temsilcisi olan AHEF yönetim kurulu ve organlarıyla bir takvim çerçevesinde toplantılar düzenlemesi gerektiği.
3-Acil olarak emeklilik yıpranma payı gibi temel özlük haklarımız ile ilgili tüm konularda AHEF ilintili STK’ lar ve bakanlığımız tarafından bir komisyon oluşturulup çalışılması gerektiği.
4- Koruyucu sağlık hizmetleri konusunda yaşanan sıkıntıların özelikle mülteciler konusunda yaşanan sorunların dile getirileceği AHEF ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri arasında oluşturulacak bir komisyonun kurulması gerektiği.
5- Sahada her geçen gün artarak devam eden ve önlem alınmayan şiddet konusunda ivedilikle bir kanun yapılması gerektiği. Genel kurula katılan ülkemizin her köşesinden gelen üyeler ve delegeler tarafından dile getirilmiştir.

Özelikle bu 5 hususta Sağlık Bakanlığının AHEF başta olmak üzere ilintili tüm STK ‘larla bir çalışma başlatmasını ve bir an önce sorunlara eğilmesi gerektiğini açık olarak deklare ediyor ve çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz hususlar başta olmak üzere yaşadığımız tüm sıkıntılar neticesinde bir çıkmaza doğru sürüklenen aile hekimliğini kurtarmak adına verdiğimiz tüm çabalara rağmen kulak tıkayanlara ve olumlu adım atmayanlara karşı cevaben sahada yer alan 22 bin aile hekimi ve 22 bin aile sağlığı çalışanı ve tüm ilintili STK’ larla işbirliği içinde alınacak karar doğrultusunda her türlü eylemsellik planlamasına (Takvimli süreli iş bırakma ve süresiz iş bırakma dahil) gidileceği noktasında kararlı olduğumuzu,
Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
Uzm. Dr. Erkut COŞKUN AHEF GENEL SEKRETERİ


Kaynak

Bir Cevap Yazın