KAFKAS ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İFLAS MI ETTİ? DOKTORLARDAN İSYAN BİLDİRİSİ! haberine düzeltme yazısı

Doktorlarsitesi.NET yayın ilkeleri gereği, iddia edilen olay ve yazıların yayınlanmasının yanında, iddiaya taraf olan kişi ve kurumların da yazılarını, iddiaya cevaplarını yayınlama sorumluluğundadır.

Bir öğretim üyesi yoluyla tarafımıza ulaştırılan yukarıdaki haber Kuzey Anadolu Gazetesi web sitesindeki kaynağından paylaşılmış olup, aynı haber ile ilgili e-posta ile düzeltme yazısı da yine bir başka öğretim üyesi tarafından tarafımıza ulaştırılmıştır. Bunun neticesinde paylaşmış olduğumuz haberi yeniden düzenlemiş olup (kimsenin haksız yere mağdur olmaması adına) tarafımıza iletilen bu açıklama metnini de kamuoyu ile paylaşıyoruz. Haberin ilk kaynağı Kuzey Anadolu Gazetesi’nden de ilkeli yayıncılık adına aynı düzeltmeyi yapmasını bekliyoruz.

 

AÇIKLAMA METNİ

                  16.01.2016 tarih ve ”BU DA KAÜ BİLDİRİSİ” adı altında yayımlanan ve KAÜ  iflas mı etti  diye devam Manşetten verilen haberde Aynen;

**Sayın Fakir bey (Kuzey Anadolu Gazetesi – Gazeteci)

Bizler Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, farklı Anabilim Dallarında çalışan öğretim üyeleriyiz. Uzun bir süredir sıkıntılarımız mevcuttur.

Ancak bu sorunlar bilinmesine rağmen bugüne kadar çözülmedi. Kars gibi mahrumiyet ve çetin kış koşullarında görev yapmaktayız. Bu olumsuzluklara birde artan ekonomik sıkıntılar eklendi. Aylardan beri döner sermaye gelirlerimiz ve nöbet ücretlerimiz ödenmiyor. Çocuklarımızın okul masraflarını karşılayamaz olduk. Ekonomik sıkıntılarla boğuşmaktan kendimizi hastalarımıza ve asistanlar ile öğrencilerimizin eğitimine veremiyoruz.

Bu sorunları dile getiren arkadaşlarımıza başhekimlik tarafından  mobing uygulanarak  istifaya zorlanıyor, rektör ise bu duruma kayıtsız kalıyor.  Farklı Anabilim Dalındaki asistanlar ücret almadan zorla acil nöbeti tutturuluyor (sadece Acil Tıp Anabilim Dalı doktorları tutabilir).

 

Bu sorunlar nedeniyle 70 tane profesör, doçent, yrd.doç. ve asistan doktor üniversiteden ayrıldı. Bu sayı Ardahan ve Kars Devlet Hastanesinde çalışan uzman doktor sayısından daha fazladır. Bunların bir kısmı istemiye istemiye emekliye ayrıldı, bir kısmı ise başka illere gitti. Bizlerde artık istifa etme eşiğine geldik. Ancak buna, hastaneye harcadığımız emekler ve Ardahanlılarında içinde olduğu bölge halkının mağdur olmaması için direniyoruz. Bildiğiniz gibi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ardahanlıların da 3. basamak hastanesi durumundadır. Burada olacak istifa veya ayrılıklardan  Ardahan halkıda zararlı görecektir.  Araştırma Hastane idaresi hekimlere ve diğer çalışanlara ödeme yapmazken trilyonlar harcayarak Onkoloji merkezi açtı ancak tekbir doktor bile yok. Cihazlar depoda paslanıyor. Böylesi yönetim anlayışı nedeniyle hastane iflasın eşiğine geldi.

 

Fakir bey, ekonomik sıkıntılarımızı anlatan, farklı Anabilim Dalındaki 25 öğretim üyesinin ayrı ayrı imzaladığı ve bir örneği aşağıda olan dilekçelerimizi Üniversite Rektörlüğüne sunduk. Ancak çok umudumuz yok. Mağduriyetimizin giderilmesi için kamuoyu oluşturma konusunda sizlerin duyarlılığını bekliyoruz.

Saygılarımla”.

Diye biten bildiride ve gazetenize gönderilen dilekçelerde her ne kadar imzam var gibi görünse aşağıda gösterilen dilekçeye imza atmakla birlikte yukarıda  gazetenizce yayımlanan bildiriye herhangi bir destek veya imza atmadığım gibi bilgim dahilinde de gerçekleşmemiştir.

Zira Ben ve bazı meslektaşlarım sadece;

Hem Anayasa’nın

MADDE 74. – (Değişik: 3.10.2001-4709/26 md.) Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Hakkına dayanarak hem de;

4982 Sayılı BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUN 3. maddesinin

  1. e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini,

ilgili maddeden yola çıkarak  KAÜ SAYIN REKTÖRLÜK MAKAMINA değil sadece Dekanlık Makamına Döner Sermayedeki 2 aylık yapılmayan  ödemelerin nedenin  sorulması hususunda bilgi sahibi olmak için baş vuru yapılmış olup diğer yazılan tüm başlıklardan ve haberlerden hiç bir türlü ilgimiz ve alakamızın bulunmadığını ve ayrıca bu haberlerin tarafımız açısından doğruyu yansıtmadığı bildirmek ve düzeltmek üzere bu açıklamayı yapma gereksimi tarafımca hasıl olmuştur.

Aslında yapılan açıklamaların aksi olarak da bazı durumlarında hem kamuoyu hem de sizin bilginize de sunmak isterim.

Sayın Rektörümüz ve Yardımcılarımız KAÜ üniversitesi adına Kars gibi iklim şartları zor bir ilde gerek maddi gerekse manevi olarak fedakarlıklarda bulunup Hem Üniversitemiz hem de Tıp Fakültesini daha iyi ve başarılı bir Üniversite haline getirmek için özveri ve duyarlılıkla çalışmaktadırlar.

Zira tekrar  vurgulamakla birlikte yapılan basın açıklaması, Üniversite Rektörlüğü’ne yazılan ve basına sunulan bildiriyle hiçbir ilgimiz olmadığını ayrıca tarafımızca doğruyu yansıtmadığını Sayın Gazetenize ve Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

Yrd. Doç. Dr. Yunus YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Abdurezak BÖREKÇİ

Yrd. Doç. Dr. Ramazan KOCAARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Sergülen AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Emsal AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Gülşen ÇIĞŞAR

Yrd. Doç. Dr. Suleyman Karakoyun

Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Rencuzogullari

Yrd. Doç. Dr. Metin Cagdas

Yrd. Doç. Dr. Nail AKSOY

 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Bir Cevap Yazın