Akciğer Kanserine Bıçak Vurulur mu?

Halk arasında yaygın olarak şöyle bir inanış vardır; kansere bıçak vurulduğunda vücuda yayılır ve daha hızlı olarak ölüme neden olur. Genel olarak baktığımızda halkın inanışlarının binlerce yıllık geçmişi ve nesillere aktarımı söz konusudur. Bu kanıya özellikle çevresinde/ailesinde kanser gelişmiş ileri aşama (evre) hastaların kötüye gidişi sonucu da varılabilmektedir. Halk arasındaki söylemlerin tamamen doğru olmadığını iddia etmek mümkün değildir.  Fakat günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar ve gelişen tıp bilgisi ile doğru olmayan inançlar çürütülmektedir. Tıp/bilim her noktayı yeterince açıklayabilmiş değilse de bize düşen hekimlere inanmak ve güvenmektir.

Akciğer kanserinin tanı ve tedavi aşamasında tümöre bıçak vurmak gerekli olur. Bunlardan ilki tanı koyarken biyopsi alınması sırasında gerçekleşir. Bu iki şekilde yapılır; ilki bronkoskopi adı verilen hava yollarının görüntülenerek tümörden parça alınması diğeri ise görüntüleme yöntemleri eşliğinde (tomografi, ultrasonografi gibi) biyopsi alınmasıdır. Bu şekilde kanserin tipi belirlenmekte ve tedavi seçeneği ona göre oluşturulmaktadır. Tedavi aşamasında ise akciğerin tümör bulunan bölümünün cerrahi olarak çıkarılması (lobektomi, pnömonektomi) diğer bir “bıçak” vurma şeklidir. Hastalığın ameliyata uygun olmayan aşamasında ise kemoterapi/radyoterapi gibi tedavi seçenekleri mevcuttur. Bazı hastalarda bu tedavilerin birlikte uygulanması gerekebilir.

Peki, gelelim “akciğer kanserine bıçak vurulduğunda yayılır mı?” sorumuzun cevabına;

Akciğer dokusundan kaynaklanan kanserlerde (primer akciğer kanseri) bu durum göz ardı edilebilecek boyutta azdır. Burada göz ardı etmek önemsememek anlamına gelmiyor, hastalığın gidişatını etkilemeyecek boyuttadır. Bu durumda daha önemli olan hastalığın tanısını koymak (biyopsi almak) ve tedavisini (ameliyat) yapmaktır. Akciğer kanserinin en etkin ve en iyi yaşam süresi kazandıran tedavisi uygun aşamada (evrede) ameliyattır. Hem biyopsi aşamasında hem de ameliyat aşamasında yayılır korkusu ve yanlış inanışı nedeniyle bundan vazgeçilir ise hasta tamamen tedavisiz kalır. Konuyu diğer taraftan ele alırsak, akciğerinizde bir kitle/yara gelişti ve bunun erken evre bir kanser olduğunu düşünüyoruz, bu durumda biyopsi alıp tanı koymamız ve ameliyat etmemiz gerekiyor, biyopsi/ameliyattan bu yanlış inanışla vazgeçersek tümör tedavisiz kalacak ve aylar içinde büyüyecek ve yayılacaktır. Böyle bir durum geliştiğinde hastanın genel durumu bozulacak ve tekrar hekime başvurduğunda ameliyat ve tedavi şansını kaybetmiş olacaktır.

Sonuç olarak akciğer kanserinin hem tanı hem de tedavi aşamasında “bıçak” vurulması gerekli olur ve bu durum hastalığı olumsuz etkilemez ve tedavinizin zamanında ve uygun biçimde yapılmasını sağlar.

Doç. Dr. Ali Kılıçgün – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bir Cevap Yazın