Ülkemiz sağlık sistemi  canla başla çalışan hekim arkadaşlarımızın omuzlarında yürümektedir. Mecburi hizmet görevlerini yaparken pek çok sorunlar ile karşılaşıyorlar.  Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde hekimler branşlarında tek hekim olanlar için bir ay boyunca icapçı olduğunu gösteren listeler düznelerler. Bu hekimler yılın her günü icapçı olmaktadırlar.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 24.05.2015’te yayınlanan mevzuatında madde 42’de

”A) İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.”

fıkrasında da belirtildiği gibi, İcap nöbeti birden fazla hekim olan durumlarda yürürlükte olmalıdır.

Bu mevzuattan önce Danıştayın 2011’de verdiği bir karar mevcuttur;

icap2011 danıştay
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=876:tek-hekmn-suerekl-cap-noebetcs-olamayacaina-lkn-danitay-karari&Itemid=41

Aynı şekilde Aralık 2014’te Danıştay tek hekim icap nöbeti davası için şu kararı vermiştir;

icap2014
http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2015/danistay_5_daire_bozma_karari.pdf

Mevzuat ve Danıştay kararları belli iken hekimler icap nöbetine zorlanmaya devam etmektedir. Bu konuda yapılan itirazlar hastane yönetimleri tarafından dikkate alınmamakta hekim arkadaşlarımız mağdur olmaktadır.

Türkiye Kamu Hastanleri Birliği’nin mevzuatın tersine uygulama dayatan hastane yönetimlerine kararları tekrar hatırlatması gerekmektedir.

Genç Hekim platformu olarak sürecin takipçisi olacağımızı bildirir. Bu durum ile ilgili sıkıntı çeken meslektaşlarımızın;
[email protected] adresinden bize mail yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatırız.

 

Op. Dr. Kübra IRMAK

Genç Hekim Platformu Başkanı

Bir Cevap Yazın