Yüksek çözünürlüklü PET dedektörleri ile 3 Tesla MR cihazını bir arada kullanarak çok küçük boyutta tümörleri bile tespit edebilen PET-MR, özellikle kanser ve Alzheimer gibi hastalıkların tanı, evreleme ve tedavisine önemli katkılar sağlıyor. Tüm vücut PET-MR tarayıcısını başarıyla geliştirmiş ilk şirket olan Siemens Sağlık, bu alandaki bilgi birikimini ve deneyimini Türkiye sağlık sektörüyle paylaşmak üzere, Grup Florence Nightingale Hastaneleri ile birlikte özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

 

Siemens Sağlık Türkiye Genel Müdürü Şevket On ve Alman Kanser Araştırma Enstitüsü Kanser Görüntüleme Başkanı Prof. Dr. Heinz-Peter Schlemmer’in katılımıyla 9 Mart Çarşamba günü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleştirilen “Moleküler Görüntülemede Paradigma Değişikliği: PET-MR” etkinliğinde, görüntüleme teknolojisinin geleceği ve PET-MR cihazının sağlık alanına yapacağı vizyoner katkı ele alındı. Nükleer tıp, radyoloji ve onkoloji uzmanlarını bir araya getiren toplantıda katılımcılar, Siemens Sağlık imzalı PET-MR cihazını da yakından inceleme fırsatını yakaladı.

 

PET-MR’ın ilk kullanıcılarından biri olan Alman Kanser Araştırma Enstitüsü Kanser Görüntüleme Başkanı Prof. Dr. Heinz-Peter Schlemmer cihazla ilgili olarak şunları söyledi: “50 yaş üstünde kanser riski çok artıyor. Fakat PET-MR cihazının teknolojisi, hastalığın erken evrelerinde en doğru tanıyı, mümkün olan en düşük radyasyon seviyesiyle sağlıyor.”

 

Özellikle Nöroloji ve Onkoloji alanında uzman hekimlerin konuşmacı olarak katıldığı toplantı boyunca, özellikle nükleer tıp ve radyoloji disiplinlerini bir araya getiren PET-MR cihazının düşük radyasyon seviyesiyle, başta çocuklar olmak üzere, tüm hastaların tedavisinde yeni bir ufuk açtığı vurgulandı. Hastalar PET-MR’da PET-BT’ye kıyasla yüzde 70-80 oranında daha az radyasyona maruz kalıyor. Ayrıca sadece intravenöz yoldan verilen PET ajanları da daha düşük dozda radyoaktivite içeriyor.

 

PET-MR, tanı ve tedavide fark yaratıyor

Siemens Sağlık, Türkiye’de 6.000’den fazla cihazı ile günde yaklaşık 2.000 hastanın görüntülenmesine katkı sağlıyor. Bunun da ötesinde Siemens Sağlık, sektördeki öncü kimliği ile geliştirdiği görüntüleme cihazlarında en düşük radyasyon seviyesi kullanımını hedefliyor. PET ve tüm vücut MR görüntülerini aynı anda elde ederek 40-45 dakikalık sürede en detaylı şekilde tarama gerçekleştiren PET-MR cihazı, tanıda, evrelemede ya da tedaviye yanıtın değerlendirmesinde kullanılabiliyor.

 

Ayrıca PET dedektörleri ve 3 Tesla MR cihazı kullanıldığı için çok küçük boyutta tümörler bile tespit edilebiliyor. Bu açıdan da PET-MR tanıda önemli bir avantaj sağlıyor. Evrelemede ise PET-MR ile lokal evreleme en detaylı şekilde yapılıyor, lenf nodu ve uzak metastazlar da aynı anda görüntüleniyor.

 

PET-MR’ın bir başka önemli kullanım alanı da tedavi süreci oluyor. Kanser, başlangıçtaki genetik değişkenlikten farklı mutasyonlara da uğrasa, PET-MR ile bu mutasyonlar fark edilip tedaviye yanıt hızla değiştirilebiliyor.

 

PET-MR’ın avantajları

  • PET ve Tüm Vücut MR görüntüleri aynı anda elde edilerek 40-45 dakikalık sürede en detaylı tüm vücut görüntülemesi gerçekleştiriliyor.
  • Hasta sadece kolundan verilen radyoaktif maddeden radyasyon alıyor. Ayrıca radyasyon verilmiyor.
  • Hasta, Tüm Vücut Difüzyon MR inceleme ile PET görüntülemeye ek olarak tümör tespitinde duyarlılığı yüksek taramadan geçiyor. Böylece, tümör tanısı yanında tedaviye yanıt da değerlendiriliyor.
  • Perfüzyon MR tümörlerin kanlanma oranı ölçülüyor.
  • Hastanın tümörünün organ sınırını aşıp aşmadığı ve tüm vücutta başka bir yere sıçrama olup olmadığı tek seansta tespit ediliyor.
  • Tümör görüntülemede kanserin türüne hedefli maddelerin kullanımı ile tümöre göre tanı koyabilir.
  • Özellikle çocukluk çağı tümörlerinin görüntülenmesinde tercih ediliyor.
  • Kadınlarda meme PET görüntülemesi ve MR görüntüleme aynı anda yapılarak tümör tanısı daha doğru bir şekilde yapılabiliyor

Medimagazin