Değerli TIBBİYELİLER,

17 NİSAN 2016 PAZAR   GÜNÜ 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Ankara Tabip Odası yeni yönetimini  belirlemek amacıyla  AÜTF Morfoloji Binası Kafeteryasında seçime gireceğiz. Bu seçimlerde aynı zamanda Odamızın yönetimi ile birlikte, haziran ayında yapılacak TTB Merkez Konseyi Delegelerini de belirleyeceğiz.

Bizler bu seçimlerde Tıbbiyelilerin 1919 birlik ve mücadelesini 2016’ya taşıyoruz.  14 Mart 1919’da, Milli şairimiz Mehmet Akif in veciz ifadesindeki:

“Garbın afakını saran çelik zırhlı duvar, Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar”,

Emperyalist devletler İstanbul’u işgal ettiğinde, isyan eden Mekteb-i Tıbbiyeliler, muhtaç oldukları kuvveti, yüzyıllarca başı dik ve onurlu yaşamış Türk Milleti’nin en iyi yetiştirilmiş evlatları olmaktan alıyorlardı.

Vatanımızın Bütünlüğü ve Milletimizin Birliği’nin tahrip edilerek, Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı bugünlerde, 14 Mart 1919 Tıbbiyelilerinin cesaret ve yurt sevgisini örnek alıyoruz.

Türk Hekimlerinin onuru ve Türk Milletinin sağlığı arasındaki ilişkinin sağlamlığından güç alarak, geleceği güven ve umutla hep birlikte inşa edeceğimize sarsılmaz bir inançla bağlı olduğumuzu,

Hekim kamuoyuna ilan ediyoruz,

1-            Ülkemizin bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğiz,

2-            Hekimlerin haklarını her koşulda ve her mekânda, birlikte savunacağız,

3-            Hekimlerin onuru ve milletin sağlığı arasındaki güçlü ilişkileri tahrip eden uygulamaları kabul etmeyeceğiz.

 

 

 

A- Hekimliği sürdürmekte zorlanıyoruz

1-            Hekimlerin iş yükü artıyor

 • 80 milyon vatandaşımız – 100 bini aşkın hekime yılda 650 milyon kez başvuruyor.
 • Acil servislere başvuru sayısı 100 milyonu aşıyor.
 • Ortalama 15 milyon vatandaşımız hastanelere yatıyor.
 • Yılda ortalama 12 milyar tıbbi işlem gerçekleştiriliyor.
 • Yalnızca ameliyat sayısı 5 milyon.

2-            Hekim emeğinin temel girdileri olan ücret ve eğitimde erozyon derinleşiyor

 • Temel ücret yoksulluk sınırında, emeklilik temel ücrete bağlı, fiili hizmet (yıpranma) uygulanmıyor,
 • Ücretin esas kısmı performansa endeksli, tıbbi işlem sayısına göre ücretlendiriliyoruz.
 • Hekimlik pratiğinin dayandığı, bilgi ve teknolojinin, özellikle genç hekimlere aktarılması faaliyeti olan, her düzeydeki eğitim için verilen emeğin, performans ücretlendirmesinde tanımı yok.

3-            Türk Milleti’nin hekimlerine güveni sarsılıyor

 • Hekim emeği girdilerindeki erozyon, artan iş yükü ile birleşince sağlık hizmetinin güvenlik düzeyi hızla azalıyor.
 • Tıbbi hata iddiaları – davalar – mesleki risk sigortası – sabim – tacizden kavgalara ve öldürmeye varan şiddet, Millet – Hekim ilişkisindeki güven erozyonunun sonuçlarıdır.

 

 

B- Hekimlere olan güveni onarmak ve güçlendirmek

1-            Hekimlerin, özellikle kamu hastanelerinde artan iş yükünü hafifletmek  Bu amaçla,

 • Aile hekimliğininin asıl işlevleri olan Birinci Basamak Sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik uygulamalarını yapmalarına fırsat verilerek sağlık sistemindeki tıkanıklığı gidermelerine imkan sağlamak.
 • Özel sağlık kuruluşlarının, Acil servis hizmeti verebilecek şekilde yeniden yapılanmaları ile kamu hizmetindeki rollerini arttırmak.
 • Üniversite Hastanelerinin finansmanında, tıp eğitimi ve üçüncü Basamak hizmet görevlerini dikkate alan düzenlemeleri sağlamak.

2-            Hekim emeğinin değersizleştirilmesini durdurmak ve niteliğini arttırmak.  Bu amaçla,

 • Hekim aylık gelirini ve ememklilik ücretlerini arttırmak.
 • Asistan hekim sabit ek ödeme miktarını iki katına çıkartmak.
 • Özel sağlık kuruluşlarında hekim ücretlerinin ödenmesini güvence altına almak.

3-            Türk Tabipleri Biriiği’ni, Mesleki denetimin asli kurumuna dönüştürmek

 • Türkiye’de hekimlik yapmak için TTB üyesi olma zorunluluğu getirmek,
 • Kamu – özel tüm sağlık kurumlarında mevcut kurullara, hekimlerin söz ve karar yetkisi ile katılmasını gerçekleştirmek.

4-            Türk Tabipleri Birliği’ni milli ve demokratik bir hekim örgütüne dönüştürmek

 • Biz Türk Hekimleri olarak, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve TC Devleti’nin varlığı zemininde, tıp biliminin olanaklarına dayanarak, halkımıza sağlık hizmeti üreten nitelikli emekçileriz.
 • Program hedeflerimize ulaşmak için, TTB’nin bütün imkân ve kabiliyeti kullanılacak, hekimler kongre kararlan doğrultusunda, iş yeri ve bölge esasına göre, örgütlenerek seferber edilecektir.
 • TC Anayasası’na dayanarak, hekimlerin çoğunluğunun meşru gördüğü her türlü mücadele ve müzakere yöntemi etkin olarak kullanılacaktır.
 • Eylemlerimizi Türk bayrağının birleştirici gücü altında yapacağız,
 • TTB’nin bundan böyle her resmi kitlesel toplantısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacaktır.

14 MART HEKİM DAYANIŞMASI, ilkeleri ve programı zemininde birleşen hekimlerin gücü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına dayanarak kurulmuş, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşumuz Türk Tabipleri Birliği’ni, milli ve demokratik bir hekim örgütüne dönüştürecektir.

Bir Cevap Yazın