Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakültelerindeki Verilen Eğitim Hizmetlerinin Performansına Yönelik Tutumları ile ilgili bu anket çalışması, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan NASIR ve Araş. Gör. Serdar Semih COŞKUN tarafından, ilgili Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu onayıyla yürütülmektedir.

Araştırmanın amacı ülkemizdeki tıp fakültelerinde verilen eğitim hizmetlerinin performansını değerlendirmektir. Bu kapsamda siz değerli tıp fakültesi öğrencilerinin https://docs.google.com/forms/d/1agDV-_encxd5erG8s7RleY0Bki_xqu6naGxzS4pHC0w/viewform?c=0&w=1 linkindeki anketimize katılarak görüşlerini belirtmesini rica edeceğiz.

Anketimize vereceğiniz cevaplar sadece akademik amaçlarla kullanılacak olup hiçbir kişisel bilgi istenmemektedir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

 

 

Bir Cevap Yazın