Dün (16/05/2016) Türk Tabipler Birliği Danıştay’da açtığı bir davayı kazandığını sitesinde duyurdu. Danıştay’ın verdiği kararı da internet sitesinde paylaştı. Bu karara göre Sağlık Bakanlığı’ nın afiliasyon yönetmeliğinin tümünün yürütmesi durduruldu! Evet bu tüm ülkeyi sallayacak boyutta bir haber ancak henüz sağlık camiası uyanmış değil. Çünkü:

Bazı tıp fakülteleri (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kırşehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi) hastane kurup masraflarla boğuşmak yerine sağlık bakanlığı ile protokol imzalıyor, hastanenin idaresini sağlık bakanlığı, hastanedeki personelin eğitimini ilgili dekanlık yürütüyordu. Yani sağlık bakanlığı mekanı ve yardımcı sağlık personelini veriyor, üniversite de hocalarını ve asistanlarını gönderip sağlık bakanlığının doktor ihtiyacını çözüyordu. OLUŞAN DÖNER SERMAYE ORTAK BİR ŞEKLİDE PAYLAŞILIYOR idi.
Türk Tabipler Birliği böyle afiliye hastanelerde eğitimin olmadığını, eğitim amaçlı orada bulunan asistanın, hocanın sadece sağlık hizmeti sunmakla meşgul olduğunu, eğitimin ikinci hatta üçüncü plana itildiğini fark etmiş olacak ki bunu gerekçe göstererek danıştaya yönetmeliğin durdurulma davası açmıştı. Önce bazı maddeleri hakkında yürütme durdurması verilen yönetmelik yapılan itiraz neticesinde artık tamamen yürütmesi durdurulmuş hale geldi. Yürütmesi durdu ancak öyle büyük soru işaretleri oluştu ki cevaplayacak muhatap gerekiyor. Bu sorulardan bazıları şunlar:

1)   Sağlık bakanlığı ile üniversiteler arasında hastaneyi ve personeli birlikte kullanmak üzere oluşturulan protokollerin dayanağı olan yönetmeliğin yürütmesi durdurulduğuna göre üniversite personelleri şuanda sağlık bakanlığının hastanelerinde neye göre çalışmaya devam etmektedir?

2)   Şu anda üniversite personelinin afiliye hastanelerde çalışmasını sağlayan yönetmelik iptal edildiğine göre hastanesi de bulunmayan bu personel yeni yönetmelik çıkana kadar ne yapacaklardır?

3)   Afiliye hastanelerdeki üniversite personelinin maaşını üniversite döner sermayesini sağlık bakanlığı bu yönetmeliğe göre veriyordu. Yönetmeliğin yürütmesi durdurulduğuna göre üniversitenin sağlık personeli idarenin sözel telkiniyle çalışmaya devam ettiği takdirde hangi mevzuata göre hak ettiği döner sermayeyi alacaktır?

4)   17/05/2016 itibariyle eskisi gibi gidip mesaisine sağlık hizmeti sunumuna devam eden üniversite personelinin herhangi bir aksilik durumunda hukuki dayanağı nedir? Çünkü arada protokol yok ise üniversite personeli ha gidip bir devlet hastanesinde çalışmış ha gidip bir eğitim araştırma hastanesinde çalışmış. Kimse kafasına göre gidip bir sağlık tesisinde sağlık hizmeti veremeyeceğine göre şu anda oluşmuş bu durumda üniversite personeli kendilerine idarece “siz çalışmaya devam edin” mahiyetinde bir yazı veya olur dahi olmadan nasıl sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerdir?

5)   3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 11 ‘ e göre: (Ek: 2/1/2014-6514/46 md.) “Sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca denetlenir. Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana ve sağlık hizmeti devamlılık arz edene kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir. Şu halde tüm üniversite personeli bir şikayet durumunda bu maddeye göre cezai işleme muhatap olmayacağının garantisi nedir? Zira artık üniversite personelinin ilgili afiliye hastanelerde çalışmasını düzenleyen bir yönetmelik yürürlükte değildir!

6)   Şu anda üniversite personeli ne yapmalıdır?

Bu soruları şimdi sormayan üniversite personeli, önümüzdeki ay döner sermaye alamamakla karşı karşıya kaldığında sizce biraz geç olmayacak mı? En kısa zamanda yüksek perdeden bir sağlık yetkilisinin döner sermayeler ve hukuki açıdan üniversite personelini rahatlatacak bir açıklama yapması zaruridir!

Aynı şekilde YÖK’ ün de yönetmelik tarafı olduğu için kendi personelinin durumuyla ilgili en kısa zamanda açıklama yapması gerekmektedir.

Tüm afiliye üniversite personeline duyurulur..

Dr.Ensar DURMUŞ

RTE Üniversitesi Acil Tıp ABD.

Bir Cevap Yazın