İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 3. maddesi “Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.” ve 13.1. maddesi “Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.” şeklindedir. Anayasada ise 17. madde “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ve 23. madde “Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.” ile yaşama, güvenlik ve seyahat hakları güvence altına alınmıştır.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör saldırısı neticesinde, ülkemizde bir kez daha çok sayıda insan yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir. Terör olayları, gerçekleştikleri anda insanların yaşamlarına mal olmanın yanı sıra toplulukların ruh sağlığının bozulmasına neden olmaktadır.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak bizler, ülkemizde gerçekleşen terör saldırılarını endişeyle takip ediyoruz. Temel insan haklarından olan yaşama, güvenlik ve seyahat haklarının defalarca ihlal edilmesinden; halkımızın fiziksel ve ruhsal sağlığının sürekli tehdit altında bulunmasından hicap duyuyoruz. Terör saldırılarının tekrarlanmaması için yetkili makamları gerekli güvenlik önlemlerini almaya, gönüllülerimizi her koşul altında temel insan haklarını savunmaya davet ediyoruz.

-Kaynaklar
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, http://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html
Anayasa, https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm
Mental health following terrorist attacks, http://bjp.rcpsych.org/content/190/2/94

Bir Cevap Yazın