Bugün (28 Temmuz 2016) Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre doktorların ikinci ya da üçüncü kez yapılan mecburi hizmet / Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) atamalarında istekleri dışında atanamamalarına ilişkin önceki düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bu da demek oluyor ki doktorlar artık ikinci ve üçüncü DHY atamalarında da 5 ya da 6. bölge farketmeksizin yeniden her yere atanabilecek.

Bu durum doktorlar arasında eski haksızlık geri geldi diye yorumlandı. Çünkü pratisyenliğini 1. bölgede ve 6. bölgede yapan iki doktor da uzmanlık mecburi hizmet atamasında yine ilk doktor 1. bölgede, ikinci doktor 6. bölgede yapabilecek ve dolayısıyla adaletli bir kura süreci olmayacak. İptal edilen düzenlemede 5 ya da 6. bölgede ilk mecburi hizmetini yapan doktor ikinci mecburisinde en kötü ihtimalle 4. bölgeye atanıyordu.

OHAL-mecburi-hizmet-karari

 


Eski Kararı hatırlayacak olursak;

3359 sayılı Kanunun ek 4. maddesi şu şekildedir:

Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilan edilir. (Ek cümle: 02.01.2014 – 6514 S.K./43. md.) Ancak beşinci ve altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile Bakanlar Kurulunca tespit edilecek il merkezi ve il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirenler, tekrar Devlet hizmeti yükümlüsü olduklarında istekleri dışındabu yerlere atanamazlar. Bu ilan tebligat yerine geçer.

2014/6918 sayılı bakanlar Kurulu Kararı

Bir Cevap Yazın