Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dallarının eğitim süreleri 1219 Sayılı Kanun’un ekindeki çizelgelerde yer alıyor.   Kanun’un Ekinde yer alan 14’üncü maddeye göre,  “…Bu çizelgelerde belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir…”

Bu hükümler çerçevesinde, 2016 yılı ilk çeyreğinde TUK’un verdiği karar ile beş yıla çıkarılan kulak burun boğaz uzmanlığından sonra, kardiyoloji uzmanlık dalındaki bilimsel ilerleme, gelişme ve değişmeler de göz önünde bulundurarak  1219 sayılı Kanunun EK-1 sayılı çizelgesinde dört  yıl olarak belirlenmiş olan eğitim süresinin beş  yıl olacak şekilde arttırılması kararı verildi.  TUK’un internet sitesinde de yer alan karar tutanağında,

‘’Bu kararın yürürlük tarihi (01.04.2017) öncesinde eğitimlerine başlamış olan uzmanlık öğrencileri için eğitim süresinin dört yıl olarak uygulanmaya devam etmesine; bu uzmanlık öğrencilerinden bu karara göre eğitim sürelerini beş  yıl olarak yeniden yapılandırılmasını isteyenlerin talep etmeleri halinde eğitim kurumlarının bu yönde düzenleme yapmasına karar verilmiştir.’’ ifadeleri yer alıyor.


Kardiyoloji uzmanlığının beş yıla çıkarılması ile ilgili merak edilen ve en sık sorulan sorular ve cevapları ise şöyle…

1-) Kimlerin eğitim süresi 5 yıl olabilir?

  • 01/04/2017 tarihinden sonra eğitime başlayacak olanlar
  • 01/04/2017 tarihinde halen eğitime devam etmekte olanlardan başvuranlar.

2-) Şu an eğitimlerine devam etmekte olanlar nasıl başvuracaklar?

  • TUK Kararı 01/04/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Başvurular bu tarihten sonra eğitim görülen kuruma yapılacaktır.

3-) Eğitimlerine 4 yıl olarak başlayanlar kendileri istemezlerse eğiticileri ya da kurumları eğitim sürelerini 5 yıla çıkarabilir mi?

  • Uzmanlık öğrencisinin istediğine dair dilekçesi olmadan süre uzatılması mümkün olamayacaktır.

4-) Eğitim sürem 01/04/2017 tarihinden önce bitiyor eğitim süremi 5 yıla çıkarabilir miyim?

  • Uygulama 01/04/2017 tarihinde başlayacağından süreniz 5 yıl olamayacaktır.

5-) Normal eğitim sürem 01/04/2017 tarihinden önce bitecek. Tez değerlendirmemde yetersizlikten dolayı 6 ay süre uzatması aldım ve sürem 01/04/2017 tarihinden sonraya sarktı. Talep edersem eğitim sürem 5 yıla göre düzenlenir mi?

  • Evet düzenlenir; talebinizi 01/04/2017 tarihinden sonra yapmalısınız.

6-) Normal eğitim sürem 01/04/2017 tarihinden önce bitti. Bitirme sınavında başarısızlıktan dolayı 6 ay süre uzatması aldım ve sürem 01/04/2017 tarihinden sonraya sarktı. Talep edersem eğitim sürem 5 yıla göre düzenlenir mi?

  • Hayır düzenlenemez.

Bir Cevap Yazın