Acil Tıp Asistan Birliği olarak Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmakta olan genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Ahmet Oğuz Hasdemir bugün hasta yakınları tarafından darp edilip yaralanmış olan hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletip, hekimlere uygulanan şiddetin bir an önce son bulmasını temenni ediyor, şiddetin her türlüsünü kınıyoruz.

Hekimlerimiz başta olmak üzere, bütün sağlık çalışanlarımız olabilecek en üstün özveri ile hastalarımıza şifa sunmak için çalışmaktadırlar. 14 Mart 1919’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye tıbbiyelilerin astığı Türk Bayrağı bu ülkenin bağımsızlığıdır. Hulusi Behçet ve Aziz Sancar gibi nice Türk hekiminin yolundan giderken bu ülkenin birer Bayrağı olan Dr. Ersin ARSLAN, Dr. Kamil FURTUN, Dr. Abdullah BİROĞUL, Dr. Aynur DAĞDEMİR, Dr. Oğuz HASDEMİR ve diğer yüzlerce sağlık çalışanına karşı yapılan saldırılar ülkenin bağımsızlığına vurulmuş birer hançer olmaktadır.

Sağlık çalışanlarına karşı yapılmış şiddetin her türlüsü (sözel, davranışsal, fiziksel şiddet) kabul edilemez olup sağlık çalışanının yaşama hakkının gasp edilmesi demektir ve bu açıdan bakıldığında diğer hak ve özgürlüklerden söz edilememektedir.
Hekimlere ve tüm sağlık çalışanlara yapılan bu haksız saldırıları şiddetle kınıyor ve bir an önce bu zulmün durdurulması için bürokrasi tarafından gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor, televizyon kanalları ve medyanın diğer dallarında sağlık çalışanına karşı şiddeti özendirecek görsellerin paylaşılmamasına dikkat edilmesini öneriyoruz.

Acil Tıp Asistan Birliği acil tıp asistanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin takipçisi olacak ve gerekli cezaların verilmesi yönünde paydaş olacaktır.

Saygılarımızla
Acil Tıp Asistan Birliği Yönetim Kurulu

Şiddete uğramadan çalışmak bir sağlık çalışanı hakkıdır!

Bir Cevap Yazın