Genel Sağlık-İş Sendikası’nın radyoloji asistanı doktorların acil serviste tuttukları nöbet farkının yüzde elli artırılarak ödenmesi talebiyle Gaziantep İdare Mahkemesi’ne açtığı dava, çalışanlar lehine sonuçlandı.

Genel Sağlık-İş,  radyoloji asistanı hekim olarak görev yapan üyelerinin “özellik arz eden riskli birimlerde fiilen çalışarak ve nöbet tutarak yaptığı görevlere ilişkin riskli birimler için belirlenen döner sermaye ek ödeme katsayısından faydalandırılması ve bu suretle belirlenen döner sermaye ek ödemesinin hesaplanarak yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi” talebiyle Gaziantep İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Genel Sağlık-İş tarafından açılan davaları sonuçlandıran mahkemenin kararlarında “Yönetmeliğin 5/y maddesinde özellik arz eden riskli birimlerde kısmı süreli çalışan personele çalıştığı süre kadar riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ödeme yapılacağı benimsenmiştir. Bu yönetmelikte kısmı süreli çalışmanın herhangi bir tanımının yapılmadığı, diğer bir deyişle davacının acil servis polikliniğe yönelik yaptığı işlemleri kapsam dışı tutacak bir tanımlama getirilmediği hususu da gözetildiğinde özellikle normal mesai saati dışında tutulan nöbetlerde hizmetin tamamen acil servis-poliklinik hizmetlerine yönelik olarak yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda davacının açıklanan şekilde acil servis-polikliniğe yönelik yaptığı iş ve işlemlerin kısmı süreli çalışma kapsamında değerlendirilmesinin hakkaniyete uygun olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Radyoloji asistanı hekimlerin yaptığı iş ve işlemlerin sadece acil servis-polikliniğe yönelik kısmının riskli bölüm katsayısı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine karar veren Mahkeme, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediğinden eksik ödenen tutarların, idareye yapılan başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, kararın örnek teşkil edeceğine dikkat çekti. Kamu idarecisinin yapacağı iş ve işlemlerin yasalara ve mevzuata uygun olması gerektiğini vurgulayan Zekiye Bacaksız, kamu idarecisinin keyfi uygulamalarda bulunmaması gerektiğini belirtti. Zekiye Bacaksız, “‘Hukuk tanımayan uygulamaların karşısında, üyelerimizin daima yanında olacağız.” dedi.

Bir Cevap Yazın