OHAL kararnamesiyle Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. Özdemir Aktan, öğrencileri, meslektaşları ve mücadele arkadaşları tarafından ‘geçici olarak’ uğurlandı.

İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla bir araya gelenler, “Bugün ülkemizde sadece görüş ifade ettiği için, barış talep eden bir bildiriye akademisyen olarak imza attıkları için 40 yıllık profesöründen yeni başlayan araştırma görevlisine kadar her aşamada yüzlerce akademisyen üniversitesinden ihraç edildi ya da edilmeyi bekliyor” derken, ihraçların meşruiyeti bulunmadığını ifade ettiler.

Basın metnini okuyan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan, “Son olarak 7 Şubat 2017 gecesi açıklanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yıllarını hastalarına, tıp eğitimine ve bilime adamış hocamız Prof. Dr. Özdemir Aktan ihraç edildi. 2006-2010 dönemi İstanbul Tabip Odası Başkanı, 2010-2014 dönemi TTB Merkez Konseyi II. ve sonrasında TTB Başkanı olan Prof. Dr. Özdemir Aktan’ı bugün buradan, öğrencileri, meslektaşları, mücadele arkadaşları ve dostları ile birlikte geçici olarak uğurluyoruz” dedi.

Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti:

“Özdemir Aktan hocamız, Taksim Gezi Parkı’na AVM yapılmasına ve ağaçların kesilmesine karşı çıkarken yaralananları tedavi eden hekimler üzerinden Türk Tabipleri Birliği’ne yapılan baskılara karşı, Gezi Parkı merdivenlerinde yaptığı tarihi konuşmada;

“Sağlık Bakanı mesleğimizi yaptığımız için bizi suçlamaya çalışıyor. Biz bu suçu işlemek üzere yemin ettik. Her koşulda, acil durumda ihtiyacı olanlara bakacağız dedik. Suçsa, daha önce de işledik bundan sonra da işlemeye devam edeceğiz” diyerek Sağlık Bakanı’na seslenmişti.

Yine, akademinin ilk koşulu olan düşünme ve düşünceyi özgürce ifade edebilme ilkesine dayanarak açıklama yapan ya da imza vererek tepki gösteren akademisyenlerin üniversitelerinden ihraç edilmesi karşısında;
“Varlık nedeni insanı yaşatmak olan hekimliği ve hekim örgütünün başkanlığını yapmış bir akademisyen olarak, güncel siyaset kavgasında kime yarayıp kime oy kaybettireceğinden bağımsız her şartta ve her ortamda barışı savunmak görevim ve sorumluluğum. Hiçbir araştırma, soruşturma ve yargılama yapmadan sadece bu gerekçeyle beni üniversiteden ihraç ederlerse bu onların ayıbı ve utancı olur” diye açıklama yapan Prof. Dr. Özdemir Aktan, açıklamasının mürekkebi daha kurumadan üniversitesinden ihraç edildi.

Bu durum sadece hocamıza değil, İstanbul Tabip Odası üyelerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına ve en önemlisi hocamızın yetiştirdiği binlerce tıp öğrencisi ve yüzlerce asistana yönelen saygısız, hürmetsiz ve hukuksuz bir saldırıdır.

On binlerce hekimin demokratik iradesiyle TTB Başkanı seçilerek hekimleri temsil eden Prof. Dr. Özdemir Aktan’ı, “İyi Hekimlik/Sağlıklı Toplum” mücadelesini şiar edinmiş, adları kalplerimizde mahfuz onlarca TTB yöneticisi, aktivisti ve üyelerini “ihraç” edenler bilsinler ki:

Biz hekimler; Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergamalı Galenos’tan bu yana binlerce yıldır burada, bu topraklardayız.

Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak;

Güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmaya,
Ölümle ve hastalıklarla mücadele etmeye,
Emeği, BARIŞI, demokrasiyi, HÜRRİYETİ savunmaya,
Dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da DEVAM EDECEĞİZ!

Prof. Dr. Özdemir Aktan ve kürsülerinden, hastanelerinden, ameliyathanelerinden, polikliniklerinden uzaklaştırılan bütün dostlarımızla yan yana, omuz omuza olmak, sadece burada değil ülkemizin her bir yanında üniversitenin ayaklar altına alınıp çiğnenen onuruna sahip çıkmak;

Kamu kurumlarında gerçekleştirilen haksız, hukuksuz tasfiyelere,

İstibdat heveslilerine “HAYIR” demek için buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz.

Bilinmelidir ki, Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası, hiçbir soruşturmaya ya da mahkeme kararına dayanmadan “OHAL Kararnameleri” üzerinden yapılan ihraçların bu ülkeye yakışmadığını hatırlatmaya; başta hocamız Prof.Dr. Özdemir Aktan olmak üzere iyi ve onurlu hekimliği temsil eden meslektaşlarımız ve akademinin yüz akı tüm dostlarımız geri dönünceye kadar demokrasiyi, hukuku ve adaleti herkes için savunmaya kararlıdır.”

Bir Cevap Yazın