SAĞLIK Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, hemşire ve ebe annelerin yoğun çalışma temposu ve nöbetleri nedeniyle bebeklerini yeterince emziremediğini söyledi. Süt izinlerinin döner sermayeden kesilmesinin de bunda etkili olduğunu belirtti.

Ebe ve hemşirelerin 7-24 saat usulüne göre çalıştıklarını belirten Başkan Yıldırım, “Sağlık zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde önemini koruyan en temel ihtiyaçlardan biridir. Toplumun ve bireylerin vazgeçemeyeceği bu unsur hemşirelik ve ebelik mesleğinin de önemini gösterir. Hemşirelik ve ebelik; güç çalışma saatleri gerektiren, özveri sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran, anne olmak, analık duygularıyla taçlandırılan ve bunu mesleğini icra ederken her fiilinde gösteren zor ve kutsal meslektir. Sevgiyle, saygıyla mesleğini yapan, insan hayatıyla birebir ilişkisi olan, beceri sahibi hemşire ve ebelerin asılında bütün çalışanlarımızın sağlık sektöründe yaşadığı fiziksel ve sözel şiddet başta olmak üzere birçok sıkıntı, mesleki mutsuzluğu ve verimi etkilemektedir” dedi.

Sağlık hizmetlerinde vatandaşlara yansıyan memnuniyetin sağlık çalışanlarının yüzüne yansımadığını ifade eden Yıldırım, “Hemşirelerin, çalışma şartlarıyla birlikte ekonomik ve sosyal durumlarının da iyileştirilmesi gerekiyor. Hemşireler, mesai sürelerinin fazlalığı, yoğun çalışma temposu ve uzun süreli ayakta kalmaya bağlı olarak bir takım meslek hastalıkları ile karşı karşıya kalıyor. Hastaneler arasında bile hemşirelerin mesai saati farkları oluşmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda polis ve öğretmenler kadar maaş alan hemşirelerin ekonomik gelirleri sürekli olarak geriye gitmiştir. Hemşirelerimizin maaşlarına da ivedilikle iyileştirme yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

Yıldırım şunları söyledi:

“Annelik, ebelik ve hemşirelik tarihi insanlık tarihiyle eş, temelinde insan sevgisi, şefkat, bilgi, beceri ve feraset ile yoğrulmuş birbirini tamamlayan kutsal bir meslektir. Hepimiz böyle düşünürken Sağlık Bakanlığımızın anne sütünün önemini vurgulayıp, bu konu ile ilgili birçok eğitimler verilirken, anne olan sağlık çalışanlarımız şartlarından dolayı ne yazık ki çocuklarını istedikleri kadar emzirememektedir. Topluma aşılanmaya çalışılan bu bilinç biz sağlık çalışanlarını kapsamamaktadır. Güç çalışama saatleri, eleman yetersizliği, hemşire ve ebelerimizin anneliği hep ikinci plana atmasına neden olmuştur. Anne iç güdüsü ile mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımıza verilen süt izni yetersiz olup bu konu ile ilgili daha fazla çalışmalar yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı alımlara rağmen, geçmişten gelen yanlış istihdam politikaları nedeniyle, hekimlerde olduğu gibi hemşirelik de Türkiye’de istihdam açığı en yüksek meslek gruplarından biri olarak öne çıkmaktadır. İstihdam yetersizliği nedeniyle yoğun iş temposu altında çalışan hemşirelerimiz birçok hastanede hala kreş hizmeti verilemediği için inanılmaz zorluklar yaşamaktadır. Onun için hemşirelerimiz çalışma hayatının yoğunluğu ile aile sorumlulukları arasında sıkışmaktan kurtaracak tedbirler alınmalıdır. Bu çerçevede 24 saat kreş hizmeti imkanı sağlanmalıdır.”

2 YORUMLAR

  1. sağlık çalışanları her gün fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalıyor.doktor tıp uzmanlık derken ömrünün yarısı okumakla geçiyor hemşireler yine öyle okuyorlar sonrası ne oluyor alçağın birisi gelip hunharca ya öldürüyor yada saldırıyor.öncelikle özlük haklarımız iyileştirilmelidir.sonra ise saygınlık kazanılmalıdır.

  2. Hemşirelerin normal mesai dışında da hizmet veriyor olması. Nöbet ve hasta sonu mesai çalışmaları hemşireleri ailesinden dostlarından ayırıyor. Bayramlarda hafta sonları yılbaşında nöbet tutan sağlıkçılar yıpranma payını en çok hak eden meslekler arasında. Yoğun mesai sonrası hemşireler tanınmaz hale geliyor.

Bir Cevap Yazın