YÖK, tıpta asistan eğitimi çalıştayının raporunu yayınladı. 1.145 asistanla yapılan anketin de yer aldığı çalışmaya göre asistan/araştırma görevlilerinin yüzde 15.4’ü ‘neredeyse hiç’ öğretim üyeleriyle çalışmıyor. Yüzde 84.6’sı en az bir defa sözlü şiddete maruz kalıyor. YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu’nun (YÖK), tıp fakültelerindeki mezuniyet sonrası eğitimin değerlendirilmesi için düzenlediği ‘Tıp Dallarında Asistan Eğitimi Çalıştayı’nın sonucu rapor haline getirildi.

Raporda, tıpta uzmanlık eğitimlerindeki sorunlar ve çözüm önerileri yer aldı. Ayrıca çalıştaya yönelik 1.145 asistanla yapılan anketin verileri değerlendirildi. Ankete katılan asistan/araştırma görevlilerinin yüzde 82.6’sı üniversite, yüzde 17.4’ü eğitim ve araştırma hastanesindendi. Yüzde 57.6’sı dahili, yüzde 32.2’si cerrahi ve yüzde 10’u temel tıp bölümünden seçildi. Anket sonucunda şu verilere ulaşıldı:

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu’nun (YÖK), tıp fakültelerindeki mezuniyet sonrası eğitimin değerlendirilmesi için düzenlediği ‘Tıp Dallarında Asistan Eğitimi Çalıştayı’nın sonucu rapor haline getirildi. Raporda, tıpta uzmanlık eğitimlerindeki sorunlar ve çözüm önerileri yer aldı. Ayrıca çalıştaya yönelik 1.145 asistanla yapılan anketin verileri değerlendirildi. Ankete katılan asistan/araştırma görevlilerinin yüzde 82.6’sı üniversite, yüzde 17.4’ü eğitim ve araştırma hastanesindendi. Yüzde 57.6’sı dahili, yüzde 32.2’si cerrahi ve yüzde 10’u temel tıp bölümünden seçildi. Anket sonucunda şu verilere ulaşıldı:

-Kurumların yüzde 84.9’unda eğitim programı var. Ancak yüzde 19.8’inde uygulanmıyor. Eğitim programı olmayanların oranı yüzde 13.7 Yüzde 75.9’u kurumlarında asistan karnesi (uzmanlık eğitimi takip sistemi) olduğunu belirtiyor. Ancak bunların yüzde 22.1’inde uygulama olmadığını söylüyorlar.

-Rotasyonu, yüzde 73’ü faydalı buluyor. Rotasyon, kurumların yüzde 63.1’inde düzenli uygulanıyor, yüzde 36.9’unda sistem düzensiz.

-Yüzde 34.3’ü hemen her gün öğretim üyeleriyle çalışıyor. Yüzde 15.4’ü ‘neredeyse hiç’, yüzde 3.9’u ise ‘hiç’ öğretim üyesiyle uygulama yapmıyor.

-Akademik ve bilimsel çalışmaya haftada 1-5 saat ayıranların oranı yüzde 64.9 ve yüzde 88.3’ü bunun yetersiz olduğunu düşünüyor.

-Katılımcıların yüzde 26’sı kurumlarını akademik ve bilimsel faaliyet düzeyleri açısından çok yetersiz, yüzde 5.2’si ise çok yeterli buluyor.

-Yüzde 67’si yaşantısıyla ilgili “Memnun olmadığım çok şey var” ile “Hiç memnun değilim” diyor. Yüzde 2.4’ü tümüyle memnun.

-Yüzde 84.6’sı en az bir defa sözlü şiddete maruz kaldığını belirtiyor. En az bir defa fiziki şiddete uğrayanların oranı ise yüzde 28.

UYGULAMALI EĞİTİMDE AKSAKLIKLAR OLUYOR

Rapora göre en önemli sorunlar özetle şöyle:

Rotasyon uygulamasında kurumlararası farklılıklar var.

Birçok kurumda standart bir eğitim programı yok. Bazılarında eğitim ağırlıklı olarak asistan/araştırma görevlileri tarafından yürütülüyor.

Eğitici katkılarının yetersizliğinden dolayı polikliniklerde sıkıntı yaşanıyor.

Asistan/araştırma görevlilerinin ve eğiticilerin motivasyonunun hizmet kaygısı nedeniyle düşük olmasına bağlı olarak tezlere yeterince önem verilmiyor.

Eğitici sayısında ve niteliğinde eksiklikler var. Eğiticilerin özel veya muayenehane hastalarına yoğunlaşması, öğretim üyelerinin yeterince denetlenmemesi gibi sorunlar görülebiliyor.

Özel muayene ve ameliyat nedeniyle asistanların uygulamalı eğitimlerinde aksaklıklar oluyor.

Yabancı uyrukluların kendilerine ait sınavlarda aldıkları düşük puanla girmeleri fırsat eşitsizliğine yol açıyor.

Asistan/araştırma görevlisi sayısı yetersiz. İptal olan Tıpta Uzmanlık Sınavları nedeniyle kadrolarda dengesizlik var.

SAYILARLA TIP FAKÜLTELERİ

Fakülte: 84’ü aktif olmak üzere 100

Öğrenci: 75 bin

Öğretim üyesi: Yaklaşık 13 bin

KaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydetKaydet

Bir Cevap Yazın