“Hacamat Enstitüsü” isimli kuruluş tarafından açılan “vajinal sülük” kursu için Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’den açıklama geldi.

Hacamat Enstitüsü adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen bir kuruluşun, ‘’http://www.hacamatenstitusu.com.tr’’ adresi üzerinden, Vajinal Sülük Kursu başlığıyla duyuru yaptığı ve sosyal medya üzerinden sözde bu kursa katılımcı aradığını büyük şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu fiil ile yasalar çiğnenmekte, halk sağlığına karşı ağır bir suç işlenmektedir. ‘’Enstitü’’ kavramı aşağılanmakta, toplum önünde istismar edilmektedir. Keza ‘’Hacamat’’ kavramı da saptırılmakta, insanlarımız aldatılmaya ve  sömürülmeye çalışılmaktadır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın ne denli istismara açık bir alan olduğu ve ilgililerce çok dikkatli davranılması gerektiği gerçeği de bu teşebbüsle bir kez daha açığa çıkmıştır. Türkiye’deki Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı hekimlerin meslek örgütü Türk Jinekoloji  ve Obstetrik Derneği (TJOD) olarak bu teşebbüsten büyük üzüntü ve kaygı duymaktayız. Milletimizin sağlığını hiçe sayan, sağlık alanındaki temel yasa, yönetmelik, tüzük ve diğer tüm hukuki düzenlemeleri açıkça, cüretkar bir üslupla çiğneyen bu teşebbüs, halk sağlığını ağır biçimde tehdit etmektedir. Bu skandal boyutuna varan bir aymazlıktır. Bu teşebbüs dünyada saygın bir geçmişi ve  yeri bulunan Türk Tıbbı bakımından utanç kaynağıdır. İnsanlık onuru ve kamu sağlığına sahip çıkmalıyız.

Yetkili adli ve idari mercileri, sağlık meslek kuruluşlarını bu hukuk tanımazlığa ve ağır tehdide karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Adli mercilere açık suç duyurusunda bulunuyoruz. Sorumluluk sahibi herkesi, hukuk kurallarını ayaklar altına alan, halk sağlığını onulmaz şekilde yaralayan, akla  ve bilime aykırı bu girişime karşı durmaya, duyarlı davranmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz.

Bu skandala sosyal medyada yoğun eleştiriler yöneltilmesi üzerine duyurunun şimdilik anılan web sitesinden kaldırılmış olduğu gözlemlenmiştir. Kadın sağlığını tehdit eden bu ve benzeri bilim dışı uygulamaların Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’ne bildirilmesini de ayrıca saygıdeğer halkımızdan özellikle talep ediyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ateş KARATEKE

TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ BAŞKANI

Bir Cevap Yazın