Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından ‘ACİL SERVİSLERDE ŞİDDETİ ÖNLEME RAPORU’ yayınlandı. Rapor çok çarpıcı sonuçlar içeriyor.

TÜRKİYE ACİL TIP DERNEĞİ (TATD) ACİL SERVİSLERDE ŞİDDETİ ÖNLEME RAPORU
AMAÇ: Bu raporun amacı acil servislerde sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan ve her geçen gün artarak endişe verici boyutlara ulaşan şiddetin önlenmesi için durum tespiti yapılması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasıdır.

YÖNTEM: Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından 10 bölge temsilciliğinden oluşan 1500’ün üzerinde Acil Tıp Uzmanı hekimi kapsayan Whatsapp grupları oluşturulmuştur. Yürütülen ilk anket çalışmasında öncelikli konuşulması istenen konular belirlenmiştir. İlk ve acil olarak şiddet konusunun ele alınması kararlaştırılmıştır. Şiddet konusunda bölge temsilcileri ile yürütülen istişare sonrası elde edilen verilerle oluşturulan şiddet anketi 816 Acil Tıp Uzmanının katılımı ile gerçekleştirilmiş, elde edilen verilerle aşağıdaki rapor içeriği oluşturulmuştur.

RAPORLAMA: Sorun alanının bildirilmesi, anket sonuçlarını da içeren açıklamalar ve çözüm önerilerini kapsayacak şekilde raporlama yapılmıştır. Acil serviste şiddeti doğuran başta acil servis kalabalıklığı ve işleyişi gibi çok sayıda faktör vardır. Şiddetin çözümü bu sorunların giderilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Ancak her bir problem ayrı bir rapor başlığı altında değerlendirileceğinden yol açan hususların rapor kapsamına ayrıntılı olarak alınmaması kararlaştırılmıştır.

ACİL SERVİSLERDE ŞİDDETİ ÖNLEME RAPORU ÖZET

SORUN-1: Sağlıkta ve Acil Servislerde Şiddet, Sıklığı ve Boyutu

SORUN-2: Acil Servislerin Fiziksel Şartlarının ve Güvenlik Önlemlerinin Yetersizliği

SORUN-3: Şiddete Karşı Yasal Düzenlemelerin Yetersizliği

SORUN- 4: Bilgi ve Bilgilendirme Eksiklikleri

SORUN- 5: İletişim Eksiklikleri

SORUN-6: Kurumsal Farklılıklar ve İdarecilerin Tutumu

SORUN-7: Kalabalık

Raporun tamamı: Acil Servislerde Şiddeti Önleme Raporu

(‘SONRAKİ’ BUTONUNA TIKLAYARAK DİĞER GÖRSELLERİ GÖREBİLİRSİNİZ)

1. Sorun 1: Çözüm Önerileri

1. Cumhurbaşkanlığımızın veya Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, ilgili tüm kurumlardan temsilciler atanarak ivedilikle ‘’Acil Servislerde Şiddeti Önleme’’ çalıştayı yapılmalı ve gerek bu raporun ileri bölümlerinde yer alan, gerek yer almayan çözümler hakkında multidisipliner bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir. 2. Bu amaçla yapılacak çalıştayları ve tüm faaliyetleri organize etmesi ve devamını sağlaması için tüm bu kuruluş temsilcilerinin yer alacağı Cumhurbaşkanlığımıza bağlı veya Sağlık Bakanlığımıza bağlı ‘’Acil Servislerde Şiddeti Önleme Kurulu’’ veya ‘’ Sağlıkta Şiddeti Önleme Kurulu’’ oluşturulması, bu kurulda ilgili tüm bakanlıklardan ve resmi veya sivil toplum kuruluşlarından temsilciler olması ve bu kurul tarafından alınacak kararların hızla uygulamaya konulması gerekmektedir.

2. Sorun 2: Çözüm Önerileri

1. Güvenlik görevlilerinin sayı ve eğitim standartlarının, çalışma standartlarının, donanım standartlarının geliştirilmesi, arttırılması, iyileştirilmesi, çalışma koşullarının, görev yerlerinin belirlenmelidir. 2. SAĞLIK POLİSİ uygulamasına geçilmeli ve standartları belirlenmelidir. 3. Acil servislere giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır. Kapılar kartlı sistemle çalışmalı güvenlik kontrolünden geçmeyen hiç kimsenin acil servise girişine müsade edilmemelidir. 4. Metal dedektörleri ile üst araması standart hale getirilmelidir. Silah-bıçak gibi aletlerle acile girişe kesinlikle izin verilmemelidir. 5. Polis memuru olmayan acil servislere polis görevlendirmesi yapılmalıdır. 6. Belli bir yatak sayısının üstündeki tüm acillerde jandarma görev yapmalı, çalışma standartları belirlenmeli ve izlenmelidir.

3. Sorun 3: Çözüm Önerileri

1. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasaların gözden geçirilmesi, cezaların artırılması 2. Şiddete başvuran kişilere sigara yasağında olduğu gibi özellikle olay anında uygulanan ve ibretlik olabilecek caydırıcı cezaların uygulanması 3. Sağlık çalışanına hayati tehdit edecek düzeyde veya ağır fiziksel şiddet uygulayan kişiler için sağlık sisteminde kayıt sırasında sağlık çalışanlarını ve güvenlik birimlerini uyaracak bir sistemin hayata geçirilmesi 4. Sağlık çalışanına hayati tehdit edecek düzeyde veya ağır fiziksel şiddet uygulayan kişiler için en azından şiddet uygulanan kurumdan sağlık hizmeti belirli süreler boyunca alamamak veya güvenlik görevlileri eşliğinde sadece sağlık hizmeti alabilmek gibi kısıtlayıcı tedbirlerin uygulamaya geçilmesi gereklidir.

4. Sorun 4: Çözüm Önerileri

1. Toplumun geneline ulaşabilecek bir sağlık okuryazarlığı etkinliğine ihtiyaç vardır. 2. Gerek yazılı gerek görsel medya organlarında acil servisin tanıtıldığı, acil durumun ne olduğunu vurgulayan, acil servisin işleyişi ve çalışma prensiplerinin anlatıldığı bilgilendirici, yazı, kamu spotu, kısa film serisi ve belgesel yayınları yapılmalıdır. 3. RTÜK sağlıkta şiddeti çağrıştıran veya özendiren yayınlara özellikle dikkat etmeli ve gerekli cezalar hızlı ve etkin şekilde uygulanmalıdır 4. Benzer biçimde yazılı ve görsel medya araçları şiddetin sağlık sistemi ve çalışanları üzerindeki etkilerini vurgulayan yayınlar yapmalıdır. 5. Şiddet uygulayan kişilerin karşılaştıkları sonuçlar yazılı ve görsel medya aracılığı ile paylaşılmalıdır. 6. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak protokoller ile sağlık okuryazarlığı ilk ve ortaokul seviyesinde müfredat içerisinde yer bulmalıdır. 7. Hastane acil servislerinde hasta ve yakınlarına şiddeti hatırlatacak “şiddete hayır” temalı afişleri kaldırılmalı, bunun yerine şiddete yol açabilecek tüm fiziksel donanım ve fonksiyonel süreç yönetimlerindeki eksikliklerin giderilmesine öncelik verilmelidir. 8. Tüm siyasi partiler ve liderler sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda toplumu bilinçlendirmeli, yönlendirmeli ve buna yönelik politikalar geliştirmeli, yasal düzenlemeleri gerçekleştirmelidirler.

5. Sorun 5: Çözüm Önerileri

1. Acil serviste çalışan tüm hekimler iletişim konusunda uzman kişilerden eğitim almalıdır. 2. Tıp fakültelerinde lisans düzeyinde ve uzmanlık eğitimlerinde iletişim eğitimleri müfredat içerisinde yer bulmalıdır. 43 3. Başta triyaj ve sekreterya görevlileri olmak üzere tüm acil servis çalışanları düzenli yinelenen iletişim eğitimine tabi tutulmalıdır. 4. Acil servislerde/Hastanelerde (gerektiğinde her an ulaşılabilecek) sosyal hizmet, psikolog ve din görevlileri gibi sosyal çalışmacılar istihdam edilmeli ve acil servisteki rolleri tariflenmelidir.

6. Sorun 6: Çözüm Önerileri

1. Sağlık bakanlığı ve uzmanlık dernekleri ortaklığında yapılacak bir çalışma ile oluşturulacak ve tüm sağlık kurumlarında uygulanacak ‘’Şiddeti önleme planı’’ uygulaması 2. Şiddette karşı etkin mücadele gösteren hastane idarecilerinin teşvik edilmesi ve şiddetle mücadelenin sözleşmeli personel performasn kriterlerinden biri olması gereklidir. 3. Şiddete maruz kalan acil sağlık personeli veya ağır/hayati tehdit edici bir şiddet olayı ile karşılaşılan acil servislerde belirli süre hizmete ara verilebilmesi için düzenlemelerin yapılması 4. Acil Tıp uzmanları için mesleki sorumluluk sigortası kapsamı ve diğer sorunları konusunda yeniden bir düzenleme yapılmalı ve şiddet sonrası mağduriyetler sigorta kapsamında değerlendirilmelidir.

7. Sorun 7: Çözüm Önerileri

1. Kalabalık konusunda yapılan çalıştaylarda planlanan önleyici ve düzeltici tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konması gereklidir.

8. ACİL SERVİSLERDE ŞİDDETİ ARTIRAN EN ÖNEMLİ SORUN “KALABALIK”

9. SAĞLIK BAKANLIĞI VE HASTANE İDARELERİ ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK YETERLİ ÇABA SARF ETMİYOR!

10. ACİL TIP UZMANLARININ YÜZDE 98’İ EN AZ BİR KEZ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR!

Bir Cevap Yazın