AŞILARLA İLGİLİ SORULARINIZIN CEVAPLARI

HOCAM, AŞI NEDİR, NE İŞE YARAR, ÇOCUĞUMUZU NASIL KORUYOR ?

* Mikropları düşman askeri gibi düşünün * Bu düşman askerinin (yani mikrobun); — Zincire vurulup bayıltılmış hali — Öldürülmüş ceset hali — Üniforması çıkartılıp, üniforması enjektörün içine çekilir, çocuğa verilir * Çocuğun bağışıklık sistemi askerleri bu “zayıflatılmış, öldürülmüş ya da üniforması elde edilmiş” düşman askerini tanır, inceler, zayıf noktalarını bulur, onları öldürecek silahlarını hazırlar… *Böylece; Çocuğun bağışıklık sistemi askerleri bir dahaki karşılaşma için düşman askerine karşı HAZIRLIKLI ve ZİNDE BEKLER *Yani; Çocuklara ve erişkinlere önce mikropların bir kısmı ya da zayıflatılmış halleri verilirki vücut bu mikrobu tanısın… Tanıdık bir düşmanla mı daha iyi savaşırsınız ilk kez karşılaştığınız düşmanla mı? * Vücut aşıya ne kadar duyarlı olursa o mikroba karşı korunma sistemide o kadar güçlü olur

HER ÜLKEDE AŞI UYGULANIYOR MU?

*EVET *Her ülkenin mikrop şekilleri kendine özeldir. Çünkü bir topluluğun mikrop şekillerini yaşantısı, kültürü, temizlik anlayışı, beslenme alışkanlığı, iklimi, doğal kaynakları, toksik maddelere maruziyeti, sağlık politikaları, aldığı göçler gibi durumlar belirler. Bu nedenle her hastalık her toplumda aynı şekilde ve aynı şiddette seyretmez.  Her ülke kendi mikrobunu toplumsal sağlık araştırmaları ile bulur ve kendi ülkesine özel mikroba karşı aşı uygular.  Bu nedenle ülkelerin aşı uygulama zamanları farklı olabilir *Bazı ülkelerin aşı takvimleri aşı takvimi

AMERİKA AŞI TAKVİMİ

Amerika aşı takvimi
DaBT; Difteri-tetanoz-aselüler boğmaca, Hib; Hemofilus influenza tip b, KPA7; 7 değerli konjuge pnömokok aşısı, PPV; polisakkarit pnömokok aşısı, İPA; inaktif poliyomiyelit aşısı, KKK; kızamık-kızamıkçık-kabakulak, KMA4; 4 değerli konjuge meningokok aşısı.

İNGİLTERE AŞI TAKVİMİ 

İngiltere aşı takvimi
1; DaBT, İPA ve Hib kombine aşı olarak uygulanmaktadır. 2; Hib ve Men-C kombine aşı olarak uygulanmaktadır. 3; DabT (veya dabT) ve İPA kombine aşı olarak uygulanmaktadır. 4; Td ve İPA kombine aşı olarak uygulanmaktadır. 5; Hedeflenen ve yüksek risk grubu (6. madde) haricinde BCG aşısı uygulaması daha önce aşılanmamış ve endemik ülkeden göç edenlere ve risk grubu içinde yer alan ve cilt testi taraması sonucunda negatif tüberkülin cilt testi olan çocuklara 6; BCG aşılanması şu özellikleri taşıyan herkese önerilir: – tüberküloz insidensi 40/100.000 üzerinde olan bölgede yaşayan çocuklara – ebeveynleri ve büyük baba ve anneleri tüberküloz insidensi 40/100.000 üzerinde olan ülkede doğmuş olan çocuklara

TÜRKİYEYE KOMŞU ÜLKELERİN AŞI TAKVİMLERİ

Komşularımızın aşı takvimleri

İYİ HOŞ DİYORSUNUZDA HOCAM AŞILAR ÇOK ZARARLI DİYORLAR. AŞILAR GERÇEKTEN ZARARLI MI? YAN ETKİLERİ VAR MI?

* Neredeyse YOK. * Gün geçtikçe bilimsel ilerlemeler soncu çok nadir olan bu yan etkiler de giderek azalıyor * Aşının yan etkisi aşısız olduğu için aşısız olduğu için gelişebilecek hayati hastalıklarla kıyaslanamaz

NEDİR BU YAN ETKİLER?

* Ateş, aşı yerinde ağrı ve kızarıklık

BAZI AŞILARIN İÇİNDE CİVA VAR MI?

* Var * Direkt civa yok, Thiomersal (sodyum etil-civa tiyosalisilat) yani civanın ham maddesi var ve Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmalar sonucunda belirlediği miktardan az. ALLAH ALLAH NEDEN CİVA VAR Kİ? * Aşı iğnesi vücuda girdiğinde çevreden bulaşan mikroplar ölsün diye var, aşı içinde zararlı mikrop üremesin diye var, aşının ömrü uzun olsun diye var.

TAMAM İYİ DE AŞININ İÇİNDEKİ BU THİOMERSAL  ZEHİRLER DİYORLAR, ÇOCUKLARI OTİSTİK YAPAR DİYORLAR?

* Hayır zehirlemez ! * Hayır otistik yapmaz !

E AMA CİVA ZEHİRLİ DEĞİL Mİ, BİSÜRÜ İNTERNET SİTESİNDE OKUDUM YA, BU MADDELER ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİYORMUŞ, OTİSTİK YAPIYORMUŞ İŞTE, Bİ SÜRÜ YAZI VAR ?

*  Okuduğunuz bu kaynakların hiç birinin bilimsel geçerliliği yok. Bu insanlar ilgili alanın uzmanı değil. Otizm konusunda dahi yeterli bilgiye sahip değiller

PEKİ NEDEN AŞI ZARARLI DİYORLAR ?

* Thiomersalin vücutta sinir zehirleyici forma dönüştüğünü ve dünyada otizm vakalarının arttığını okuyorlar. Bu iki bilgiyi birleştirip “aşıda civa var, otizim arttı demek ki aşı yüzünden” sonucuna varıyorlar. * Spekülasyonlarla ün ve takipçi kazanma telaşındalar. * İLGİ ÇEKMEK İSTİYORLAR (Aynen benim bu yazının başlığındaki görselde yazdığım gibi) * Bu insanların sosyal statü kaygıları olduğu muhtemel, aşı gibi bir konuyu dedikodu malzemesi yapmanın ilgi çekici olduğunun farkındalar. * Peki bilmedikleri ya da açıklamadıkları durumlar neler? 1) Aşı koruyucusu olan thiomersalin otizm yaptığını kanıtlayan hiç bir bilimsel araştırma yok. Bunu bildikleri içinde aşı karşıtlarının çoğunun kimliklerine açıkça ulaşamaz, onları dava edemezsiniz. Böyle bir siteye güvenerek aşı yaptırmaz ve yavrunuzu kızamıktan kaybederseniz bu nedenle aşı karşıtlarına dava açarsanız kabaca size “ben uzmanım demedim, uzman değilim,  inanmasaydın, aşı yaptırsaydın” der ve işin içinden sıyrılırlar olan sizin çocuğunuza olur 2)  Otizmde ki artışın en önemli nedeni tıbbın ilerlemesi ve daha önceden fark edilmeyen, tanı konmayan otizm hastalarının artık fark edilmesi. Yani otizm de anlamlı bir artış yok, otizm tanısı alan hasta sayısında artış var. Civa zehirlenmesi bulgularıyla otizm bulguları farklıdır. Ancak aşı karşıtlarının çoğu tıp uzmanı olmadıkları için bunu ayırt edemiyorlar. Örneğin; Civa zehirlenmesinde sinir sisteminin ilgili merkezleri etkilendiği için dengesiz yürüme olur ancak otizimde tekrarlayan hareketler vardır. Otizmli bir çocuk sık sık düşebilir bunun nedeni dengesiz yürümesi değil tekrarlayan hareketler yapması ve dikkatinin dağınık olmasıdır 3) Tersten düşünürsek, içindeki civa nedeni ile aşılar otizmi arttırıyorsa aşılardan civa çıkartıldığında otizmde azalma olması gerekir. Ancak farklı ülkelerde  yapılan araştırmalarda dönem dönem aşılardan civa çıkartılmış ancak otizm de azalma değil belli zamanlarda artış bile görülmüştür. Aşı karşıtları bu çelişkiyi açıklayamamışlardır. 4) Aşılar içindeki civa Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınırın altındadır. Dünya sağlık Örgütü; Bir çok ülkeden, dinden, ideolojiden, renkten, ırktan bilim insanlarının oluşturduğu ve tüm bu ilişkilerden bağımsız araştırmalar yapan bu araştırma sonuçlarıyla milyonlarca hayat kurtarmış bilimsel bir örgüttür. Aşı karşıtları kimdir? Bilimsel kimlikleri nedir? Hangi gerçek bilimsel araştırmayla aşılara karşıdılar? Tam olarak kimse bilmiyor. 5) Civa en çok tatlı su balıkları ve bu sularda yaşayan diğer canlılarda bulunur. Rutin aşı programını tamamlamış olan altı aylık bir bebeğin aşıyla almış olduğu toplam civa miktarı 120 birimdir. 160 gram (1 küçük konserve) ton balığında 12 birim civa vardır. Yani çocuğunuz sadece 1 konserve ton balığından 10 kutu yerse aşıdaki kadar civa alır. Diğer balıklardan, baklagillerden, havadan aldığı civayıda hesaba katarsak bir kaç gün içerisinde hayati aşıların içerisindeki kadar civayı zaten alır. Aşı karşıtları bu konuya değinmemektedir. 6) Sağlık alanında çalışma sürdüren uzmanların temel görevi “sağlık dağıtmaktır” bu nedenle aşı ve otizm ilişkisi zaten tıp uzmanlarınca araştırılmaktadır.  Asıl ironik olan aşı karşıtlarının aşı taraftarı olan bu bilim insanlarının yaptıkları araştırmaları kanıt olarak sunma çabalarıdır. Lakin bu araştırmaların sonuç bölümleri şu şekildedir; “aşılardaki civanın zehirleyici ya da otizm yapıcı etkisi kanıtlanamamıştır, aşı yapılmamalı denemez, aşılar uygulanmalıdır” * Tıp her zaman kendini sorgulamalıdır. Öncelikle ülkemizde hekimlere mesleki bağımsızlıkları geri verilmelidir. Hükümetler sağlık politikalarını ekonomik kaygıları üzerine inşa etmemeli, sağlık sisteminin yükünü sağlıkçıların üzerine yıkmamalı, hekimlere güveni zedeleyecek açıklamalardan kaçınmalıdırlar * Aşı karşıtı birlikler ve çalışma grupları vardır, olmalıdır ve araştırmaları değerlidir. Bu noktada KANITLANAN bir tehlike dahilinde aşıların yeniden değerlendirilmesi olasıdır. *Bilimsel bir kanıda kadar aşı ile ilgili tüm söylenenler DEDİKODUDUR, YALANDIR VE CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR. Dedikodulara göre hareket etmek bebişinizin sakat kalmasına ve ölümüne sebebiyet verebilir. * Aşı karşıtları söylemlerinin geri planında, zihinlerde yaratılmaya çalışılan algıda ve aşikar sunumunda; “dünya sağlık örgütü ve sağlık bakanlığı ilaç firmalarıyla parasal anlaşmalar yapıyor ve zehirli aşılarla bebeklerimizi öldürüyor” demektedirler. Takdir siz takipçilerimindir. * Aşı karşıtlarına defalarca kez sorduğum “neden böylesi hayati bir konuda bebekleri para için zehirlediğiklerini düşündüğünüz ilgili kurumlara dava açmıyorsunuz?” sorumun cevapsız kalmasıda manidardır.

NEYSE NE CANIM BENİM HUKUKİ HAKKIM DEĞİL Mİ İSTER YAPTIRIRIM İSTER YAPTIRMAM SİZE NE?

* ÇOCUKLARIN AŞILANMASINDA Hukuki ve vicdani mesuliyeti aileye ait değildir. Çocukların yüksek yararı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları bilgilerince esas alınır ve bu yüksek yarar bilinçsiz bir ailenin insafına bırakılamaz. * Bu yüksek yararı hiçe saymak “çocuk istismarıdır” ve suçtur * Ayrıca aşılama toplum sağlığı açısından da hayati önemde olduğu için bilimsel verilere dayandırılmayan bilgilerle suçsuz bebek ve çocuklar riske atılamaz-atılmamalıdır. Kuduz ya da verem mikrobu kapan komşunuzun “BENİM HAYATIM, İSTER YAPTIRIRIM İSTER YAPTIRMAM SİZE NE?” diyemeyeceği gibi. *Konu T.C. Anayasa Mahkemesi tarafından da; “Devlet, geçerli bir delil gösterilmedikçe, anne-baba rızası aramaksızın çocuğa zorunlu aşı yaptırabilir” kararıyla sabittir.

BÜYÜK İLAÇ FİRMALARI ÜLKELERLE ANLAŞIYOR SIRF İLAÇLARINI SATSINLAR DİYE DEVLETLERİN AŞI KAMPANYASI YÜRÜTÜYOR, SİZ DOKTORLAR AŞIDAN DÖNER SERMAYE ALIYORSUNUZ ?

* Bilgileriniz yanlış, ülkelerin en düşük ihraç paylarından biri aşıdır ve ulusal aşılar hekimlerin döner sermayesine yansımaz. * Bu gibi nedenlerden dolayı “Rotavirüs ve menenjit” aşıları RUTİN aşı programında yer almaz * Net olan aşısız çocukların aşıyla korunabilecekleri hastalıklarda ölebilecekleri ve maalesef bu ölümü yayabilecekleridir. * Orta dağudaki savaş coğrafyasında bulunan ülkemizin çocuklarının eskiye nazaran şimdilerde düzenli ve TAM aşılamaya daha çok ihtiyacı olduğu hepimizin malumudur

PEKİ HOCAM CİTTEN AŞI FAYDALI MI? SİZ ÇOCUĞUNUZA YAPTIRDINIZ MI?

* Dünya üzerinde aşıdan sonra aşıyla önlenebilen hastalıklar (Difteri, Su çiçeği, Hepatit, Kızamık, Çocuk Felci vb…) %98 AZALDI… Bazıları tamamen yok oldu (Çiçek) * Çocuğuma tüm aşılarını tam zamanında aile hekimimize yaptırdık AŞI ATEŞİ 1

PEKİ YA AŞIDAN SONRA ATEŞ GELİŞİRSE…

* Ateş vücudun tepkisidir. Bu bazen bir enfeksiyona, bazen hormonal ritim değişikliklerine, bazen vücuttaki savaşa karşılık vücudun verdiği bir yanıttır * Ateş vücudu korumak için vardır * Ateş düşman değil dosttur * Ateş 41 derece üzerinde uzun süre yüksek kalmadıkça vücuda organik bir zarar vermez

HER AŞIDAN SONRA ATEŞ GÖRÜLÜR MÜ?

*Hayır * Bu çocuğun aşıya yanıtı ile ilgili bir durumdur. * Aşıya yanıt vermesi aşının tuttuğunun göstergelerinden biridir. * Özellikle canlı aşılardan (Su çiçeği, 5’li karma vb…) sonra ateş görülsede, ateş her aşı sonrası görülebilir. * Her çocukta da bu ateşin derecesi farklı seyredebilir. Kiminde en fazla 37’ye kimindeyse 39’a kadar yükselebilir

AŞI ATEŞİ DİĞER ATEŞLERDEN DAHA MI TEHLİKELİDİR?

* Hayır, aynıdır

AŞI ÖNCESİ ATEŞİ ÇIKMAMASI İÇİN ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇ VERELİM Mİ?

* Önermiyorum

AŞI ÖNCESİ YA DA SONRASI ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VERMENİN NE TÜR BİR OLUMSUZ ETKİSİ OLUR?

* Aşının etkisini azda olsa düşürdüğünü gösteren araştırmalar vardır. * Bu istenmeyen bir durumdur. * Aşının her zerresine bebişin ihtiyacı var. * Ayrıca uygunsuz ateş düşürücü verilirse bu gereksiz ilaç yükü, anlamsız ve faydasız bir müdehale olur

AŞIDAN SONRA ATEŞ KAÇ DERECEYE ÇIKARSA ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VERİLİR?

* Aşı ateşinden sonra SADECE ATEŞ YÜKSEKLİĞİ nedeni ile ateş düşürücü verilecekse sabırlı olunmalıdır.

* Aşı sonrası ateş koltuk altından ölçümle 39 dereceyi geçmiş ya da aşıya bağlı bebişte huzursuzluk (Küçük bebeklerde huzursuzluk ağrının bir göstergesidir) varsa Parasetamol türü ateş düşürücü-ağrı kesiciler verilebilir.

* Bu derecenin altında ve çocukta ağrı belirtisi yokken; Ilık su uygulaması, ılık duş, bol su içirme, gevşek giysiler giydirme, saatlik ateş takibi yapmanız yeterlidir. Bu uygulamaları doğru ve sabırla yaparsanız ateş düşecektir.

AŞI ATEŞİNDEDE HAVALE OLUR MU?

* Aşı ateşinden sonra havale görülebilir. Grip ateşinden sonra da havale görülebildiği gibi. Havale çocuğa zarar vermez (Artık bunu biliyorsunuz). Sadece sizi üzer. Eğer “Aşının etkisini bozarsa bozsun, ilaç yükü olursa olsun, ben üzülmek istemiyorum” diye düşünüyorsanız Ateş düşürücü vermek için karar sizindir.

* Unutmayın; Havale 37 derecede de gelişebilir, ateş düşürücü vermeniz havale geçirmesini engellemez.

* Mutlaka okunmalı, yazının üzerine tıklayınız: Ateşle ilgili HERŞEY

rota

ÖZEL ROTAVİRÜS VE MENENJİT AŞILARI İLE İLGİLİ BİR KAÇ SORUM OLACAK… ROTAVİRÜS GERÇEKTEN SÖYLENİLDİĞİ KADAR KÖTÜ BİR MİKROP MU?

* Evet, ilk 2 yaşta ağır – ölümcü ishallere yol açabiliyor, * İlk 2 yaşta 100 çocuktan 95’ne, 5 yaşına kadar her çocuğa MUTLAKA rotavirus bulaşır. * Ülkemizde , 1 yılda rotavirus bulaşan 3000 çocuk ölüyor * Tüm dünyada Rotavirüse bağlı ishal nedeni ile 2.000.000 bebek ve çocuk yaşamlarının ilk yılında hastaneye yatıyor * Hangi çocuğun daha çok hasta olacağını anlamanın bir yolu yoktur

ROTAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR? NE KADAR SÜRE BULAŞICI OLUYOR ?

* Dokunmayla, Hapşırık – Aksırıkla, yiyecek – içeçeklerle bulaşır. * Oyuncakların ve diğer eşyaların yüzeylerinde uzun süre canlı kalır. * Bu yüzeylere dokunanlar birbirine el-ağız teması ile bulaştırır. * Özellikle yakın temasta bulaşır. * Kalabalık ortamlarda bulaşır.

ÇOCUĞUMUN ROTAVİRÜS İSHALİ OLDUĞUNU NASIL ANLARIM?

* İshal, kusma, ateş… * Bu şikayetler her çocukta aynı şiddete görülmez, bazı çocuklarda hafif, bazı çocuklarda AĞIR olabilir.

BEBEĞİM ROTAVİRÜS KAPMIŞSA NASIL TANINIR, NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

* Özellikle çocuğunuz 2 yaşının altındaysa ve aşağıdakiler varsa rotavirus kapmıştır – Kış ayındaysanız – İnatçı ishali, kusması varsa – Ateşi varsa (ateşsizde seyredebilir) * Ama siz sadece kusuyor ya da sadece ishali oluyorsa da doktora gitmelisiniz. * Burada rotanın ne kadar su kaybettirdiğine bakılacak, GEREKİRSE test yapılacak, GEREKİRSE serum takılacak. * Ağızdan sıvı alan, sıvı kaybı “HAFİF” olan, ek hastalığı olmayan bebeğe SERUM TAKILMAZ. * Serumun içinde ilaç yoktur, serum soda gibi mineralli sudur. * Rotavirüsü öldüren bir antibiyotik YOKTUR

BEBEĞİME ROTAVİRÜSÜ İSHALİ TANISI KONDU EVDE NE YAPMALIYIM?

* Bol sıvı… bol sıvı… bol sıvı… bol sıvı… vermelsiniz * Elinizden geldiğince beslenmeye çalışınız * Probiyotikler (reflor-maflor isminde piyasada bir çok ilaç var hepsinin etkisi hemen hemen aynı) * Tedavisinde antibiyotik kullanılmayacağını tekrar hatırlayınız

ROTAVİRÜS İSHALİ OLAN BEBEKLERDE BESLENME ÖNERİM;

Ek besinlere geçtiğiniz dönemde, yaşına uygun yiyecekler; 1. Üç gün yağlı yiyecek, süt, şekerli şeyler vermeyin 2. Bol su 3. Elma rendesi 4. Şeftali 5. Muz 6. Pirinç lapası veya suyu 7. Yoğurt, tuzlu ayran 8. Patates püresi

ROTAVİRÜS NASIL ZARAR VERİYOR?

* Kusma ve ishalle çocuk vücut suyunu, kanın içindeki suyu, tuzu, şekeri ciddi şekilde kaybediyor, buda ciddi hastalığa neden oluyor. * Virüs olduğu için antibiyotikler etkisiz, virüsü direkt öldüren bir ilaç yok, bebeğin kendi vücudunun virüsü öldürmesine yardım etmekten başka şansımız yok (nasıl yardım edeceğimizi yazının devamında açıkladım) * Belirtiler çıkmadan 2 gün önce ve bittikten 2 sonra ortalama 1 hafta bulaşıcıdır

BEBEĞMİ ROTAVİRÜS MİKROBUNDAN NASIL KORURUM?

– Ellerini yıka (Her zaman !!!) – Bebişini herkesin kucağına verme. – Özellikle hasta insanların bebişi yakından sevmesine izin verme – Seveceklerse ellerini yıkasınlar – Bebişi kalabalık ortamlara sokmamaya çalış – Anne sütü ver – Ancak malesef yaygın kullanılan ev temizleyicileri bu mikrobu öldüremiyor

ROTAVİRÜSÜN AŞISI VAR MI?

* Evet var * Ancak rutin aşı programında değil (Madem bu kadar önemli “neden değil?” diyebilirsiniz. Cevabı ülke politikası, kar-zarar hesabı, duygusal sebepler) * İsteyen yaptırıyor, isteyen yaptırmıyor kısacası * Ağızdan uygulanıyor, damla şeklinde, iğne yok… Cıs yok…

2 tip aşı var

2 dozluk aşı:

 • 1.dozu: 1.5 ay – 3,5 ay arasında ,
 • 2. Dozu: 4 ay – 6 ay arasında ,
 • iki doz arasında en az 1 ay olmalı

3 dozluk aşı:

 • 1. Dozu: 1.5 ay – 3 ay arasında ,
 • 2. Dozu: 4 ay – 6 ay arasında ,
 • 3.doz en geç 8 aylık olduğunda yapılmalıdır ,
 • iki doz arasında en az 1 ay olmalıdır

3 doz , 2 dozdan daha etkili !

ROTAVİRÜS AŞISININ ZARARI VAR MI?

* Nadiren aşı sonrası bulantı, kusma, burun akıntısı, öksürük, allerji gibi yan etkiler görülebilir. * Eskiden kullanılan bir aşı vardı, azda olsa barsağın iç içe girip tıkanmasına neden oluyordu, KALDIRILDI ! * Çocuğunuzun Ciddi Kombine İmmün Yetmezlik (SCID) adı verilen ve bağışıklık sistemini etkileyen nadir bir kalıtsal hastalığı varsa, şüphesi dahi versa yapılmaz * 39 derece ateşi ve ağır enfeksiyonu varsa ertelenir (hafif hastalık hali 38 derece ateşi varsa yaptırabilirsiniz) * Çocuk ishal ve kusma dönemindeyse iyileştikten sonra yapıtırın **** Aşağıdaki çocuklarda dikkatli olunmalı, kararı hekim vermelidir. – Çocuğunuz bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçlar kullanan veya kanser hastalığı olan kişiler gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişlerle yakın temas halineyse, – Çocuğunuzun herhangi bir mide bağırsak rahatsızlığı varsa – Çocuğunuz olması gerektiği gibi kilo alamıyor ve büyüyemiyorsa-  Çocuğunuzun herhangi bir hastalığı varsa veya enfeksiyon karşı direncini azaltan herhangi bir ilaç kullanıyorsa. – Aşıdan sonra sonra çocuğunuzda şiddetli karın ağrısı, uzun süreli kusma, kanlı dışkı, karında şişlik ve/veya yüksek ateş olursa hemen acil servise başvurunuz. – Aşıdan sonra çocuk normal şekilde beslenebilir, normal yaşantısına devam edebilir. – Aşının içinde civa falan yoktur, sükroz ve sorbitol şekerleri (bir çok ilaçta var zaten) vardır – Emzirme aşının etkinliğini azaltmaz. EMZİRMEYE DEVAM !!! – Rotavirüs aşısı sadece çocuklarda kullanılır

PEKİ YA ROTAVİRÜS AŞISININ FİYATI NE KADAR?

– ROTARIX : 2 x 142.32TL (+özel muayene ücreti) – ROTATEQ : 3 x 114.01TL (+özel muayene ücreti) Ekonomik durumu kötü olan ailelerin çocuklarında sık görülen ama ekonomik durumu iyi olanların sık yaptırdığı…. Değişik bir durum?!

ROTAVİRÜS AŞISI BAŞKA AŞILARLA BİRLİKTE UYGULANABİLİR Mİ?

* Bebeklik dönemdeki diğer aşılarla birlikte uygulanabilir ve bu durumda diğer aşıları etkilemez, diğer aşıların ya da rotavirüs aşısının etkisini azalmaz * Ayırı ayrı yapılacaksa CANLI AŞILARLA aralarında 1 ay olmalıdır CANLI AŞILAR: 1) ROTAVİRÜS 2) AĞIZDAN DAMLATILAN POLİO 3) KIZAMIK-KIZAMIKÇIK-KABAKULAK 4) SU ÇİÇEĞİ

ROTAVİRÜS GEÇİREN BEBEK BİR DAHA ROTAVİRÜS İSHALİ GEÇİRİR Mİ?

* 1 defa rotavirüs ishali olan bir bebek yeniden aynı mikroba yakalanabilir ama hastalığı daha hafif geçirir * 2 defa rotavirüs ishali olan bir bebek yeniden rotavirus ishali olmaz ama başka mikroplarla yine ishal olabilir, yani aşı rotavirus ishalini (2 yaş altı en sık görülen ishali) engeller, tüm ishalleri engellemez

SİZCE BEN BEBEĞİME ROTAVİRÜS AŞISI YAPTIRMALI MIYIM?

* İsviçre’de mi yaşıyorsunuz? Aylik geliriniz 10.000 tl’mi? * 2 – 5 yaşına kadar çocuğunuz ve kendinizi optimum şekilde temiz tutabilecek misin? * Eve giren çıkan, bebeği seven herkesi temiz tutabilecek misin? * Dadısız büyütebiliyor musun? Anne baba çalışmıyor musunuz? * Bunların hepsine “EVET” yanıtını veremiyorsan bence “YAPTIRMALISIN” meningokok aşısı

Menenjite hangi mikroplar neden olur ?

* Menenjite en sık neden olan mikropların isimleri ;      – Hemofilus İnuenza      – Streptokokus Pnömonia      – Neisseria Meningitidis (MENİNGOKOK)’dir *İlk 2 mikroba karşı geliştirilen aşılar ulusal aşı programında VARDIR. Neisseria Meningitidis’e etkili olan aşı ise ulusal aşı takviminde yoktur ve özel bir aşıdır

Menenjit nasıl bir hastalıktır ve kimleri etkiler ?

* Meningokok menenjiti ciddi ve çoğu defa ölümcül seyreden bir omurga ve beyin zarı iltihabıdır * 100 çocuk bu bakteri ile menenjit olursa; yaklaşık 10’u ölür, 20’si sakat kalır * Fakat en çok 5 yaş altındaki süt çocuklarında ve 16-21 yaşlarda görülür. * Yetişkinler hasta olmaksızın bu nikrobu burun ve boğazlarında TAŞIYABİLİR * Dalağı olmayan ya da işlev görmeyen çocuklarda risk çok daha yüksektir çünkü dalak bu mikroba karşı vücudu koruyan ana organdır

Kimler risk altındadır?

1) 5 yaş altındaki süt çocukları. 2) Yurtlarda ve kışlalarda yaşayanlar. 3) Meningokok bakterisiyle rutin olarak karşılaşan laboratuvar personeli. 4) Dünyanın Afrika gibi meningokok hastalığının yaygın görüldüğü bölgelerinde yaşayan veya buralara seyahat edecek kişiler. 5) Dalağında harabiyet olan kişiler veya dalağı alınanlar. 6) Kalıcı kompleman eksikliği (bir bağışıklık sistemi hastalığı) olan kişiler. 7) Bir salgın sırasında menenjitle teması olmuş kişiler.

Menenjit tanısı nasıl konur ?

* Menenjitin kesin tanısı belden alınan sıvının incelenmesi ile konur

Menenjitten koruyucu bir ilaç var mıdır?

* Menenjitten aşı ile korunulabilir Ulusal aşı takviminde  – Hemofilus İnuenza: 2-4-6-18. aylarda 5’li karma aşı içerisinde rutin ve ÜCRETSİZ olarak uygulanır – Streptokokus Pnömonia: 2-4-6-12. aylarda rutin ve ÜCRETSİZ olarak uygulanır – Neisseria Meningitidis’e etkili olan aşı ise ulusal aşı takviminde yoktur ve özel bir aşıdır

Özel menenjit aşısı hakkında bilgi verir misiniz ?

* Ticari ismleri : Menactra, Menveo, Nmenrix‘dır * Kas içerisine iğne ile uygulanır – 9 ay – 2 yaş arasında ki çocuklara en az 3 ay arayla vurulan 2 dozluk aşıdır – 2 yaşından 11 yaşına kadarki çocukarda ise 1 doz olarak uygulanır – 9 aydan küçük bebeklerde uygulanmaz * 2-55 yaş için kullanım onayı vardır Aşının asıl hedef hasta grubu: – Kalıcı bağışıklık sistemi hastalığı olanlar – Dalağı alınanlar – Doğuştan dalağı olmayanlar – Dalağı işlev görmeyenlerdir * Ancak bu mikrop önceden sağlıklı olan çocuklardada menenjite neden olabilir * Dünyada etkin ve güvenilir meningokok aşıları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir

Özel menenjit aşısı (meningokok aşısı) güvenli midir?

* Özel aşıdır, kararı aileler verir. * 9.aydan itibaren aşının uygulanması ile ilgili 3700 çocuğu içeren 4 klinik çalışma yapılmış ve aşının zararı görülmemiştir * Amerikadaki bir çalışmada bu aşıyı yaptıran 33 çocukta ciddi kas hastalığı görülmüştür. Ancak bu durumun menenjitle kıyaslandığında çok düşük ve nadir bir risk olduğu belirtilmiştir. * Amerika’da bu aşı kullanıma girdikten sonra menenjit sayısı ciddi şekilde azalmıştır * Aşı bölgesine kızarıklık, şişlik, ısı artışı yapabilir. Çocukta ateş yapabilir * Bu yan etkiler ulusal aşı programında ki bu tarz aşıların hepsine görülebilir

boğmaca

DOKTORUMUZ “BEBEĞİNİZ DOĞDU ARTIK SİZİNDE BOĞMACA AŞISI OLMANIZ GEREKLİ” DEDİ BİZE, KOCA KOCA İNSANLARIZ YAHU… NEDEN BÖYLE BİR ÖNERİDE BUUNDU?

ÖLÜMCÜL OLABİLEN BOĞMACA HASTALIĞININ ARTTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ ??? OYSA “AŞILISINIZ” ÖYLE DEĞİL Mİ? DİKKAT = BU YAZIYI OKUDUKTAN SONRA TEHLİKEYİ ARTIK BİLİYORSUNUZ. KENDİNİZE VE SEVDİKLERİNİZE VERDİĞİNİZ “BOĞMACA” ZARARININ MESULİYETİ AĞIRDIR BOĞMACA AŞINIZI YAPTIRIN !!! * Boğmaca ülkemizde tüm yaş gruplarını özellikle ergen, erişkin ve bebekleri etkileyen, ÖLÜMLERE yol açan bir enfeksiyon hastalığıdır * Hastalık çok bulaşıcıdır, beyin kanaması, göz kanaması, solunum sıkıntısı, havale yaratarak ölüme yolaçabilir. * Yegane korunma yöntemi = BOĞMACA AŞISI YAPTIRMAKTIR * Boğmaca aşısının içinde canlı boğmaca mikrobu yoktur. KORKMAYIN !!! * 14 günden uzun süren, nöbetler şeklinde öksürüğü olan, öksürük sonrası nefes alırken hırıltı-ıslık şeklinde ses çıkaran, öksürük sonrası kusma olan çocuk ve erişkinlerde BOĞMACA hastalığı olabilir. Mutlaka doktor kontrolüne gidilmelidir. * Bu şikayetleriniz olmasada şüpheniz olduğu her durumda doktorunuza başvurunuz. * Çoğu çocuğun aşılanmasına rağmen BOĞMACA malesef özellikle ; — 10 yaş üstü çocuklar — Ergenler — Erişkinler boğmaca olmakta ve diğer insanlara bulaştırmaktadırlar * Ülkemizde Boğmaca aşısı “Difteri ve Tetanoz ile birlikte” 2.-4.-6.-24.ay ve lkokul 1. sınıfta olmak üzere 5 doz şeklinde RUTİN uygulanıyor. * Aşılamaya okullara giden biz hekimler malesef bazı ailelerin aşıyı reddetme durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Şunu unutmayın bu toplumsal bir hadisedir ! Yani; Komşunuz “ben çocuğumu aşılatmıyorum” dediğinde aslında bilmeden ve kötü niyetli olmayarakta olsa sadece kendi ailesini değil sizin ailenizide tehlikeye atmış oluyor. Bu nedenle bu “toplumsal bilinci” yaratmak HEPİMİZİN görevidir. Bana inanın ; boğmaca nedeni ile ciddi sağlık sorunu yaşayan bir çocuğun çektiği ızdıraba 10 dk şahit olsanız değil kendinizi mahallenizi toplar aşıya götürürsünüz. * Aşılama oranlarında Türk toplumu Boğmacaya karşı oldukça ilgili ve bilinçli davransada malesef bu yeterli olmamaktadır. Çünkü araştırma sonuçları boğmaca hastalığının arttığını göstermektedir, boğmaca olan bireyler boğmacayı yaymaktadır. *** Boğmaca aşısı olduktan sonra aşı çocuğunuzu, sizi ve çevrenizi en fazla 10 yıl korur bu nedenle ilkokul 1. sınıfta yapılması gereken boğmaca aşısını UNUTMAYIN !!! * 6-7 yaşında son doz boğmaca aşısıyla boğmaca mikrobuna karşı buzdan zırhı üzerine geçiren çocuğun zırhı 15-16 yaşlara geldiğinde erir, kaybolur ve bu yaştan sonra çocuk ve erişkinler boğmaca mikrobuna karşı savunmasız hale gelir. * Amerika ve bir çok GELİŞMİŞ ülkede Ergen ve Erişkinlere de ek doz boğmaca aşısı yapılmaktadır. * Boğmaca hastalığı yenidoğan bebeklerde ÖLÜMCÜL seyredebilir bu nedenle ülkemizde YENİDOĞAN bebekleri korumak için “koza stratejisi” ismiyle ; – Yeni doğum yapmış olan annelerin – Yenidoğanın ailesinin – Yenidoğanla sıkı temasta olan kişilerin boğmaca aşısı yaptırması önerilmektedir * Boğmaca olsanızda boğmaca aşınızı yaptırmalısınız. SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ * Annesi çocukluk döneminde boğmaca aşısı olsada bu yenidoğanı korumayacağından annenin gebeliğinde boğmaca aşısı yaptırması gereklidir SONUÇ OLARAK; 1) RUTİN AŞI PROGRAMINDAKİ 5 BOĞMACA AŞINI ÇOCUKLARINIZA KAYITSIZ ŞARTSIZ YAPTIRMALISINIZ 2) ERİŞKİN YAŞTA BİR BOĞMACA AŞISI DAHA YAPTIRMALISINIZ Kİ KENDİNİZİ VE SEVDİKLERİNİZİ BOĞMACADAN KORUYABİLİN 3) EVİNDE YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN ANNELER-AİLELER VE YENİDOĞAN BEBEKLE TEMASTA BULUNAN HERKES BOĞMACA AŞISI YAPTIRMALIDIR *** Sevdiğim bir dostumla başımıza gelenler; – Ne yani ben çocukken aşı oldum şimdi yeniden mi olalacağım? BEN: Evet – Saçmalama dostum ben çocuk muyum (güldü) Hem zaten bunlar hep dış güçlerin oyunu, ellerinde kalan aşıları bize satmak için uydurdukları yalanlar, sponsor oldukları bilimsel araştırmalar… BEN: Dostum lütfen sen üniversite mezunu bir insansın böyle düşünmemelisin, onlar kendi ülkelerinde ergen ve erişkinlere yaptırıyor bu aşıyı – Neyse ya ben olmayacağım, sonra görüşürüz Dedikten yaklaşık 3 ay sonra yenidoğan yoğun bakımda koma halinde solunum makinasına bağlıydı çocuğu. Testler : Boğmaca pozitif diyordu… Biz; bu acı tesadüfü düşünüyorduk , o berbat günde, hastane bahçesindeki tahta bankta yanyana yığılmışken… Bana döndü, üst üste içtiği sigaralarla boğulmuş sesiyle “keşke yaptırsaydım” dedi ben, yutkundum “keşke daha ısrarcı olsaydım” dedim… *** YAPMANIZ GEREKEN BASİT; Aile hekiminize (sağlık ocağına) gidin ve “ben boğmaca aşısı yaptırmak istiyorum ne yapmalıyım” diye sorun kızamık2

KIZAMIK DİYE DİYE ÖDÜMÜZÜ KOPARIYORSUNUZ, NEDİR BU KIZAMIK?

* Kızamık; virüs denen bir mikrobun oluşturduğu, * Grip, nezle gibi başlayan, * Bir süre sonrada özel döküntüsü çıkan * Ve 2 haftada geçen bir hastalıktır.

KIZAMIK BULAŞICI MIDIR ?

* Çok bulaşıcıdır. * Hava yoluyla bulaşır. * Bir odada kızamıklı bir çocuk bulunduysa oraya 1 saat içinde giren herkese bulaşabilir

KIZAMIK TEHLİKELİMİDİR ?

* Evet tehlikelidir. * Özellikle 3 yaşından küçük, iyi beslenemeyen bebeklerde tehlikelidir * Akciğer, beyin, orta kulakta ciddi yan enfeksiyonlara yol açabilir. * En sık akciğere yayılır ve zatürre yapar. * Beyne yayılması ölümcül olabilir. * Bazen hücre içinde saklanıp 5-20 yıl sonra beyin hastalığı olarak ortaya çıkar * Aşıdan önce çocukların en sık ölüm nedeni kızamıktı. * Halen aşılamanın uygun yapılmadığı ya da ailelerinin aşı vurulmasını reddettiği çocuklarda ölümcül seyretmeye devam ediyor. * Şimdi bile yılda dünyada bir milyon çocuk kızamıktan ölüyor. * Tabi akciğer, beyin gibi yan hastalıklar her kızamık geçiren çocukta görülmez.

ÇOCUĞUMUN DÖKÜNTÜLÜ HASTALIĞININ KIZAMIK OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARIM ?

* Hekim olmayanlar anlayamaz * Kesinlikle anlayamazsınız. * Basit döküntülü hastalıklarla karışır * Aşıdan sonra nadir görüldüğü için hekimler bile kararsız kalır. * Şüphenizde SAKİNCE doktora başvurun. Lütfen, SA-KİN-CE * Acil bir durum değildir. * Ciddi bir yan etkisi gelişmediyse acil bir tedavisi yoktur.

ÖLÜMCÜL DEDİĞİNİZ İÇİN ÇOK KORKTUM, PEKİ YAVRUMUN KIZAMIK OLMASINI NASIL ENGELLERİM ?

* Aşısını yaptırın

PEKİ AŞI KIZAMIKTAN KESİNKES KORUR MU ?

* Kesinlikle korur, kalıcı olarak ömür boyu korur. * Aşı olan ya da hastalığı geçiren bir kişi bir daha kızamık OLMAZ ! KIZAMIK

Kızamık aşısı en erken ne zaman yapılır?

 1. Ayından gün almış her bebeğe güvenle yapılabilir

Kızamık aşısı 9 aya indirildi? Evet, 9. ay ve 12. ayda iki doz halinde öneriliyor Neden böyle oldu, kızamık salgını var? Hayır, sadece beklenen bir artış. Aşı %95 koruyucu, bu nedenle aşılansada bazı çocuklar yinede kızamık geçirebilir. Avrupada yakın zamanda yaşanan kızamık salgınları ve mülteci misafirlerimiz ile kendimizi ve çocuklarımızı bir bütün olarak düşünmeliyiz Çocuğumun sınıf arkadaşı kızamık olmuş ne yapmalıyım Çocuğunuz ve tüm sınıf aşılanmalıdır Yetişkinlere de aşı yapılmalı ? Evet yapılmalı. Kızamıkla temas eden yetişkin farkında olmadan mikrobu küçüklere bulaştırabilir. 20 yaş üstü isteyen herkes kızamık aşısı yaptırabilir. Askerlere kızamık aşısı yapılır mı? 1991’den önce doğanlara yapılmalıdır Kaç yaşından sonra kızamık aşısı olmama gerek yok? 40 yaşının üstündeki yetişkinler için gerekli değil. 40 yaşının üstünde yetişkinler kuvvetle muhtemel kızamık mikrobuyla önceden karşılaştıları için bağışıklık sistemi yeni bulaşan mikrobu yenebilir Kızamık aşısı; Ulusal aşı programında Kızamık – Kızamıkçık – Kabakulak aşısı olarak yapılıyor

AMA BEN AŞILARDAN KORKUYORUM, BAZILARI VAR İNTERNETTE AŞILAR KÖTÜDÜR FALAN DİYOLAR BENİM HEMEN AKLIM KARIŞIYOR, ASLINDA YAPTIRMAK İSTİYORUM AMA İÇİM RAHAT YAPTIRMAK İSTİYORUM, BANA ÖLE BŞİ SÖYLEYİN Kİ RAHAT RAHAT AŞI YAPTIRAYIM ?

* Kızamık aşısından sonra zarar gören bir çocuk yok * Yılda 1 milyon çocuk aşılanmadığı için kızamıktan ölüyor

MUTLAKA YAPTIRACAM, GEÇEN OKULA GELMİŞLERDİDE ORADAKİ BİR HEMŞİRE KOCAMIN ESKİ SEVGİLİSİNE BENZEDİĞİ İÇİN İÇİM GICIK OLMUŞTU O NEDENLE YAPTIRTMADIM AMA YARIN AİLE HEKİMİME GİDİP YAPTIRTICAM, SÖZ

PEKİ KIZAMIK OLSA KAN TESTİNDE ÇIKAR MI?

* Her zamanki rutin kan testinde çıkmaz ama kızamığa özel kan testinde çıkar. * Zaten kızamık olduğundan şüphelendiğimizde kan testi, idrar testi ve boğazından sürüntü örneği alıp sağlık müdürlüğünü arıyoruz * Oradan yetkililer geliyor, numuneleri alıp inceliyor ve kızamık çıkarsa hemen bildiriyor. * Bizde sizleri haberdar ettiriyoruz.

BÖLE BEYNE GİDİYOR DEDİNİZ BENİ KORKUTTUNUZ, ALLAH KORUSUN YAVRUM KIZAMIK OLSA TEDAVİSİ VAR MI ?

* Kızamık mikrobunu öldüren bir ilaç yok malesef. * Beyne gitmeside nadir bir durumdur. * Eğer yan hastalıklar gelişirse bunların kesin bir tedavisi yok, kesin ölümcül seyredecek diye bir kuralda yok elbet. * Ancak kızamıktan şüphe edilirse size koruyucu antibiyotik, A vitamini verilir.

E O ZAMAN BEN HEP A VİTAMİNİ VERİYİM KIZAMIK OLMASIN ÇOCUĞUM ?

* Gereksiz vitamin vermiş olursunuz. * A vitamini kızamık olmasını engellemez, kızamıkla savaşta çocuğa yardım eder. * Kızamık artık çoook nadir görülen bir hastalık * Antibiyotik kızamığın üstüne bakteri mikrobu binerse çocuğunuzu korumak için veriliyor * Kızamıktan koruyucu tek bir ilaç vardır: AŞI

ZATEN SURİYELİLER GELDİ KIZAMIK HORTLADI DEĞİL Mİ YA ?

* Savaşın çocukları onlar, o yavrularında sizin benim çocuğum gibi “çocuk” olduğunu unutmayın. Suriyede sağlık politikası aynı bizimki gibiydi lakin savaş sonrası aşılama elbette ki aksadı. Ama mahalle mahalle, sokak sokak gezerek çoğu suriyeli çocuğu aşıladık. Halk Sağlığı birimi çalışanlarının nasıl dikkatli ve hızlı olduğunu görseniz şaşarsınız. Şüphenin “Ş” sini duyduklarında hemen o noktaya intikal sağlanıp gerekli inceleme, aşılama yapılıyor, korkmayın, temas için Suriyeli olmasıda gerekmez, vebalı gibi davranmak çok yanlış.

BÜYÜK İNSANLAR DA KIZAMIK OLUR MU Kİ ?

* Evet olur, onlara da yaklaşım çocuklardakine benzer su çiçeği

PEKİ YA SU ÇİÇEĞİ?

*** Su çiçeği dünyada en sık görülen döküntülü hastalıktır. *** SU ÇİÇEĞİ HASTALIĞI: Virüs HER YOLDAN vücuda girer ve organlar içerisinde 15 günde ürer, sonra; Döküntüler çikmadan 1-2 gün önce ; -Ateş: 39 dereceleri bulur -Halsizlik -İştahsızlık -Baş ve karın ağrısı başlar …1-2 gün sonrada tipik su çiçeği döküntüleri belirir. BU DÖKÜNTÜLER; Çeşitli boyut ve şekillerde olabilir. Kırmızı tomurcuk – minik su baloncuğu – gözyaşı gibi yaralardır. Bu su baloncuklarının içi cu çiçeği mikrobu doludur. Bu döküntüler; kafadan, saçların arasından, enseden başlar, karın-güğüs-sırta oradan da kollara – ellere yayılır. Döküntü ağız içi, göz, vajina ve iç organlardada görülebilir. Ortalama 300 adet döküntü olabilir. Döküntünün ilk 1-2 günü şiddetli kaşıntı olur, çocuğun kaşıdığı yaralar patladığı için oradan mirop girebilir. Bu nedenle; Çocuğun tırnakları kesilir, pamuklu yumuşak kıayfetler giydirilir, kaşıntıyı azaltsın çocuk kaşımasın diye şurup, krem ve losyonlar verilir. Döküntünün kabuklanmasına yakın ateş düşer. Düküntü kabuklanır, kabuklar yaklaşık 15 günde iz bırakmadan iyileşir ve hastalık biter.

SU ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIR? NE KADAR SÜRE BULAŞICIDIR?

* Büyük bir evin bir odasına su çiçeği olan bir çocuk koyup kapısını kilitleseniz, ondan uzak olan diğer odasına su çiçeği geçirmeyen bir çocuk koyup kapısını kilitleseniz, yinede bulaşır. “o kadar” bulaşıcıdır yani. Öksürük, hapşırık, dokunma gibi bir çok yoldan bulaşır. * Döküntüler çıkmadan 2 gün önce bulaştırıcılık başlar. Yani siz döküntüyü görmediğiniz dönemdede çocuk çevresine su çiçeği yayıyıyordur. Hastalık döküntüler kabuklanana kadar (yani ortalama 1 hafta) herkese bulaşır. * Eğer aynı evde yaşayan birinden su çiçeği bulaşmışsa şikayetler ve döküntü dışardan birinin bulaşıtırmasından daha fazladır. Çünkü aynı evde uzun sure birlikte kalan hastadan daha çok virus geçer.

SU ÇİÇEĞİ EN ÇOK HANGİ YAŞLARDA GÖRÜLÜR?

* Kreş ve okul çocukları arasında bulaşma hızlı geliştiği için en çok bu yaş grubundaki (3-7 yaş arası) çocuklarda görülür.

SU ÇİÇEĞİ DÖKÜNTÜSÜ İZ BIRAKIR MI?

* Çok büyük değilse, içine mikrop girip enfeksiyon kapmamışsa genellikle hiç iz bırakmadan kaybolur. * İz bırakmaması için mikrop kapmamasını sağlamanız gerekir. * Yarayı kaşımaması için doktorların verdiği kaşıntı önleyici ilaçları kullanın, yaralar kabuklanana kadar banyo yaptırmayın. * Kısacası döküntülere ne kadar az dokunulursa o kadar az mikrop girer, ne kadar az mikrop girersede o kadar az iz lakır. * Bazen, özellikle büyük çocuklarda ve koyu tenli insanlarda bazı döküntülerin olduğu yerlerde deride beyazlaşma olabilir, bunu engellemenin bir yolu yoktur.

SU ÇİÇEĞİ AŞISI OLAN BİRİ YENİDEN SU ÇİÇEĞİ GEÇİRİR Mİ?

* Evet geçirebilir, ama çoooook nadiren. Aşı=KORUR. Özellikle bağışıklık sistemi düştüğü bir ana denk gelirse su çiçeği gelişebilir. Geçirse de daha az döküntülü ve daha hafif geçirir. Siz bağışıklık sisteminin düştüğünü net olarak dışarıdan anlayamazsınız. * Bu nedenle aşılıda olsanız su çiçeğine yaklaşmasanız iyi olur.

SU ÇİÇEĞİ GEÇİREN BİRİ YENİDEN SU ÇİÇEĞİ GEÇİRİR Mİ?

* Evet, çok çok çok nadir de olsa gelişebilir, siz “GEÇİRMEZ-BULAŞMAZ” olarak bilin. Zaten geçirse de daha az döküntülü ve daha hafif geçirir. Özellikle bağışıklık sistemi düştüğü bir ana denk gelirse su çiçeği gelişebilir.

SU ÇİÇEĞİ OLAN ÇOCUĞUMU OKULA GÖNDEREYİM Mİ?

* Su çiçeği önceden sağlıklı olan, kronik hastalığı olmayan, bağışıklık sistemi hastalığı olmayan çocukta zararsız bir hastalık olsada ciddi hastalıkları olan bir çocuğa bulaşırsa ölümcül olabilir. Bu yüzden çocuğunuzada su çiçeği döküntüsü çıktığı zamandan bu döküntülerin hepsi kabuklanana kadar, yani yaklaşık 1 hafta okula göndermeyin. Okulda ciddi hastalığı olan bir çocuk varsa ve ona bulaşırsa ölümcül olabilir.

SU ÇİÇEĞİ AŞISI NE ZAMAN YAPILIYOR?

Çocuğunuz 1 yaşını doldurduğunda ulusal genişletilmiş aşı programı kapsamında ücretsiz olarak aile hekimliği merkezlerinde, hastanelerde yapılır.

AŞININ İÇİNDE SU ÇİÇEĞİ MİKROBU MU VAR? , ÇOCUĞUMA AŞI DİYE SU ÇİÇEĞİ MİKROBUMU VERİYORLAR?

* Su çiçeği aşısında zayıflatılmış ama canlı su çiçeği mikrobu vardır. * Su çiçeği aşısına “canlı aşı” denir. Ama bu tür aşılar en iyi koruyuculuk sağlayan aşılardır, yapılmaları hayati öneme sahiptir. * Aşı yapılınca vücudun bağışıklık sistemi askerleri taaruza hazırlanır, silahlarını doldurur, siperlerini kazar. Böylece hazır hale gelir. Su çiçeği mikrobu vücut sınırlarının içinden girdiği anda hazır oldukları için saldırır ve hepsini yokeder, denize dökerler.

ÇOCUĞUM ŞİMDİ 2 YAŞINDA, SU ÇİÇEĞİ AŞISINI YAPTIRMADIM, ŞİMDİ YAPILIR MI?

* Evet yapılır, kaçırılan fırsattır, aile hekiminize başvurun. * Su çiçeği geçiren birinin aşı olmasına gerek yoktur.

ÇOCUĞUM LÖSEMİ HASTASI SU ÇİÇEĞİ AŞISI YAPILMALIMI?

* AİDS, Kanser, Kemoterapi alan, Radyoterapi alan, Ağır kortizol tedavisi alan, özel bağışıklık sistemi hastalığı olan, organ nakli yapılmış hastalarda su çiçeği aşısı kar-zarar hesabına gore yapılır, rutin yapılmaz. Çünkü su çiçeği aşısı içinde de canlı ama zayıflatılmış su çiçeği mikrobu vardır, risk olabilir. * Eğer su çiçeği geçirmek ölümcül sonuçlar doğuracaksa hastalığın uzmanının uygun gördüğü zamanda yapılabilir.

ÇOCUĞUM SU ÇİÇEĞİ GEÇİRDİ KARACİĞER ENZİMLERİ YÜKSELMİŞ DEDİLER KÖTÜ MÜDÜR?

* Kötü değildir, su çiçeği virüsü bulaştıktan sonra karaciğere de uğrar bu arada geçici ve bir karaciğer yarası olur, karaciğer yarası olduğunu gösteren testlerde yükseklik görülür. Çok çok nadiren ciddi karaciğer zararı oluşturur, korkmayın.

SU ÇİÇEĞİ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE HANGİ İLAÇLAR KULLANILIYOR?

* Önceden sağlıklı olan, ciddi hastalığa yol açmayan normal su çiçeğinde; Kantı önleyici şuruplar, kaşıntı önleyici krem ve losyonlar, ateş düşürücüler kullanılır.

ÇOCUĞUM SU ÇİÇEĞİ VE ATEŞİ YÜKSEK, ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VERDİM. DOKTOR “BANYO YAPTIRMAYIN” DEDİ, ATEŞ DÜŞÜRMEK İÇİNDEMİ YAPTIRMIYCAM?

* Evet bilinen manada banyo yaptırmayın, ateşli dönemde de döküntülere fazla dokunmadan ılık su ile ıslatılmış bezler koyun ya da sadece su dökerek yıkayın. (unutmayın: Ateş düşürmede sirke-alkol-buz YASAK)

SU ÇİÇEĞİNDE ANTİBİYOTİK KULLANILIR MI?

* Önceden sağlıklı çocukta döküntü mikrop kapmadıkça, ciddi hastalık gelişmedikçe yani çoğunlukla normal su çiçeğinde ASLA antibiyotik kullanılmaz.

SU ÇİÇEĞİ GEÇİREN ÇOCUĞUMA ATEŞİ ÇIKINCA BEBE ASPİRİNİ VERDİM, KARACİĞERİ İFLAS ETMİŞ. NEDEN BÖYLE OLDU ANLAMIYORUM?

* Çeşitli nedenlerle su çiçeği ve aspirinin içindeki madde birleşince ölümcül olabilen karaciğer hastalığı gelişebilir. * Çocuklarınıza doktorun reçete ettiği özel Hastalıkları dışında Bebe aspirini de olsa Aspirin VERMEYİN

GEBEYİM, KOMŞUMUN ÇOCUĞU SU ÇİÇEĞİ OLMUŞ, BİLMİYORDUM, BANA BULAŞMIŞ MIDIR? BEBEĞİM TEHLİKEDEMİ?

* Eğer su çiçeği geçirmemişseniz aşı olsanız dahi size bulaşma riski vardır. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında bulaşırsa bebeğinizde çok ciddi hastalıklar gelişebilir. Bu nedenle gebelerin, gebelik riski olanların hatta yeni evil çiftlerin (gebe kalma ihtimali yüksek her kadının) su çiçeği geçirmiş, aşı olmuş bile olsa su çiçeği geçiren bir çocuktan uzak durmalıdır. Unutmayın ki su çiçeği havadan bile bulaşır illaki dokunmanıza gerek yoktur. * Sevgili aileler çocuğunuz su çiçeği geçirdiyse sizde bu konuya hassasiyet göstermelisiniz, çocuğunuzu gebe ve gebe kalma ihtimali yüksek yakınlarınızın yanına yaklaştırmayın. Eğer temas oldu ve sonradan çocuğunuza su çiçeği tanısı konduysa bu yakınınızı bilgilendiriniz.

ÇOCUĞUM SU ÇİÇEĞİ GEÇİRDİ BEYNİNE YAYILDI DEDİLER, BELİNDEN SU ALDILAR, ŞİMDİ NE OLACAK?

* Evet malesef su çiçeğinde bazen ciddi hastalıklar görülebilir. Bu hastalıkların görülme riski yaşla beraber artar, yenidoğanlarda görülebilir. Ama en çok çocuklarda görülür çünkü su çiçeğinin kendisi çocuklarda sık görülür. * Su çiçeği her organa yayılır. Beyin, akciğer, orta kulak hastalıkları görürürüz. * Aşının yaptırılması çocuğu bu ciddi hastalıkların gelişiminden korur. Bu nedenle aşı üretilmiştir, çocuklarınız aşılarını eksiksizce yaptırınız. * Beyne yayıldıysa korkmayın, evet su çiçeği beynede yayılabilir, dengesiz yürüme, dengesiz ve bozuk konuşma, uykuya meyil etme, kusma, bayılma-bayılır gibi olma şeklinde şiakyetler ortaya çıkabilir. Beyin zarı iltihabına benzer olduğu için tanı koymak amacıyla çok kolay ve çok az tehlikeli olan belden sıvı alma işlemi ile beyin sıvısının içerisinde mikrobu ve mikropla savaşan hücreleri ararız. * Su çiçeğinin beyni tutması çoğunlukla geçicidir. İlk görüntü ürkütücü olsada çoğunlukla sakatlık bırakmaz.

SU ÇİÇEĞİ İLE ZONA AYNI ŞEY MİDİR?

* Su çiçeği geçirmiş olan her 100 çocuktan 15’inde su çiçeği virüsü sinir sistemine yerleşip orada uyur. Yaklaşık 10-20 yıl sonra, içine girdiği sinirin yolu boyunca ZONA olarak ortaya çıkar. Zona su çiçeği virüsünün neden olduğu bir hastalıktır.

SU ÇİÇEĞİ AŞISI YAPILAN AMA SU ÇİÇEĞİ GEÇİRMEYEN BİR ÇOCUK YA DA ERİŞKİNDE ZONA OLUR MU?

* Hayır olmaz çünkü aşıda su çiçeğinin zayıflatılmış bir hali vardır ve bu haliyle sinirlerin içine giremez. Giremediği içinde ileride zona geliştiremez.

BEBEĞİMİN BABAANNESİNDE ZONA ÇIKTI, BEBEĞİME BULAŞIR MI?

* Zona demek su çiçeği demektir. * Zonayıda su çiçeği mikrobu yapar. * Zona yarasının içinde su çiçeği mikrobu olduğu için dokunma yoluyla bulaşabilir. * Bu nedenle zonanın üzeri güzelce örtülürse, zonaya dokunan ellerle bebeğe dokunulmazsa genellikle bulaşma olmaz. * Özellikle yenidoğan bebeğiniz varsa ona bulaşmamasına muhakak dikkat edin. * Zonası olanlar mikrop akciğere gitmediği için zonası olan babaannesinden bebeğe öksürük – hapşırıkla su çiçeği bulaşmaz.

ÇOCUKLARDA DA ZONA ÇIKAR MI? TEDAVİSİ VAR MIDIR? KALICI İZ KALIR MI?

* Evet, çıkar. * Özellikle 2 yaş altındayken su çiçeği geçirdiyse çocukluk döneminde zona görülebilir. * Çoğunlukla iz bırakmadan iyileşir. * İz bırakmamaması için; tedaviyi doğru kullanmanız, yara bakımını doktorun önerdiği gibi yapıp enfeksiyon kapmamasına özen göstermeniz gerekir. * Ancak maalesef bazen iz kalabilir.

BÜYÜKLERDE SU ÇİÇEĞİ OLUR MU?

Anne karnındaki bebekten 90’lık dedeye kadar herkes su çiçeği olabilir. Gebeler, yenidoğan bebekler, ciddi hastalığı olanlar, erişkinler su çiçeğini daha ağır geçirir. Yaş ilerledikçe su çiçeği daha ağır şekilde görülür. *** SON SÖZ: – Çocuğunuz su çiçeği – Birdaha geçirmeyecek – Yaralar mikrop kapmasın – Kaşıntı-Ateş ilaçları kullanacaksınız, Antibiyotik kullanmayacaksınız Balgamlı öksürük, nefes darlığı, hırıltı, gibi zatürre belirtileri varsa, bilincinde bozulma-dengesiz yürüme-dengesiz konuşma gibi bulgular varsa – yaralar büyük büyük iltihaplı hale dönüşmüşse doktora kontrole gidin ve kontrolde çocuğun yakın zamanda su çiçeği olduğunu söyleyin – Yaralar kabuklanana kadar normal banyo yaptırmayın duş aldırın, okula göndermeyin, gebelerin ya da gebe kalma ihitmali olanların yanına yaklaştırmayın – Öğretmenine ve Aile hekiminize bilgi verin – Ateş düşürmek için aspirin kullanmayın hepatit A

HEPATİT – A AŞISIYLA İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

HEPATİT NEDİR?

 • Hepar=Karaciğer demektir
 • Sonda ki “-it” eki=iltihap anlamına gelir
 • “Hepar” + “it” birleşince=Hepatit olur
 • Hepatit=Karaciğer enfeksiyonu demektir (Bademciğin enfeksiyonuna “bağdemcik iltahabı” dendiği gibi)
 • Hepatit virüsü denen küçücük mikroplar karaciğere gider ve karaciğeri hasta eder
 • Bu virüsler karaciğer seven virüslerdir. Diğer organları genellikle sevmezler
 • Bu “hepatit virüsü” denen bir kaç farklı mikrop vardır ve A-B-C-D-E-G harfleri ile isimlendirilir.
 • Hepatit virüsleri dışında; Zehirli maddeler, bazı ilaçlar ve alkolde hepatit (yani karaciğer iltihabı) yapar

HEPATİT A NASIL BULAŞIR ?

 • Bu “hepatit virüsü” denen küçük mikrop; Dokunmakla, Su içinde, yiyecek içinde hop diye ağızdan alınır ve oradan kana oradanda karaciğere giderek yerleşir.
 • Aynı evde yaşayan iki kişiden biri hepatit A ise çok büyük ihtimalle diğerine bulaştırır

HEPATİT A KÖTÜ BİR MİKROP MU?

 • Hepatit A mikrobu karaciğerine bulaşan her 5 kişiden 1 tanesi hastaneye yatacak kadar hasta olur
 • Çocuklara Hepatit A mikrobu bulaşırsa en az 2 hafta okula gidemeyecek kadar hasta olurlar
 • 1000 kişi hepatit kapsa 5 tanesi malesef ölür

HEPATİT A DAN KORUNMANIN YOLU VAR MI ?

 • Var
 • Aşı ile korunulabilir

HEPATİT A AŞISI NE ZAMAN YAPILIR ?

 • Ulusal aşı programı kapsamında 2 defa yapılır;
  • 12.ay
  • 24.ay

HEPATİT A AŞISI NE ZAMAN YAPILMAZ?

 • 1 yaş altında
 • ilk dozda hayati tehlike yaratan allerji gelişmişse
 • Çocuk orta ya da ağır hastaysa iyileşinceye kadar beklenir (hafif hastaysa yapılabilir)

YA AŞI ZAMANINI KAÇIRDIYSAK…

 • 2 yaşından sonrada yapılabilir
 • Uzun süreli koruma için en az 6 ay arayla 2 doz aşı yaptırmalısınız

GEBELEREDE HEPATİT A AŞISI YAPILIR MI?

 • Hepatit A aşısının içinde ölü hepatit A mikrobu vardır
 • Bu nedenle bebeğe geçmez, gebelere yapılabilir

HEPATİT A AŞISININ BİR RİSKİ VAR MI?

 • Her aşının allerji yapma riski olduğu gibi hepatit A’nında allerji riski vardır (çok çok nadir)
 • Aşı yerinde ağrı (5 çocuktan 1’inde)
 • İştahsızlık (10 çocuktan 1’inde)
 • Halsizlik (15 çocuktan 1’inde)
 • Baş ağrısı (25 çocuktan 1’inde)

Unutmayınız ki; Hepatit A geçirmek, Hepatit A aşısına bağlı gelişebilecek sorunlardan daha kötü sonuçlar doğurur * Aşılama öncesi çocuklarda en sık ölüm nedeni kızamıktır * Erişkinler aşı ile korunulan mikropları vücutlarında taşır, taşıyıcı rolünü üstlenirler. Bu mikroplar onları hasta etmez ya da hafif hasta yapar. Ancak bebeklere bulaşırsa ölümcül enfeksiyonlara yol açabilir. Buna en güzel örnek BOĞMACA dır. Boğmaca aşısı etkinliği ilerliyen yıllarda azalır ve yetişkinler yeniden AŞILANMAZSA boğmaca hastalığına yakalanırlar. Eğer bu mikrobu küçük bebeklere bulaştırırlarsa küçük bebeklerde yoğun bakıma yatacak ciddiyette enfeksyon gelişebilir. Ülkemizde bu konuya yönelik “KOZA STRATEJİSİ” adı altında “YENİ DOĞANIN ÇEVRESİNDEKİ YETİŞKİNLERİN AŞILANMASI” şeklinde özetleyebileceğimiz programı oluşturmuştur.

BİR SORU BİR CEVAP

(kaynak: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü)

1- Aşı nedir ?

Aşılar, insanları ölüm veya sakatlıkla sonuçlanabilecek pekçok hastalıktan korumaya yarayan, genelde zayıflatılmış hastalık mikrobu veya hastalığa neden olan mikrobun parçacıklarını içeren, ağızdan damla şeklinde veya iğne ile uygulanabilen koruyucu maddelerdir.

2- Kuduz aşısını nerede yaptırabilirim?

Ölümcül bir hastalık olan kuduza karşı, bakanlığımızın yurtdışından getirtmiş olduğu aşı; sosyal güvencesi olsun olmasın bütün vatandaşlarımıza ilimizde mevcut 15 aşı istasyonunda 365 gün 24 saat boyunca ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

3- Tetanoz aşısı gerekli midir?

Ölümcül bir hastalık olan tetanoza karşı ilimizdeki kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında mevcuttur ve gereken tüm olgulara ücretsiz uygulanmaktadır.

4- Aşılar zarar verir mi?

Günümüz modern teknolojisi ile üretilen aşılarda yan etki olasılığı hiç yok denecek kadar azaltılmıştır. Aşı uygulandıktan sonra çok nadir olarak vücutta ve aşı yerinde bir takım yan etkiler oluşabilir. Bu yan etkiler çok nadir olmakla birlikte genellikle çok yüksek ateş, aşı yerinde ağrı ve kızarıklık şeklindedir ve hastalığın oluşması ile ortaya çıkabilecek ağır sonuçların yanında mukayese edilemeyecek derecede önemsiz kalmakta ve çok daha hafif olmaktadır.

5- Eşim veya aile bireylerinden birisi hepatit B taşıyıcısıdır. Taşıyıcı olmayan aile bireylerini nerede aşılatabilirim ?

Bakanlığımızın ilgili genelgesi gereğince ilimizdeki herhangi bir sağlık ocağına gerekli belgelerle (hepatit B hastalığı veya taşıyıcılığını gösterir evraklar) başvurulduğunda diğer aile bireylerine ücretsiz Hepatit B aşısı yaptırılması mümkündür.

6-Sağlık bakanlığının çocukluk çağı aşı şemasında hangi aşılar mevcuttur?

Difteri, boğmaca, tetanoz, polio, Hib, kızamık, kızamıkçık, kabakulak hepatit B ve BCG aşıları mevcuttur.

7-Aşı şemasına ara verince ne yapmalıyım?

Aşılamaya aşı programının kesildiği yerden devam edilir. Tekrar başa dönülmez.

8-Aşı sonrası istenmeyen etki nedir?

Aşı uygulanan bir kişide, aşı sonrası ortaya çıkan, bilinen aşı yan etkisi ya da aşıya bağlı olduğu düşünülen herhangi bir istenmeyen tıbbi olaydır.

9-Aşı şemasında olmayan ama sağlık bakanlığınca yapılan diğer aşılar nelerdir?

Menenjit, sarı humma ve kuduz aşısıdır.

10-Aktif bağışıklama nedir?

Aşı ile yapılan hastalıklardan korunma şekline aktif bağışıklama denir.

11-Hepatit aşısı kimlere yapılır?

Doğuşta tüm yeni doğanlara ayrıca, hepatit B taşıyıcılarının tüm aile bireylerine, taşıyıcıların cinsel eşleri, damar yoluyla uyuşturucu bağımlıları, diyaliz uygulanan böbrek hastaları, sık sık kan verilen hastalar, bağışıklık sistemi yetersiz hastalar, bakım evlerinde yaşayanlar, sağlık personeli, berberler ve tutukevlerinde kalanlara yapılır.

12-Bu aşı ile hangi hepatitlere karşı korunabilirim?

Hepatit B hastalığına karşı korunulur.

13-Bütün hepatitlerin aşısı var mıdır?

Yoktur. Sadece B ve A hepatitine karşı aşı günümüzde uygulanmaktadır.

14-Bütün bulaşıcı hastalıkların aşısı var mıdır?

Hayır. Bulaşıcı hastalıkların sayısı düşünüldüğünde ancak pek azına karşı aşıya sahip olduğumuz görülmektedir.

15-Bir kez yapılan aşı ömür boyu korur mu?

Hayır. Ancak koruyuculuğun olabilmesi için her aşıda farklı zaman aralıkları ile rapel (tekrar )doz uygulaması yapılmalıdır. Bu süre grip için her yıl, tetanoz için 10 yılda bir gibi farklı olabilmektedir.

16-Aşı kampanyası nedir?

Aşı ile korunulabilen hastalıklardan dünyada belirlenen bağışıklama seviyesine ulaşmak amacıyla toplu aşılama yapılmasıdır.

17-Niçin yapılır?

Aşı ile korunulabilen hastalıklardan ölümleri ve sakat kalmaları önlemek için yapılır. Kampanyalar iyi uygulanırsa çok kısa bir sürede büyük kitleleri aşılamayı sağladığı için toplumu korumaya yönelik son derece önemli bir silahtır.

18-Bugüne kadar ülkemizde hangi kampanyalar yapıldı

Polio ( çocuk felci ) ve kızamık aşı kampanyaları düzenlenmiştir.

19-Sonuçları ne oldu?

Poliodan arındırılmış ülke sertifikası alındı. Kızamık kampanyasında ise % 94-95 başarı seviyesine ulaşıldı.

20-Kaçırılmış fırsat nedir?

Sağlık ocağında veya sağlık evinde başka bir nedenle de gelmiş olsa aşılama için uygun bir çocuk ya da kadının gerekli aşı dozlarının herhangi birini veya hiçbirini alamadığı durumdur. Son bir yıdır ülkemizde aktif olarak sürdürülen çalışmalardan biri de kaçırılmış fırsatların yakalanması ve aşısı eksik olan bireylere bu şansın verilmesidir.

21-Çocuğumu nerede aşılatabilirim?

Sağlık ocakları, AÇS/AP merkezleri ve verem savaş dispanserlerinde aşılanabilir.

22-DBT aşısından sonra çocuğum çok ağladı, ne yapmalıyım?

Boğmaca aşısına bağlı olarak ağlama olabilir. Böyle durumda daha sonraki aşılamaya difteri -tetanoz aşısıyla devam edilmelidir.

23-Çocuğumun ateşi var, aşı yapılabilir mi?

Çok yüksek bir ateşi yoksa aşı yapılabilir.

24-Çocuğum aşı olduktan sonra kaç saat su ve anne sütü vermemeliyim?

Hemen su ve anne sütü verilebilir. Beklemeye gerek yoktur.

25-Hangi aşılar birlikte yapılamaz?

Aşılar ayrı vücut bölgelerinden olmak koşulu ile birlikte yapılabilir.

26-Sağlık Ocağında çocuğuma birkaç aşıyı birarada yapmak istiyorlar, ne yapmalıyım?

Rahatlıkla yaptırılabilir.

27-Elime diken battı, komşularım tetanoz olursun diyor, aşı olmalı mıyım?

Son 5 yıl içerisinde tetanoz aşısı yapılmamışsa yapılması gerekmektedir.

28-Hangi yaralanmalar tetanoz riski taşır

Tetanoz mikrobu, genellikle toprakta yaşayan, vücuda çok küçük yara ve kesiklerden dahi girebilen bir mikroptur. Oksijensiz ortamda yaşayan bu mikrop paslı çivi, bıçak gibi maddelerin yanı sıra cam kesiği, hayvan pisliği ve açık yaraların toprakla temas etmesi sonucunda insanlara bulaşmaktadır.

29-Ne zaman tetanoz aşısı olmak gerekir?

Yaralanmayı takiben 24 saat içinde tetanoz aşısı olmak gerekir.

30-Başka ülkelere giderken niye aşı olunması gereklidir?

O bölgelerde bulunan hastalıklardan korunmak için aşı yapılmalıdır.

31-Dün eczaneden aldığım aşıyı Sağlık Ocağında soğuk zinciri bozulmuş diye yapmadılar. Soğuk zincir nedir?

İstenilen miktarda etkin aşının, aşılanması gereken kişilere doğru sıcaklıkta ulaşmasını sağlayan, insan ve malzemeden oluşan sisteme verilen addır. Aşılar saklanması gereken ısıdan daha düşük veya daha yüksek ısılara maruz bırakıldıklarında etkinliklerini kaybeden maddeler oldukları için soğuk zincir gereklidir.

32-Aşı içinde canlı mikrop var mı ,çocuğumu hasta eder mi?

Bazı aşılar canlı aşılardır. Bu aşıların içerisinde zayıflatılmış virüsler bulunur, kişiyi hasta etmez ama bağışıklık sistemini uyararak hastalığa karşı koruma sağlar.

33-Çiçek aşısı bana yapılmıştı, ama çocuğuma yapmadılar, neden?

Ülkemizde 1980 yılından itibaren çicek aşısı yapılmamaktadır. Dünyada yapılan yaygın aşı uygulamaları sonucunda çicek hastalığının kökü kazınmıştır.

34-Aşı korunma için hasta olmadan önce yapılıyor ama kuduz aşısı yaralandıktan sonra yapılıyor, nasıl koruyor?

Kuduz hastalığının kuluçka dönemi uzun olduğundan aşı yaralanmadan sonra dahi yapılsa koruyuculuğu oluşturmaktadır.

35-AIDS hastalığına karşı kullanılan bir aşı var mı?

Şu anda yok. Fakat geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.

36-Hepatit B taşıyıcısı olan kişilerin Hepatit A aşısı olması gerekir mi?

Hepatit B taşıyıcısı olan kişi başka bir Hepatit virüsü ile enfeksiyon geçirmesin diye Hepatit A aşısı olması önerilmektedir.

37-Metal sektöründe çalışan işçilerin tetanoz aşısı olmaları gerekir mi?

Evet.

38-Hacca giderken niçin aşı olunması gereklidir ve ne aşısı yapılmaktadır?

Kalabalık yerlerde menengokoksik menenjit çok görüldüğü için bu mikrobun aşısı yapılmaktadır.

39-Huzurevinde ve hapishanede yaşayanlara hangi aşı yapılır?

Hepatit B ve tetanoz aşısı yapılmalıdır. Ayrıca huzurevinde kalan yaşlı ve altta yatan başka hastalıkları olanlara grip aşısı da yapılmalıdır.

40-Grip aşısı niçin her yıl yapılır?

Grip virüsü her yıl suş değiştirdiğinden dolayı bir önceki yıl görülen suşlara karşı aşı geliştirilir ve her yıl koruyuculuğun olması için yenilenmelidir.

41-Kimlere yapılır?

65 yaş üstündekilere, astım, şeker ve kronik solunum ve kalp hastaları olanlara önerilmektedir.

42-Şeker hastasıyım, hangi aşıları olmam gerekir?

Tetanoz, hepatit B ve grip aşısı olunmalıdır.

43-Menenjit aşısı nedir

N. meningitidis’e karşı geliştirilen bir aşıdır. Özellikle kalabalık yaşanan ortamlarda hayatı tehdit eden meningokok menenjiti yayılabileceği için yapılmalıdır.

44-Zatürre aşısı nedir, kimlere önerilir?

S.pneumoniae zatürre hastalığının en sık etkenlerinden biridir. Bu hastalığın ileri yaşlarda ve çeşitli kronik hastalığı olanlarda geçirilmesi hayati tehlike oluşturabileceği için bu aşının ileri yaşlarda yapılması önerilmektedir. Nefrotik sendrom, organ transplantasyonu yapılanlar, bağışıklık baskılayıcı tedavi görenler, böbrek yetmezliği olanlar, sistemik lupus eritematozus (SLE),romatoid artrit, alkolizm, bunama, diabet ve kalp yetmezliği ve kronik solunum yolu hastalıkları (kronik obstruktif akciğer hastalığı gibi) olanlara aşı önerilir.

45-Sağlık Ocağında çocuğuma kızamık teşhisi kondu ve kan alındı, ne tahlili yapılıyor?

Konulan teşhisin kesin kızamık olup olmadığının anlaşılması için alınan kanda kızamık antikorlarına bakılacaktır.

46-Kızamıkçık hamilelerde çok tehlikelidir deniyor, aşısı var mı?

Evet. Konjenital (doğumsal ) kızamıkçık hastalığına neden olup, özürlü çocukların doğmasına neden olur. Aşısı vardır.

2006 yılından itibaren kızamık ve kabakulakla birlikte üçlü aşı (KKK) olarak uygulanmaktadır.

47-Gebe kalmadan ne kadar zaman önce yaptırmalıyım?

En az üç ay önceden yapılmalıdır.

48-Kabakulak aşısı olduğu halde çocuğum kabakulak oldu, neden?

Yapılan aşı soğuk zincir koşullarına göre saklanmamış veya çocuğun immün sistemi yeterli antikor yanıtı oluşturmamış olabilir.

49-Serum nedir ?

Aktif bağışıklamanın yapılamadığı acil durumlarda pasif bağışıklama sağlamak amacıyla verilen maddedir.

Dr.Attila Alp GÖZÜBÜYÜK www.doktorattila.com www.facebook.com/cocukdoktorubilgiler twitter.com/cocuk_doktoru_


Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Bir Cevap Yazın