Cambridge Üniversitesi psikiyatri bölümünün yürüttüğü, sonuçları “Proceedings of the National Academy of Science” dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, 14 ila 24 yaşlarındaki 300 kişinin beyinleri tarandı.
Araştırma sonucunda beynin gençlik yıllarında en fazla değişime uğrayan bölgelerin, karmaşık düşünce süreçleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
KARMAŞIK DÜŞÜNCE VE KARAR VERME YETİSİ

Bilim insanları, beynin görme, duyma ve hareket gibi vücut fonksiyonlarıyla ilgili bölümlerinin ergenliğe kadar tam anlamıyla geliştiğini, öte yandan 14 ila 24 yaşlarında karmaşık düşünce ve karar vermeyle ilintili kısımların değişmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

RUHSAL BOZUKLUKLAR GENÇKEN BELİRİYOR
Araştırma sırasında gençlerin beyin gelişimiyle şizofreni gibi akıl hastalıkları arasında da bir bağ keşfedildi.
Bilim insanları, beyinde ana faaliyet merkezlerinin gelişiminde rol oynayan genleri incelediğinde bu genlerin birçok akıl hastalığıyla bağlantılı olanlarla benzeştiğini gördü.
Çalışmada yer alan Kirstie Whitaker, bu keşfin, birçok ruhsal bozukluğun gençken ortaya çıktığı gözlemini desteklediğini söyledi.

Araştırmanın bulguları bu yaş aralığında kötü muamele, istismar ve ihmalin, beynin üst fonksiyonlarının gelişimini sekteye uğratabileceğine de işaret ediyor.

Bir Cevap Yazın