Radyoloji ile Nükleer Tıp Uzmanlarının PET-BT ve PET-MR görüntülemelerinde ortak rapor yazması son günlerin tartışma konusu oldu. Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun Aralık 2015 tarihli Karar Tutanağı ile yayınladığı belgede; PET-BT işleminin raporlama aşamasında Nükleer Tıp ve Radyoloji Uzmanlarının birlikte onaylama şartının aranmasının uygun olduğuna karar verilmesinin, ardından hem Türkiye Radyoloji Derneği hem de Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanlarının açıklamaları basına yansıdı. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu durumu nasıl değerlendireceği de Uzmanların merak konusu oldu.

Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Tamer Kaya: “Bu iki alan da gerçekten varlıklarını ispatlamış iki ayrı dal. PET-BT cihaz bazında bu iki bölümü bir araya getirecek bir teknolojik birleşmeyi sağladı. Altyapısında da bu hizmeti veren branşların birleşmesi gerekiyor. Yani iş üretirken bu branşlar bu birleşmeyi sağlamak zorundalar. PET-BT hem radyolojik görüntülemeyi hem de nükleer tıp ile ilgili görüntülemeyi barındıran ögeler içeriyor.” açıklaması ile birleşmeden yana olduğunu ifade etti.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Zehra Özcan ise açıklamasında, Nükleer Tıp branşının bağımsız bir uzmanlık dalı olduğuna vurgu yaparak, “Radyoloji derneği tarafından  gündeme  getirilen bu birleşmenin açıkçası ülkemizde nükleer tıbbın bu dinamik gelişmesini sekteye uğratacağını  düşünüyorum.” dedi.

Türk Radyoloji Derneği Başkanı’nın “Genel olarak birleşmeye karşı bir görüşün olmadığını” yönündeki açıklaması ile Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanı’nın açıklaması birbiri ile çelişir nitelikte oldu. Prof. Dr. Özcan yaptığı açıklamada şunun altını çizmişti: “Türk Radyoloji Derneği Başkanının röportajında ifade ettiği nükleer tıbbın radyoloji branşı altında bir yan dal veya üst dal olmasının, nükleer tıp hizmet alanlarının gelişimine katkı yapacağı fikrine katılmıyorum.”

Tüm bu tartışmalar gündemde sıcaklığını korurken ve bir süre daha konuşulacakken Türk Radyoloji Derneği’nin 2015 Aralık ayında resmi sitesinde yaptığı bir duyuru Nükleer Tıp Uzmanlarının tepkisini çekti. Duyuruda, MR-PET uygulamalarını takip etmek ve raporların sadece nükleer tıp uzmanları tarafından değerlendirilmesinin önüne geçmek amacıyla, Nükleer Tıp Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. ifadelerine yer verildi. Nükleer Tıp Uzmanları bu duyuruda yer alan “önüne geçmek” tabirine anlam veremediklerini, uzmanlık branşları olarak birbirimizin önüne geçmek değil daha iyi sağlık hizmeti sunumunun hedeflenmesi gerektiği, multidisipliner bir şekilde çalışması gereken iki uzmanlık branşının bu şekilde karşı karşıya getirilmesinin sakıncalar doğuracağını ve böyle bir duyurudan dolayı kaygı duyduklarını, dile getirdi.

Ayrıca Ocak ayında Erzurum’da Türk Manyetik Rezonans Derneği, Türk Radyoloji Derneği, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Siemens Sağlık tarafından düzenlenen PET-MR Sempozyumu’nun Nükleer Tıp Derneği ile de neden ortaklaşa yapılmadığı, PET konuşulan bir yerde Nükleer Tıp Derneği ve Uzmanlarının hangi amaçla saf dışı bırakıldığı ise merak konusu oldu. Türk Radyoloji Derneği

Bir Cevap Yazın