Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Yöneticiliği’ne,

Bizler Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları asistan hekimleri olarak, uzun süredir büyük bir hayal kırıklığının parçası olmaya zorlandığımızı görüyoruz. Sağlıkta dönüşüm politikaları ve performans sisteminin yapılan işin niteliğinden ziyade, niceliğini önemseyen anlayışı, özellikle “Kamu Hastaneleri Birlikleri” düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle daha da belirginleşmiş, tam da hedeflendiği gibi daha fazla çalışıp, daha az kazanan ve üretilmesi istenilen kalitesiz hizmet nedeniyle mesleki tatminden yoksun sağlık çalışanlarını doğurmuştur. Bu anlayışın sonucunda hekimler arasındaki usta-çırak ilişkisi anlamsız bir hiyerarşiye dönüşmüş, varlığının temel nedeni uzmanlık eğitimi almak olan asistan hekimler, bu hiyerarşinin en alt basamağını oluşturmuştur. Hizmet üretiminin temel direği haline gelen asistan hekimler yataklı servislerde olabileceğinden fazla sayıda hasta takip etmeye, polikliniklerde tek başlarına 70-80 hasta bakmaya zorlanmışlardır. Ve elbette ki bu hiyerarşik yapıya yakışır şekilde maddi ya da manevi bir olumsuzluk durumunda, ilk kaybedenler asistan hekimler olmuştur. Meslek hayatımız boyunca, burada edineceğimiz mesleki bilgi ve tecrübenin belirleyici olacağını biliyoruz. Uzmanlık eğitiminin halk sağlığı açısından öneminin fark edilmesini ve dinlenme, eğitim ve özlük haklarımızın kısıtlanmamasını talep etmenin haklı ve meşru olduğuna inanıyoruz. Gelinen noktada bu sistemin belki de en az yozlaşmış “dişlileri” olan biz asistan hekimler; hekimlik ahlakımızdan daha fazla kaçamayacağımızı anlamış bulunuyoruz. Bu nedenle, aşağıdaki taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda iş bırakma da dahil olmak üzere her türlü hak arama yoluna başvuracağımızı duyuruyoruz.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

1.Asistanlar ( uzmanlık öğrencisi) olarak acil servis ve polikliniklerde eğitici/uzman gözetim ve denetimi olmaksızın – hasta muayene etmek de dahil olmak üzere- tek başına sağlık hizmeti sunumunda yer almak istemiyoruz.

2. Hastanemiz çocuk acilinin koşulları nedeniyle hem hekimler, hem hastalar açısından insanlık dışı koşullar oluşmakta, hasta bakım ve tedavisinde de büyük aksaklıklar gelişmektedir. Biz uzmanlık öğrencileri için de bu koşullar katlanılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle acilen; a. Triyaj biriminin sadece her başvuruya barkod verip acile yollayan etkisiz basamak olmaktan çıkarılıp etkin olarak çalışan bir birim haline getirilmesi, acil ve poliklinik hastalarını ayrıştırması gerekmektedir. Aksi halde halen olduğu gibi acile başvuran hasta sayısı bini geçmekte bu da etkin bir sağlık hizmetini engellemektedir. b. Acil serviste “yeşil oda” diye adlandırdığımız odaların alt yapısının hekimin güvenliğini ön planda tutacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz. c. Çocuk acil servisinde 24 saat hizmet verebilecek nitelikli bir güvenlik ekibinin ACİLEN görevlendirilmesini talep ediyoruz.

3. Yardımcı sağlık personeline ait rutin görevlerin asistanlara yaptırılmasını istemiyoruz. Örneğin, servislerdeki tansiyon ve kan şekerlerinin hemşireler tarafından kontrol edilmesini istiyoruz.

4. Her türlü asistan görev yeri değişikliğinin yazılı olarak yapılmasını talep ediyoruz. (Bizler hekim olarak etik koşullarda çalışmayı talep ediyor ve her türlü sözlü baskıyı reddediyoruz.)

5. İş yükümüzün yanı sıra bir de servislerde ve acil serviste hasta yakını yoğunluğuyla uğraşmaktayız. Gereksiz yoğunluğu önlemek için refakatçi kartı sistemine geçilmesini, servis ve poliklinik bağlantılarını sağlayacak kapılarda güvenlik personeli görevlendirilmesini talep ediyoruz.

6. Servislerde ve çocuk acil servisde etkin bir kamera sisteminin olmasını istiyoruz.

EĞİTİM HAKKIMIZ

7.Uzmanlık eğitimi alan dağılımının çekirdek eğitim programına uygun bir şekilde belirlenmesini istiyoruz. Eğitim sürelerimizin belirlenmesini (yenidoğan yoğun bakım rotasyonunun 4 ay yapılması gibi) talep ediyoruz.

8. Eğitim seminerlerinin asistan hekimin dinlenme saati olan öğle arasında değil, mesai saatleri içinde yapılmasını talep ediyoruz.

9. Sağlık Bakanlığı’nın 15.04.2011 tarih ve 2011/33 sayılı Genelgesi’nde de belirtildiği üzere uzmanlık eğitiminin olmazsa olmazlarından güncel bilimsel yayınlara, bilimsel web sitelerine ulaşabileceğimiz bir kütüphane, çalışma ve dinlenme odası istiyoruz.

10. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminin olmazsa olmaz ana konularından sağlam çocuk takibinin eğitim programımıza eklenmesini ve sağlam çocuk polikliniği açılmasını istiyoruz.

İZİN HAKKIMIZ

11.Yıllık izin hakkımızı rotasyon yerimize bağlı olmaksızın ve hastane iş yükünden bağımsız olarak adaletli bir şekilde kullanabilmek istiyoruz.

12. Acil, pediatrik yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakım, kıdemli ve doğumhane nöbetleri sonrasında nöbet ertesi izin hakkımızı kullanmak istiyoruz. Taleplerimizin gerek mesleki geleceğimiz, gerekse halk sağlığı açısından haklı ve meşru olduğunu biliyor ve acilen karşılanmasını bekliyoruz.

Taleplerimizin karşılanmaması durumunda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Asistan Hekimleri olarak iş bırakma da dahil olmak üzere her türlü hak arama yoluna başvuracağımızı yeniden belirtiyoruz.

09.06.2016 Çocuk sağlığı ve hastalıkları Asistan hekimleri

1 YORUM

  1. Atmış olduğunuz adım ve hakkınızı aramaya çalışma arzunuz takdire şayan. Umarım yakın gelecekte herkes hakkını ve görev sınırlarının neler olduğunu detayıyla bilip bunlar için çabalamaya özen gösterir. Ve bunu yaparken “sadece benim yaşadığım problemler çözülsün” gibi bir yaklaşım degilde haksızlığa uğrayan herkes için aynı tutumu gösterebiliriz. Bu şekilde sadece sizler değil hastalar ve is arkasadaslariniz da kaliteyi tatmış olur. Yalnız yardımcı sağlık personeli diye adlandırdığınız hemşirelik sadece size yardimci olan bir meslek değildir. Sağlık personelleri arasında sağlık zincirinin en büyük oranını olusturur. Yani eğer sayı olarak düşünecek olursak hemşireler işleyişi sağlar ve doktorlar yardımcı olur. O zaman doktorlar yardımcı sağlık personelidir. Her iki tutumda çok yanlış ve ivedilikle bu anlayıştan kurturulması gerektiğine inanıyorum. sağlık bakanının bile bu şekilde düşündüğü ulkemizde bunları duymak sasirtmiyor olsada, şuan biz sizin haklarınızın temin edilmesi konusunda destek gösteriyorsakk sizinde hemsirelere, radyoloji çalışanlarına veya eczacılara yapılan haksızlıklara da aynı tepkiyi göstermenizin gerekliliğine inanıyoruz. Umarım bir an önce çözülür bu problemler.
    Kısa bir not: ingilterede junior doktorlar, yani asistanlar, NHS e karşı yaklaşık bir yıldır grev yapıyor ve haklarını arıyorlar. NHS bizdeki kamu hastaneleri kurumu. Mesailerinde ki artışlar ve asistanlardan beklenen ucretsiz fazla çalışma beklentisi krizin başlangıç noktası…

Bir Cevap Yazın