Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK), ihtiyaç olduğu gerekçesiyle, anestezi uzmanı bir hekimi, İzmir’den Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesine 1 ay süre ile geçici görevlendirdi.
3359 sayılı Kanun’da, DHY (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) yapmakta olan bir hekimin olağanüstü haller (deprem vb.) dışında başka yere görevlendirilemeyeceği açıkça belirtiliyor.

Bu düzenlemeye rağmen, TKHK, ihtiyaç gerekçesiyle geçici görevlendirme yaptı. Görevlendirme işleminin iptali istemiyle, İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından yürütmenin durdurulması istemli bir dava açıldı.
İzmir 5. İdare Mahkemesi, dosyayı öncelikli olarak inceleyerek, 2 iş günü içinde, TKHK’nun savunmasını beklemeksizin geçici görevlendirmenin yürütmesinin durdurulması kararı verdi.  Kararda, kanunda belirtilen olağanüstü hal koşullarının olmadığı, kanun koyucunun olağanüstü sayılabilecek bir durumun belli bir ağırlıkta olması amacını güttüğü, idarenin acil personel ihtiyacı gerekçesinin deprem gibi olağanüstü bir hal olmadığı, 3359 sayılı Kanun’un özel bir düzenleme içerdiği, görevlendirmenin kanuna açıkça aykırı olduğu, görev yerinin uzaklığı ve ulaşım imkanları dikkate alındığında telafisi imkansız zararlar doğabileceği gerekçelerine yer verildi.
Bu karar, özellikle diğer illerde yapılan hukuka aykırı görevlendirmeler açısından da önem taşıyor.

Medimagazin

Bir Cevap Yazın