Tıp fakültesi tercihlerinizi yaparken tıp fakülteleri ile ilgili geniş bir araştırma yapmalı ve her yönüyle eğitim niteliğine bakmamız çok önemli.

Tıp fakültesini tercih edecek öğrencilerin, doğru ve gerçekçi bir karar verebilmesi için, aşağıda sıralanan hususları dikkate alarak değerlendirme yapması gerekir.

1 – Üniversitenin uyguladığı eğitim sistemi-Sınav sistemi

2 – Öğretim üyesi kadrosu/ Sayısı ve niteliği

3- Temel tıp eğitimi ve hastane-Laboratuvar  imkanları,

4 – Daha önce yerleşen öğrencilerin niteliği ve alınan öğrenci sayısı,

5 – Fakültede  eğitimde kullanılan teknoloji ve sosyal olanaklar

6- Staj olanakları.

Tercihler yapılırken bunlardan sadece bir veya iki tanesine göre yapmak yanlış olur. Yukarıda sıralanan 6 hususu birlikte değerlendirerek tercih yapılmalıdır..

Peki Tıp fakülteleri kaç gruba ayrılabilir?

Ülkemizde bulunan tıp fakültelerini genel olarak üç gruba ayırabiliriz.

1-Aralarında Hacettepe, Cerrahpaşa, Çapa, Marmara gibi fakültelerin bulunduğu ve sayıları ancak 7-8’i bulan ilk gruptaki tıp fakülteleri bu 6 maddeyi belirli oranda taşıyan ve en az 25-30 seneden beri eğitim programı oturmuş olan fakültelerdir.

2-İkinci grupta yer alan son yıllarda sayısı giderek artan Vakıf üniversitelerince açılan Acıbadem, Koç, Bezmi-alem, Bilim, Şifa, Fatih, Bahçeşehir gibi güçlü vakıf üniversitelerinin kurduğu Tıp Fakülteleridir.

3-  Üçüncü grupta bulunan tıp fakültelerinde ise, yukarıda sıralanan 6 husustan bazıları zayıf olmakla birlikte, genel tıp eğitimi açısından standartları oluşturulmuş ve alınacak eğitim YÖK tarafından onaylanmıştır.

12 adımda doğru TIP tercihi;

Yukarıda sıralan 6 maddeyi dikkate alarak TIP FAKÜLTESİ tercihleri sırasında ilgilendiğimiz üniversitenin fakültesine giderek cevabını aramamız gereken sorular oldukça fazladır. Ancak önemli olanları aşağıdaki gibi derledim.

1 – Fakültenin bir yılda aldığı öğrenci sayısı kaç? Burs oranı ve koşulları nedir?

2 – Tıp fakültesinin eğitim sistemi nedir? Nasıl bir program uygulamaktadır?

3 – Fakültede klinik öncesi ve klinik eğitim programının içeriği nedir? Öğrenciler altı yıl boyunca hangi dersleri alırlar? Sınavlar nasıl yapılır. Ders geçme kriterleri nedir?

4 -Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı nedir? Bu öğretim üyeleri hangi hastanelerde görev yapmaktadır ve yüzde kaçı tam zamanlı ve öğrenciler için eğitimleri boyunca onlara eşlik edecektir?

5 – Tıp Fakültesi Hastanesi var mı? Bu hastanede bakılan hasta sayısı ve çeşitliliği açısından tüm öğrencilerine yeterli düzeyde tıp eğitimi verebilecek ölçekte ve seviyede mi?

6 – Fakülteyi tercih eden öğrencilerin başarı sıraları hangi dilimde? Öğrenci  başarı sırası dağılımı nasıl?

7-Temel ve klinik bilimlere ait anabilim ve bilim dallarının ne kadarı bulunuyor? Bu alanlardan hangilerinde uzmanlık, yan dal uzmanlık, yüksek lisans ve doktora eğitimleri veriliyor ?

8 – Fakülte eğitim programı ve seçmeli ders çeşitliliği eğitimde değişime ve gelişime ne kadar açık? Esnek ve dinamik bir yapıya sahip mi?

9 – Fakültede eğitim süreci içinde öğrenciler nasıl bir sosyal ortamda yaşıyorlar? Bu ortam, öğrenciler için ne kadar teşvik edici, aldıkları eğitim ile meslek yaşamına yönelik hedef ve beklentileri karşılayacak ölçüde teorik ve pratiği birleştirebiliyor mu?

10- Eğitim dili nedir? Nasıl bir dil hazırlık programı uygulanıyor?

11-TUS  hazırlık dersleri var mı? Varsa TUS başarısı nedir?

12- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon standartlarına uygunluğu

Tüm bu soruları dikkate alarak, cevapları doğrultusunda bir çizelge yapabilirsiniz. Bu çizelgede Fakülteleri karşılaştırarak Tıp Fakültesini hangi üniversitede almak istediğiniz sonucuna ulaşacaksınız.

TIP Fakültelerinin genel yapısı;

Tıp Fakültelerinde Üç farklı sistem uygulanmaktadır..

Ülkemizde tıp fakültelerinde üç farklı sistem uygulanıyor.

1-Derslerin kendi içlerinde ayrı ayrı verildiği disipline dayalı ‘klasik eğitim Sistemi’dir ve bu sistemin kullanıldığı tıp fakültesi sayısı artık çok az.

2- İkinci olarak ENTEGRE sistem olarak bilinir. Entegre sistem 1950’li yıllardan itibaren ABD’de uygulanmaya başlayan ve 1970’lerden sonra Hacettepe Üniversitesi tarafından ülkemize getirilip uygulanması başlatılan tıp eğitimi sistemidir.

3-Disiplinler arası ENTEGRE SİSTEM

İki Entegre sistem arasındaki fark ise şöyle:

Ülkemizde ‘entegre sistem’ olarak adlandırılan ilk sistemde program ağırlıklı olarak (yaklaşık yüzde 50-60) eğitici sunumları (öğretim üyelerinin verdiği dersler) ile yürüyor. ‘Probleme dayalı eğitim’ veya ‘aktif eğitim’ olarak adlandırılan ikinci sistemde ise ağırlık, 8-12 kişilik küçük gruplarla giden, öğrencilerin daha aktif oldukları ve kendi öğrenme sorumluklarını daha fazla taşıdıkları probleme dayalı öğrenim etkinlikleri yönündedir.

Peki eğitim işleyişi nasıldır?

Tıp disiplinleri teorik ve pratik dersler olmak üzere bütünleşmiş bir şekilde programda yerini almaktadır. Entegre bloklar mesleki ve klinik beceriler dersi ile desteklenerek zenginleştirilmiştir.(Tanyeri H. Acıbadem Ü.)

Tıp fakültelerinde eğitim iki döneme ayrılır. İlk üç yıl klinik öncesi eğitim, sonraki 3 yıl ise klinik eğitim dönemi olarak adlandırılır. Entegre sistemde öğrenciler, klasik sistemde olduğu gibi, tıp alanıyla ilgili bilgi ve becerileri birbirinden kopuk bir şekilde ayrı ayrı öğrenmek yerine, ilgili bilgi ve becerileri birbirlerini besleyecek şekilde bütünlüklü olarak bir arada öğrenirler. Konular 1,5-2 aylık paketler halinde planlanır ve yürütülür. Örneğin kalp ve damar sisteminin ele alındığı eğitim paketinde öğrenciler, öncelikle kalp ve damar sistemin yapısı ve işleyişini daha sonra hastalıklarını, tanısını ve tedavisini bir arada öğrenirler.(Batırel.H. Fevzi. M.Ü.)

Bütün bunların ışığında tıp fakültesi özveri isteyen, uzun soluklu zorlu bir eğitim olmakla birlikte saygın bir meslek olarak her zaman geçerliliğini korumaktadır. Tıp fakültesi tercih yapacak adayların mutlaka ilgili üniversitelere giderek öğretim üyelerinden yukarıdaki bilgilerin cevaplarını alarak en doğru kararı vermeleri gerekiyor..

Hayati Oktay  -Uzman Eğitimci

 

1 YORUM

Bir Cevap Yazın