Dünyanın en zor sınavlarından biri kabul edilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık (ihtisas) seçmek için girdiği ve yılda iki kez yapılan bir sınavdır. Her dönem yaklaşık 15-16 bin hekimin girdiği sınavda yine her dönem değişmekle beraber 4 bin – 6 bin arasında kadro açılmaktadır. Hekimlerin bu sınavda başarı ve kazanma oranı yüzde 25-30 civarındadır.

Sınav içeriği hakkında bilgi verecek olursak TUS; Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Her testte 120 soru bulunmakta ve her oturum için 150 dakika süre verilmektedir. Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakoloji, Dâhiliye, Pediatri, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum olmak üzere 11 farklı alandan oluşan sınav hem temel tıp bilgilerini hem de tıbbi kavram ve hastalıkların değerlendirilmesine yönelik bilgileri ölçmektedir.

ÖSYM, 2019 TUS-STS 1. Dönem ve 2. Dönem değerlendirme raporunu geçtiğimiz günlerde yayınladı.

2019 TUS 1. Dönem TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 51,80 ve KTBT doğru cevap sayısı ortalaması 64,88 olarak belirlenmiştir.

2019 TUS 1. Dönemi TTBT’nin ortalama güçlük düzeyi 0,43 iken KTBT’nin ortalama güçlük düzeyi 0,54 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik analizinde 2019 TUS 1. Dönem TTBT’ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,93; KTBT’ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,90 olduğu görülmüştür.

2019 TUS 2. Dönem TTBT doğru cevap sayısı ortalaması 53,48 ve KTBT doğru cevap sayısı ortalaması 63,42 olarak belirlenmiştir.

2019 TUS 2. Dönem TTBT’nin ortalama güçlük düzeyi 0,45 iken KTBT’nin ortalama güçlük düzeyi 0,53 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik analizinde TTBT’ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,93; KTBT’ye ait puanlardan elde edilen iç tutarlık katsayısının 0,91 olduğu görülmüştür.

2019 TUS 1. Dönemdeki testler ve alt testler için hesaplanan doğru cevap sayısı ortalaması, standart sapma, ham puan ortalaması ve ortalama güçlük düzeyine ait bilgiler Tablo 5’te verilmiştir.
2019 TUS 2. Dönemindeki testler ve alt testler için hesaplanan doğru cevap sayısı ortalaması, standart sapma, ham puan ortalaması ve ortalama güçlük düzeyine ait bilgiler Tablo 6’da verilmiştir.

2019 TUS Puanlarının Üniversitelere Göre Ortalaması


(2019 TUS 1. Dönem) KLİNİK PUAN TÜRÜNDE BAŞARI SIRASINA GÖRE TIP FAKÜLTELERİ LİSTESİ


(2019 TUS 2. Dönem) KLİNİK PUAN TÜRÜNDE BAŞARI SIRASINA GÖRE TIP FAKÜLTELERİ LİSTESİ

ÖSYM’nin yapmış olduğu sıralama bu şekildedir. Listenin üst sıralarında bazı tıp fakültelerinin çok düşük kontenjan sayısı ile sıralandığını görüyoruz. Sınava giren aday sayısı 100 ve üzerinde olan fakültelerin sıralanması istatistiksel açıdan daha doğru bir analiz edilmesini sağlayacaktır.

1 YORUM

  1. Gazi hem tus hem de ösym sıralamasında son yıllarda cok büyük düşüşler yaşıyor. 3bin bandında öğrenci alan okul şuan 5bin bandında öğrenci alıyor. Durumu vahim yöneticileri bununla ilgili bir çalışma yapmali. Tus başarısında 18. Olması kabul edilebilir bir sey değil..

Bir Cevap Yazın