Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak: “Kanser hastaları hem
COVID-19 bulaşması hem de COVID-19’a bağlı ölüm riski açısından en riskli grupta
bulunmaktadır, aşılama takviminde mutlaka öncelik verilmelidir.”


Prof. Dr. Anacak, COVID-19 pandemisine karşı ülkemizde 14 Ocak itibarıyla aşılamanın
başlamasından büyük memnuniyet duyduklarını, aşılama takviminin Sağlık Bakanlığı tarafından
yayınlanan aşamalara ve aşılanacak gruplara göre düzenli olarak ilerleyeceğine inandıklarını
ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:
“Kanser hastaları hem COVID-19 bulaşması hem de COVID-19’a bağlı ölüm riski açısından en
riskli grupta bulunmaktadırlar. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı, seyahat kısıtlamasının
yürürlükte olduğu dönemlerde dahi kanser hastaları tanı, tedavi ve takip için defalarca sağlık
kuruluşlarına gitmek zorundadırlar. Bir kanser hastası laboratuvar incelemelerinden
görüntüleme tetkiklerine, girişimsel tanı işlemlerinden cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiye dek
çok sayıda uygulamaya maruz kalmaktadır. Bütün bunlar pandemi sırasında evde kalan diğer
insanlara göre COVID-19 bulaşma riskini arttırmaktadır. ABD, İspanya ve İngiltere’de yapılan
araştırmalarda kanser hastalarında COVID-19 bulaşma riskinin sağlıklı bireylere göre daha
yüksek olduğu bildirilmiştir. Kanserin yarattığı düşkünlük ve kanser tedavisinin etkileri nedeniyle
COVID+ kanser hastalarının direnci azalmakta ve COVID-19 nedeniyle ölüm riski artmaktadır.
İngiltere, Fransa ve tüm Avrupa ülkelerini kapsayan ve COVID+ olan 20.000’den fazla kanser
hastasının değerlendirildiği araştırmalarda bu hastalarda COVID-19 nedeniyle ölüm riski % 25-30
olarak bildirilmiştir.”


KANSER HASTALARI ŞU AN AŞILAMADA ÖNCELİKLİ BULUNMUYOR
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı aşılama takviminde kanser hastalarına yönelik bir düzenleme
olmadığının görüldüğünü ifade eden Anacak, “Temel olarak yaşa aralığına bağlı olarak yapılan
sıralamada risk taşıyan mesleklere öncelik verilmekle birlikte tüm diğer gruplardan da riskli
durumda olan kanser hastaları öncelik kapsamında değerlendirilmemiştir. Kanser hastalarının
içerisinde bulunduğu ‘Kronik hastalığı olan kişiler grubu’ 3. aşamada aşılanacaklar arasında
bulunmaktadır. Buna göre örneğin 45 yaşındaki bir kanser hastasının aşılama için 3. aşamayı
beklemesi gerekir, ancak elimizdeki verilere göre bu hastanın COVID+ olması durumunda ölüm
riski yaklaşık %10 civarındadır ve aşılama için ön sıralarda olmalıdır. Kanser hastalarının hem
COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma hem de bu enfeksiyondan ölüm riski açısından en yüksek
gruptadır. Sağlık Bakanlığı’nın aşılama takvimi gözden geçirilmeli, kanser hastaları riskli gruplar
arasına alınarak aşılama takviminde öncelik verilmelidir. Bu konuda derneğimiz Sağlık Bakanlığı
ile de temasa geçmiş ve kanser hastalarının durumunu bildirerek öncelikli gruplar arasına
alınması yönünde görüş bildirmiştir.” dedi.

Bir Cevap Yazın