İstanbul Tabip Odası Prof. Dr. Canan Karatay’ın meslekten 15 gün süre ile men edildiği haberleri üzerine basın açıklamasında bulundu.

İstanbul Tabip Odası’nın resmi web sitesinde Karatay hakkındaki şikayetlerin Onur Kurulu tarasından değerlendirilmekte olduğu ve henüz necilendirilmediği bilgisi verildi. Kararın sonucunun hem kamuoyuyla hem de taraflarla paylaşılacağı dile getirildi.

İstanbul Tabip Odası’nın basın açıklaması şu şekildedir;

Bugün medya kuruluşlarında Dr. M. Canan Efendigil Karatay’a,  meslek örgütümüz tarafından disiplin cezası verildiğine ilişkin haberler yapılmıştır.

Ancak Dr. M. Canan Efendigil Karatay hakkında yapılan şikayet, halen İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun önündedir.

Onur Kurulu tarafından karar alınacak, yazılı hale getirilip taraflara (şikayet eden ve şikayet edilen) tebliğ edilecektir.

Ancak bugün itibarıyla İstanbul Tabip Odası tarafından verilmiş bir karar bulunmamaktadır.

Gereği tüm kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Bir Cevap Yazın