Dünya Tabipler Birliği’nde Genç Hekimlerin Başkanlığı’na Seçilen Dr. Ahmet Murt:“Türk Tabipleri, birikimleri ve gelenekleriyle mesleğin her alanında küresel öncü olmayı çoktan hakketti.”

  

 

Admin: Merhaba Ahmet Bey, World Medical Association / Junior Doctor Network (WMA/JDN) yönetim kuruluna bu yıl iki Türk Genç Hekim olarak seçildiğiniz haberini aldık. Bize biraz bu organizasyondan bahseder misiniz?

Dr. Murt: Dünya Tabipler Birliği bünyesindeki Genç Hekimler Birliğinin esas amacı öncelikle genç hekimleri ilgilendiren konularda olmak üzere hekimliğin günümüz sorunları üzerine dinamik fikirler üretebilmektir. Tıpta uzmanlık eğitimi, tıp etiği, tıp uygulamaları ile sağlığın sosyal belirteçleri ve çıktılarına ilişkin normların geliştirilmesine yönelik çalışmalar ön plandadır. Hekimleri uluslar arası arenada temsil eden Dünya Tabipler Birliği (World Medical Associaton, WMA) genel kurulunda da WMA/JDN başkanının dünya genç hekimlerini temsilen söz hakkı vardır.

 

Admin: Dünyadaki genç hekimleri temsil eden WMA/JDN yönetim kurulu seçimlerinde siz organizasyona ikinci defa başkan seçilmiş ve Dr. Fehim Esen de Tıp Etiği Direktörü olarak yönetim kuruluna seçilmiş. Bu sene yönetim kurulunda en güçlü temsil edilen ülke konumuna geldik. Bize bu başarının nasıl geldiğinden bahseder misiniz?

 

Dr. Murt: Dr. Fehim Esen ve ben 3 yıldır, WMA/JDN üyesi olan Genç Hekimler Derneğinin yönetim kurulunda beraber çalışmaktayız. Bu derneğimiz tıpta uzmanlık eğitimi, asistan hekim özlük hakları, asistan hekim çalışma saatleri, tıpta uzmanlık eğitimi müfredatları gibi öncelikli konulardaki çalışmalarıyla uluslararası arenada dikkatleri çekti. WMA/JDN tarafından afiliye edilen 2 önemli uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptık. Ulusal ve uluslararası kapsamlı dokümanlarımız tıpta uzmanlık eğitimini konu edinen toplantılarda en fazla atıf alan belgeler arasına girdi.

 

Bu çıktılar birçok paydaşın dikkatini çekiyor olacak ki 2 yıl önce ben WMA/JDN’e genel sekreter, geçen sene de başkan seçildim. WMA/JDN yönetimindeki yöntemlerimiz ve yaklaşımımız izleyen ikinci sene de başkan seçilmemi sağladı. Bu WMA/JDN tarihinde bir ilktir. Ayrıca, Genç Hekimler Derneği Genel Sekterimiz Dr. Fehim Esen de Tıp Etiği Direktörü olarak seçildi. Derneğimizin disiplinli çalışmalarını bir ürünü olduğuna inandığımız bu başarı ülkemiz adına hepimizi gururlandırdı.

 

Admin: Dünya Tabipler Birliği’ne bağlı bir kurum yöneticisi olarak Türkiye’deki hekimlerin temsiliyetini nasıl buluyorsunuz?

 

Dr. Murt: Dünya Tabipler Birliği günlük siyasi açmazlardan kendini arındırmış, mesleki norm ve değerleri belirleyen ve bunları en güçlü biçimde savunan önemli bir kurumdur. Bu sayede söylemlerinin etki gücü yüksektir. Örneğin, eserlerinden biri, bilimsel araştırma etiğinin temel dayanağı olan Helsinki Deklarasyonu’dur. Bugün Türkiye’de, hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve halkımızın hekimlere güvenini zedeleyici asılsız ithamlara karşılık olarak mesleğimizin değerlerine bir bütün olarak sarılmamız gerekiyor. Bu bütünlüğü, siyasi kutupların birine çekilerek bozmaya hiç kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Meslek odalarımızı, uzmanlık derneklerimizi ve diğer mesleki dernekleri yöneten değerli isimlerin bu konudaki sorumlulukları biraz daha fazla.

 

Admin: Ülkemizde hekimlik değerlerinin itibarsızlaştırıldığı ve bununla ilişkili sağlıkta şiddet gibi birçok sorunun da beraberinde geldiği izlenmektedir. Bu sorunların güçlü bir hekim temsiliyeti ile çözülebileceğine inandığınızı biliyoruz. Bu konuda ümidiniz var mı?

 

Dr. Murt: Meslek örgütümüzün 60 yılı aşan bir birikimi var. Öncelikle herkesin bu birikimin ne kadar değerli olduğunun farkında olması gerekir. Bugün bu birikimi sahiplenerek, kutuplaşmayan, hekimlik değerleri etrafında kenetlenme bilincini taşıyan bir genç hekim kitlesine sahip olduğumuzu özellikle belirtmeliyim. Bu kitleyi hem çalışma ortamlarımızda hem de sosyal medyada kendileri ile gurur duyarak takip etmekteyiz. Bu bağlamda, tabi ki ümitliyim. Değer sahibi genç hekimlerimizin, gelecekte mesleğimizi yönetmek ve yönlendirebilmek adına uygun doğrultuda gelişmelerini sağlayacak fırsatları oluşturabilmek adına kararlıyım da.

 

İnancım şu yöndedir ki, çözümü tamamen kurum dışı gelişmelere bağlı olan direkt mesleğimizi ilgilendirmeyen ülke sorunlarımızı tartışmaktan yorulmuş ve bu konularla uğraşmaya çalıştığı için yıpratılmış tabip odalarımız, bugünkü bilinçli genç hekimlerin yetişmesi ile canlanacak, girişimleri daha güçlü olacak ve Türk Tabiplerini tek bir beden olarak bir araya getirebilecektir. Türk Tabipleri, birikimleri ve gelenekleriyle mesleğin her alanında küresel öncü olmayı çoktan hakketti. Bunu, bugünün değer sahibi genç hekimleri ile gelecekte başaracağız.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Bir Cevap Yazın