Olağanüstü Hal (OHAL) sonrası kuraya giren hekim çalışmaya başlamazsa istifa etmiş sayılıyor. Bakanlıkta bazı birimler şu an için ‘istifa eden memuriyete dönemez ise, müstafi olan da dönemez’ mantığıyla bir uygulama yapıyor.

Sağlık Bakanlığına da bu konuda hekimler bir çok görüş soruyor.  Konuyla ilgili Medimagazin’e konuşan Bakanlık Merkezindeki yetkililer, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 96. maddesi gereği ‘hiç başlamayanlar memur olmadığı için, memuriyete dönmesinde engel yoktur’ görüşünü savunuyor.


Madde 96 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK 243/16 md.) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

Bir Cevap Yazın