Türk üniversiteleri, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı’nca açıklanan “en iyi 41 alan sıralaması”nın 18’inde yer alma başarısını gösterdi.

– Türkiye’deki başarılı alanlar

Türk üniversiteleri, açıklanan 41 alan sıralamasının 18’inde yer alma başarısını gösterdi.

ODTÜ ve İTÜ 41 alanın 13’ünde dünya alan sıralamalarında yer alırken, Hacettepe Üniversitesi 8 alanda sıralamaya girdi. Bilkent, Ege ve İstanbul üniversiteleri 7’şer alanda, Ankara ve Gazi 6’şar, Yıldız Teknik 5’er alanda sıralamaya girdi.

Atatürk, Boğaziçi, Dokuz Eylül ve Erciyes üniversiteleri 4’er alanda listeye girmeyi başarırken; Fırat, Gebze Teknik, Karadeniz Teknik, Marmara ve Selçuk üniversiteleri 3 sıralamada; Anadolu, Çukurova, Gaziantep, Kocaeli, Ondokuz Mayıs ve Süleyman Demirel Üniversiteleri 2’şer alanda sıralamada yer aldı.

Akdeniz, Başkent, Çanakkale Onsekiz Mart, Cumhuriyet, Dicle, Eskişehir Osmangazi, İnönü, Sakarya, Uludağ, Yeditepe, Atılım ve Yüzüncü Yıl üniversiteleri ise birer alanda sıralamaya girmeyi başardı.

Mimarlık alan sıralamasında ODTÜ dünya 78’incisi ve İTÜ dünya 79’uncusu olarak tüm alanlar içinde en iyi dereceyi elde eden iki Türk üniversitesi oldu.

Diş Hekimliği alanında ise İstanbul Üniversitesi dünya 84’üncüsü ve Hacettepe Üniversitesi de dünya 94’üncüsü olarak ilk 100’e girmeyi başaran diğer iki üniversite oldu.

– “Üniversitelerin yöneticileri, akademisyenleri makale yayınlamaya özendirmeli”

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, sıralamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dünya üniversite sıralamalarının ilk kez 2003’te ortaya çıkmasından sonra, üniversitelerin bu sıralamalarda yer alamayışlarının, uluslararası dergilerde basılan makale sayılarının az olmasından kaynaklandığını kaydetti.

Akbulut, çok sayıda Türk üniversitesinin, öğretim üyelerinin uluslararası dergilerdeki makale sayılarını artırıp etki değeri yüksek dergilere yönelmelerini teşvik edici adımlar attığını belirterek, çabalar sayesinde üniversitelerin kendilerini geliştirip dünya sıralamalarında yükselmeyi başardığını vurguladı.

DSN-Tıp ve Sağlık alanındaki sıralamaya baktığımızda 23 üniversitemiz ilk 1000’e girme başarısını göstermiştir. İstanbul, Hacettepe, Ankara ve Ege Üniversitesi ilk 500 içinde yer almaktadır.

tip-alaninda-en-iyi-uniiversiteler

Bir Cevap Yazın