YÖK’ün ‘Tıp Eğitiminde İnternlük Çalıştayı’nda sunulan raporlara göre tıp fakültesi öğrenciliğinin son yılında, “intern” olarak adlandırılan doktor adaylarının yüzde 80’den fazlası mutlu değil…

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) tıp eğitimine ilişkin düzenlediği ‘Tıp Eğitiminde İnternlük Çalıştayı’ sağlık sistemine girecek doktor adaylarının sorunlarını gözler önüne serdi. Çalıştay kapsamında 2 binin üzerinde tıp fakültesi son sınıf öğrencisinin katıldığı “İntern doktorlar ne düşünüyor” anketine göre, doktor adaylarının yüzde 80’i yaşamlarından memnun değil ve bu memnuniyetsizliğin yüzde 90’ını aldıkları eğitimler oluşturuyor.

‘Koşullar yetersiz’

Ankara’daki tıp fakültelerinin intern doktor temsilcileri ve koordinatörlerinden oluşan komisyonun hazırladığı sorularla 2 binin üzerinde doktor adayının katıldığı anket çalışmasından öne çıkan sonuçlar şöyle:

Doktor adaylarının yüzde 89’u internlük eğitimi süresindeki çalışma ortamı ve fiziksel koşulların yetersiz olduğunu düşünüyor. İntern doktorların yüzde 66.8’i yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışma olanağı bulamıyor. Adayların yüzde 90’ına göre stajın amaç, öğrenim hedefleri ve olanakları, yararlanılabilecek eğitim kaynakları kendileriyle paylaşılmıyor. Doktor adaylarının yüzde 75’i son sınıfta aldıkları teorik eğitimlerin meslek hayatında işe yaramayacağını düşünüyor.

Başkalarının işi

İnternlerin yüzde 40’ı da hastanelerde yetkin olmadıkları işi yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Bunların da yüzde 91’i en sık olarak hemşire ve personelin işlerini yaptıklarını düşünüyor. İntern doktorların yüzde 63.9’u başta hemşireler olmak üzere diğer sağlık personeli ile de sorunlar yaşıyor. Adayların yüzde 80.5’ine göre nöbet sırasındaki fiziki şartlar yetersiz ve internlerin yüzde 78’i nöbet sonrası izin kullanamıyor.

Sebep tıp eğitimi!

İntern doktorların yüzde 82.8’i yaşamlarından memnun olmadıklarını belirtirken, memnun doktor adaylarının oranı yüzde 18.2’de kaldı. Bu memnuniyetsizliğin büyük oranda tıp eğitimi ile ilgili olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 87.3 olarak belirlendi.

Uzmanlık için vakit yok

Ankete göre doktor adaylarının yüzde 22.3’ü uzmanlık sınavına çalışmadıklarını söylerken, yüzde 46’sı TUS’a çalışmanın internlük eğitimine zarar verdiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 83.9’u internlük eğitiminin TUS’a katkı sağlamadığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 91.5’i de TUS’a hazırlanmak için yeterli zamanlarının olmadığını söylüyor. Cevaplara göre internler haftada ortalama 15 saat civarında çalışıyor.

2 YORUMLAR

  1. Hocalar tıp fakültelerini özel hasta bakma yeri olarak kullanacaklarına internlere birşeyler öğretmeye çalışsa. İnternleri asistanların önüne atıp internin ne düşündüğünü umursamayıp asistanları(elemanları) görüp gittiği sistemde intern ne yapsın. Ne zaman tus çalışsın. Boş nöbeti olan stajlara hasta muayenesi yaptırılmayan stajlarda ne öğrensin. Ya da gasta muayene ederken başında hoca olmazsa nasıl mutlu olsun. Asistan zaten eğitim almaya geliyor. İnternü asistan eğitmeye çalışıyor.

Bir Cevap Yazın