Genelgeye göre,

  • Memur atamalarında kurul raporu düzenlenmeyecek
  • Askere elverişli olunmadığına yönelik raporların verilmesi durdurulacak
  • Ehliyet için de kurul raporu verilmeyecek
  • Her türlü rapora yönelik itiraz başvuruları ertelenecek
  • Kronik hastaların 1 Ocak’tan itibaren bitmiş ilaç ve tıbbi malzeme raporları ile süresi dolan “süreli” engelli raporları geçerli sayılacak
  • Özel sektör işe giriş raporları işyeri hekimleri ve ortak sağlık güvenlik birimlerinden alınabilecek

Bir Cevap Yazın