1. Kapalı işyeri/ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza vb. gibi kapalı çalışma alanları
  ifade edilmektedir.
 2. Kapalı işyeri/ofisler sık sık havalandırılmalıdır.
 3. Pencereler açılarak odanın sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma
  sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak
  şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma
  önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
 4. İşyerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılması
  önerilmemektedir.
 5. İşyerlerinde çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması sağlanmalı ve çalışanlar
  maske takmalıdır.
 6. Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde
  (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için;
  yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada
  yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat
  edilmelidir.
 7. Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene
  kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
 8. El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca
  su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile
  ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
  İşyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği
  bulundurulmalıdır.
 9. Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını
  gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır. Eldiven
  kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle
  bulaş riskini arttırabilir.
 10. İşyerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri,
  masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası
  dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı). Sodyum
  hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor
  bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması
  önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu
  (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
 11. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri
  % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
 12. Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalıdır.
 13. Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni
  sağlanmalıdır. Yıkanabilir bez maske kullanıldıysa yenisiyle değiştirilmelidir. Eller en az
  20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol
  bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır.
 14. İşyerinde COVID-19 pozitif bir kişi varlığı durumunda, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı
  Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilir.
 15. Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir iş yerinde, bir çalışanın COVID-19
  pozitif çıkması durumunda etrafındaki kişiler yakın temaslı kategorisinde değil, temaslı
  kategorisinde değerlendirilir. COVID-19 pozitif kişinin takip ve tedavisi sağlık
  kuruluşunca yönetilir, diğer çalışanlar maskesini takarak çalışmaya devam eder. İl-ilçe
  Sağlık Müdürlüğü tarafından, hastalık belirtileri açısından 14 gün süreyle takip edilir.

Bir Cevap Yazın